Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-46

Yhteispohjoismainen oppimisympäristöhankinta

XMLWordPrintable

   Tutustu Ideapankki-palveluun osoitteessa ideapankki.csc.fi

   Idea: Yhteispohjoismainen oppimisympäristöhankinta

   Ohjausyhteistyö: Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT-palveluiden brokeroinnin ohjausryhmä

   Kuvaus: CSC osallistuu yhdessä muiden pohjoismaisten toimijoiden kanssa NORDUnetin järjestämään kilpailutukseen. Syntyvä puitejärjestely tarjoaa mahdollisuuden rakentaa oppimisalustapalvelu korkeakoulujen käyttöön.

   Hankintaa taustoitettu blogissa 11.11.2022 https://www.csc.fi/-/kohti-yhteisi%C3%A4-oppimisalustoja

   2023-11-20

   Ruotsin SUNET on päättänyt toteuttaa oman kansallisen hankinnan ja käynnistää kilpailutuksen 2023 aikana. NORDUnetin mahdollisesti uudelleen käynnistettävän kilpailutuksen piirissä olisi siis Tanska ja Suomi. Tähän palataan Q1 2024 aikana. 

   Tällä hetkellä CSC:n tiedossa ei ole, että korkeakouluilla olisi kiinnostusta osallistumisellemme yhteiseen hankintaan.

   2023-09-19

   Kilpailutuksen menettelystä on tehty valitusajanpuitteissa valitus, joka keskittyy kilpailutuksen toteutuksen yksityiskohtiin. Hankinta joudutaan käynnistämään todennäköisesti jälleen uudestaan. Tiedotamme lisää, kun tuleva menettely selkeytyy.

   2023-05-08

   Kilpailutus on käynnistetty uudestaan ja tarjouksia pyydetään kesäkuun 2. päivä mennessä. Lopullisten tarjousten määräaika on 31.7.2023. Valinta ja sopimukset tehdään elokuun aikana.

   Uudelleenkäynnistetty kilpailutus toteutetaan aiempaa suoraviivaisemmin ilman dialogimenettelyä ja käyttäjätestausta. Kilpailutuksen voittajan ratkaisua olisi mahdollista tarjota palveluna suomalaisille korkeakouluille.

   2023-04-17

   NORDUnetin käynnistämä kilpailutus on keskeytetty.

   Kilpailutuksessa pois tiputettu tarjoaja on tehnyt valituksen menettelystä. Valituksessa oli useita kohtia, jotka keskittyivät näkemyseroihin hankintamenettely. Valituksen perusteella tehtiin päätös keskeyttää käynnissä oleva kilpailutus. 

   Uusi menettely käynnistetään mahdollisimman pian. Tiedotamme tarkemmin, kun  uuden toteutuksen aikataulu selviää.

    

   2023-04-05

   Toimittajatapaamiset on järjestetty maaliskuun aikana kolmen toimittajan kanssa. Yhden toimittajan osalta tapaaminen on vielä tulossa. Puitejärjestelyssä haetaan neljää voittajaa, joista kansallisesti voitaisiin valita järjestelmän toimittaja. Toukokuun aikana järjestetään käytettävyystestaukset, jossa käyttäjätapauksia käydään läpi opettajien, opiskelijoiden ja pääkäyttäjien toimesta.

    

   2022-12-14

   Keskustelutilaisuus LMS-kilpailutuksesta

   Aika 14.12.2022 klo 12.00-13.00
   Linkki https://cscfi.zoom.us/j/62812235640

   Agenda: https://wiki.eduuni.fi/x/px6cEw

   Keskustelutilaisuudessa nostettiin tarve kartoittaa jatkuvan oppimisen alustoja. Tästä erillinen tiketti https://jira.eduuni.fi/browse/CSCIDEAPANKKI-144

    

   2022-11-23

   Keskustelutilaisuus LMS-kilpailutuksesta 23.11.2022

   Aika 23.11.2022 klo 15.00-16.00
   Linkki https://cscfi.zoom.us/j/62812235640

   • CSC järjestää korkeakouluille suunnatun keskustelutilaisuuden tulevasta NORDUnetin kanssa yhteistyössä vuoden 2023 loppuun mennessä tehtävästä oppimisalustakilpailutuksesta. Syntyvä puitejärjestely tarjoaa mahdollisuuden rakentaa oppimisalustapalvelu korkeakoulujen käyttöön. Palvelun valmistelussa tehdään yhteistyötä Digivision kanssa, missä oppimisalustoihin liittyvän yhteistyön linjaukset ovat tiekartalla 2023-2024. Tilaisuudessa käydään läpi hankinnan toteutus, tavoitteet, aikataulut ja eteneminen. 
   • Tilaisuus on avoin ja siitä tehdään tallenne jaettavaksi jälkikäteen. Agenda, esitykset ja tallenne julkaistaan sivulla https://wiki.eduuni.fi/x/U8McEw

   2022-10-03

   • CSC osallistuu yhdessä muiden pohjoismaisten toimijoiden kanssa NORDUnetin järjestämään kilpailutukseen, joka julkaistaan tarjoajille vuoden 2022 loppuun mennessä. Syntyvä puitejärjestely tarjoaa mahdollisuuden rakentaa oppimisalustapalvelu korkeakoulujen käyttöön. Palvelun valmistelussa tehdään yhteistyötä Digivision kanssa, missä oppimisalustoihin liittyvän yhteistyön linjaukset ovat tiekartalla 2023-2024.
   • Kilpailutuksen aikataulu
    • Q4 2022 Kilpailutusdokumenttien valmistelu ja julkaisu
    • Q1 2023 Ennakkokarsinta ja dialogitapaamiset
    • Q2 2023 Lopulliset tarjoukset ja käytettävyystestaus
    • Q3 2023 Puitejärjestelyn viimeistely
    • Q4 2023 Sopimusten solmiminen

   2022-08-16

   • Kilpailutusta valmistelevaan tietopyyntöön vastasi yhdeksän toimittajaa, joita CSC tapaa yhdessä muiden Pohjoismaiden edustajien kanssa NORDUnetin järjestämissä kuulemistilaisuuksissa 22.8-26.8.

   2022-03-30

   • NORDUnetissa päätös RFI:n toteuttamisesta (Request for Information) potentiaalisille toimittajalle
    • Alustava aikataulu seuraavalle neljälle kuukaudelle
     • Preparing RFI material (2-4 weeks)
     • Vendor response (6 weeks)
     • Reading responses (2 weeks)
     • Vendor meetings (2-4 weeks)
    • RFI toimii pohjana hankinnalle

   2022-02-18

   • Korkeakoulut eivät ole kiinnostuneita hankintayhteistyöhön osallistumisesta. Esiselvityksen lopputulemana vain yksi korkeakoulu on kiinnostunut yhteistyöstä oppimisympäristöjen hankkimiseksi.
   • Osa korkeakouluista kiinnostuneita seuraamaan hankintaa oppimismielessä.
   • Kokoonnuttu kiinnostusta osoittaneiden korkeakoulujen edustajien kanssa. Muistiinpanot: https://wiki.eduuni.fi/x/2UyiDw.

   2022-01-05

   Viestitty puitesopimusyhteyshenkilöille, 2021 ja 2019 kyselyiden yhteyshenkilöille sekä KOOtuki-ryhmälle mm. seuraavaa (koko saateviesti luettavissa sivulla https://wiki.eduuni.fi/x/TP3fDg):

   • AAPA:n ja FUCIO:n sekä CSC:n edustajien muodostama Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT-palveluiden brokeroinnin kehityksen ohjausryhmä esitti 2.12.2021 kokouksessaan (https://wiki.eduuni.fi/x/O5ffDg), että hankinnan valmistelussa tulee vielä vahvemmin huomioida suomalaisten korkeakoulujen tarpeet ja näkemykset.
   • Tämä tarkoittaa käytännössä, että korkeakoulujen edustajien tulee olla mukana määrittelytyössä. Tällaisen määrittelyryhmän koordinointi edellyttää myös projektipäällikköä korkeakoulusta. Projektipäällikön tehtäväksi jää valmisteluun laitettavan työmäärän määrittäminen. Projektipäällikkö voisi myös osallistua NORDUnetin valmistelukokouksiin yhdessä CSC:n kehityspäällikkö Topi Litmasen kanssa.
   • Toivomme teiltä 18.1.2022 loppuun mennessä tietoa osallistumisestanne hankinnan valmistelutyöhön. Kirjatkaa tieto korkeakoulunne osalta tänne: https://wiki.eduuni.fi/x/TP3fDg

   2021-12-02

   • Oppimisalustahankintaan liittyvän kyselyn vastausten ja keskustelutilaisuuden yhteenveto (LMS-kilpailutus infotilaisuus11-2021.pdf):
    • CSC:n suomalaisille korkeakouluille toteuttaman kyselyn mukaan 10:llä korkeakoululla alustavaa kiinnostusta NORDUnetin oppimisalustahankintaa kohtaan, muttei selkeää eikä akuuttia tarvetta hankinnalle. Korkeakoulujen kiinnostus riippuu hankinnan toteutuksesta. Alustan modernisoinnin lisäksi vastauksissa nostettiin esiin ylätason tarpeita ristiinopiskelun, jatkuvan oppimisen, MOOCien ja kaupallisen koulutuksen fasilitoinnille. Digivisio-hankkeen suunnitelmat syytä huomioida vahvasti.
    • Jatkossa CSC osallistuu edelleen NORDUnetin hankinnan valmisteluun, pitää esillä suomalaisten korkeakoulujen tilannetta ja tarpeita ja päivittää tietoa hankinnan etenemisestä Ideapankki-tiketille sekä kyselyssä kiinnostuksensa ilmaisseille korkeakouluille. Osallistumalla valmistelutyöhön pyritään hyödyttämään myös Digivision puitteissa tulevina vuosina tehtävää työtä.
    • NORDUnetin yhteishankintaan osallistumisesta päätetään erikseen keväällä 2022.

   2021-11-04

   • Kysely: https://wiki.eduuni.fi/x/PqV3Dg
   • Kysely lähetetty 4.11.2021 AAPA, FUCIO ja OHA-verkostoille vastattavaksi ja tiedoksi CSC:n ja korkeakoulujen välisten puitesopimusten yhteyshenkilöille sekä edellisen kyselyn yhteyshenkilöille.
   • Vastausaikaa 22.11.2021 saakka, keskustelutilaisuus aiheesta CSC:n ja korkeakoulujen kesken 25.11. Lisätietoja kyselyn yhteydessä.

   2021-10-06 LMS-kilpailutus etenee NORDUnetin voimin

   • Näkymässä on nyt kaksi haettavaa ratkaisua:
   • 1) Avoin kilpailutus kaikille ratkaisuille ja
   • 2) Onprem/Eurooppalainen tarjoaja tiukemmilla GDPR, Schrems II ym vaatimuksilla
   • Tavoitteena on pitkä , 6-7 vuoden puitejärjestely, jonka yksityiskohdat ovat vielä jonkun verran auki. Perusteluna on, että vaihtaminen järjestelmästä toiseen on erittäin työlästä ja hankintaprosessi on monimutkainen.
   • CSC:n ajatuksena olisi, Digivision kanssa synkaten, saada kyselyä korkeakouluille, jotta saataisiin ennakkotietoa kiinnostuksen tasosta

   2021-09-27 CSC selvittää mahdollista osallistumista

   • Yhteyshenkilö
    e153875
   • Korkeakoulujen Digivision tiekartalla asia edessä vasta myöhemmin.

   2021-08-30 tilannepäivitys

   • Pohjoismaat valmistelevat uutta LMS-kilpailutusta NORDUnetin koordinoimana.
   • Hankinnan alustava aikataulu
    • Markkinakartoitus, PPQ (pre-qualification questionnaire) ja tarvekartoitus Q4/2021
    • Kilpailutusdokumenttien työstäminen Q1/2022
    • kilpailutus Q2-Q3/2022
    • Hankittavissa arviolta Q1/2023

   2020-02-07 Ideatoimikunnan kokous

   • Todettiin tiketin palanneen Tarkennettavaksi.

   2020-02-05 Tilannepäivitys

   • Yhteiseurooppalainen oppimisympäristöhankinta ei etene, ei eurooppalaisena, pohjoismaisena eikä korkeakoulujen yhteisenä. Idea palaa Tarkennettavaksi, eli odottamaan mahdollista uutta liikkeelle lähtöä. Mikäli korkeakoulut suunnittelevat käynnistävänsä oppimisympäristöhankintoja yksin tai muiden korkeakoulujen kanssa, tulisi niistä tehdä uudet ideat ideapankkiin.
   • Taustaa korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmän KOOTuen kokouksesta 30.1.2020
    • CSC kartoitti LMS-kyselyn https://wiki.eduuni.fi/x/FxaeBw tuloksia tarkemmin soittamalla niille kyselyyn vastanneille korkeakoulujen edustajille, jotka kyselyn perusteella olisivat kiinnostuneita nykyisen käytössä olevan oppimisympäristön korvaamiseen seuraavan kahden vuoden sisällä. Puheluissa neljä korkeakoulua kertoi tarpeen yhteiselle hankinnalle olevan selkeä ja ajankohtainen.
    • KOOTuki käsitteli kokouksessaan 30.1 https://wiki.eduuni.fi/x/txueBw kyselyä. Kyselyn tuloksena nähtiin, että korkeakoulujen tarpeet ja toiveet vaihtelevat paljon. Yhteisen kilpailutuksen pohjaksi ei ole vielä nähtävissä yhteistä linjaa. 
    • CSC ei lähde valmistelemaan kilpailutusta 2020 tältä pohjalta, mutta tukee korkeakouluja toimintaympäristön analyysissä ja tulevaisuuden ympäristöjen määrittelyssä osana DigiCampus-hankkeen työtä ja jalkauttaen Geantin hankkeen tuotoksia. CSC ja/tai eri korkeakoulut voivat olla kiinnostuneita mahdollisista uusista ideoista oppimisympäristöjen hankkimiseksi ja niitä käsitellään Ideapankin avulla.

   2020-01-20 Tilannepäivitys

   • Asia käsittelyssä 30.1. KOOTuen kokouksessa https://wiki.eduuni.fi/x/txueBw
   • Ennen kokousta Topi Litmanen kartoittaa tarkemmin tavoitteiden yhtenäisyyttä niiltä korkeakouluilta, jotka kyselyn vastausten perusteella todennäköisesti olisivat kiinnostuneita lähiaikoina mahdollisesti käynnistettävästä kansallisesta kilpailutuksesta. Topi Litmanen nimetty CSC:llä mm. LMS-kokonaisuudesta vastaavaksi kehityspäälliköksi vuoden alusta.

   2019-12-20 Ideatoimikunnan kokous

   Koonti kyselystä esitelty ideatoimikunnan kokouksessa.

   Keskustelumuistiinpanot:

   Tuloksia täytyy vielä analysoida ja tarvitaan vielä lisää pohjustusta, jotta kilpailutuksen voi käynnistää.

   Asia on hyvä pitää vireillä ja etenemässä, nykyisten ratkaisujen rinnalle on tehtävä hankintoja.

   2019-12-18 Päivitys

   Koonti kyselyn lopputulemasta lisätty korkeakouluyhteisölle rajatun sivun alkuun: https://wiki.eduuni.fi/x/FxaeBw 

   2019-11-25 Päivitys

   Kysely lähetetty. Takaraja vastauksille 16.12.2019. Kootut_vastaukset (Sivun näkyvyys rajattu korkeakouluyhteisölle)

   2019-11-22 Ideatoimikunnan kokous

   Kysely korkeakouluille oppimisympäristötarpeista https://wiki.eduuni.fi/x/FxaeBw katselmoitu Ideatoimikunnan kokouksessa https://wiki.eduuni.fi/x/goZ_Bg

   AAPA ja FUCIO 24.9. yhteiskokouksessa ehdotettiin korkeakouluille lähetettävää kyselyä, jossa tiedustelisimme korkeakoulujen kiinnostusta LMS aikataulun ja tarpeen suhteen. Kysely on valmisteltu yhteistyössä Digicampus hankkeen kanssa.

   Todettiin, että keskustelu on laajentunut alkuperäisen idean uuden LMS:n kilpailuttamisesta korkeakoulun oman tarjonnan laajentamiseen ja useamman alustan tarjoamiseen. 

   Keskustelu:

   • Kyselyssä on valittava vaihtoehdoista A, B, C ja D - keskustelimme niiden eroista
    • A korkeakoulun nykyisen oppimisympäristön korvaaminen, yleensä integroitu
    • B korkeakoulujen käytettävissä olevan nykyvalikoiman laajennus (esimerkiksi GEANT kilpailutuksen kautta hankittavana)
    • C DigiCampus-hankkeeseen liittyen, ei mahdollista tehdä koreakoulukohtaisia integraatioita paikalliseen identiteetinhallintaan tai muuhun perusjärjestelmissä olevaan tietoon
    • D integroitu tarjontaan, ilmoittautumisiin, Hopseihin jne, digivisiossakin tunnistettuihin kokonaisuuksiin.
   • ka.csc.fi tiekartassa mainittu tulevaisuuden toimintaympäristö ja oppimista tukevat työkalut, joissa on mietitty myös täysin uudenlaiset pedagogiset ratkaisut
   • Seuraavan sukupolven ratkaisuja tukevat vaihtoehdot B ja D, kun taas vaihtoehdot A ja C ovat pitkälti Moodlea
   • Ehdotetiin että korkeakouluilla olisi käytettävissä yhteiset LMS-määrittelyt, joita on tehty eri foorumeissa, esimerkiksi DigiCampuksessa ja Géantin kilpailutuksen yhteydessä.
   • Todettiin, että korkeakoulut ovat eri kypsyystasoilla ja elinkaaren vaiheissa LMS-ratkaisujen suhteen
    • Esimerkiksi vaihtoehto D vaatii useamman vuoden vaiheittaisen edistämisen, sillä integraatiot esimerkiksi tarjontaan, ilmoittautumisiin ja HOPSeihin vaativat vielä paljon kehittämistä
   • Analytiikka kiinnostaa LMS-kokonaisuudessa - korkeakoulukohtaiset ratkaisut tuovat haasteita yhteiskäyttöisyydelle
   • Ehdotettiin omaa kyselyä opintopuolelle ja toista tietohallinnolle. Todettin, että lisätään Toiminto/rooli organisaatiossa lisäkolumniksi
    • Korkeakoulut voivat jättää useamman vastauksen kyselyyn

    

   Päätettiin lähettää kysely todetuilla muutoksilla korkeakouluille siten, että tavoitetaan sekä tietohallinto että opintohallinto. AAPA ja FUCIO -verkostojen pääsihteerit lähettävät tietohallinnolle, ja CSC:ltä lähetetään korkeakoulujen puitesopimusten yhteyshenkilöille, OHA -verkostoille ja opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon yhteistyöryhmä KOOTuelle, jonka kautta tavoitetaan myös pedaryhmä.

   2019-11-08 Ideatoimikunnan kokous

   Tiedoksi OCRE:n pilvi- ja Earth Observation kilpailutuksen viivästyminen, idea-tiketti 55.

   LMS-kilpailutukseen liittyvä kansallisen kyselyn kysymysten asettelu on ohjattu käsittelyyn DigiCampuksen johtoryhmälle.

   Todettiin, että kyselyyn palataan 13.11. AAPA-FUCIO tvk-kokouksessa.

   2019-10-11 Ideatoimikunnan kokous

   • LMS-kilpailutukseen liittyvä korkeakouluille suunnattava alustava ehdotus kysymyksenasettelusta ja jakelusta käsitellään Itä-Suomen yliopiston koordinoimassa DigiCampus-kehittämishankkeessa 22.10.

   2019-09-27 Ideatoimikunta

   • Päivitys Geantin kyselyn lopputulemasta alla (20.9.2019)
   • AAPA&FUCIO-kokouksen yhteydessä ehdotettu (24.9.2019) kyselyn toteuttamista korkeakouluille: mitä reittiä meidän tulisi edetä 1)yhteiseurooppalainen 2) kansallinen 3) korkeakoulujen oma kilpailutus
   • Nostettiin esiin NUAS:in yhteydessä järjestetty Microsoftin workshop, jossa kerrottu mahdollisuudesta liittää Teams moodleen. Korkeakouluissa on iso määrä opettajia, jotka eivät halua luopua moodlesta. Tulevaisuudessa Teams voisi toimia parempana käyttöliittymänä Moodleen.
   • Päätös:
    • CSC toteuttaa ehdotuksen korkeakouluille lähetettävästä kyselystä, käsittelemme asiaa uudelleen 11.10. ideatoimikunnan kokouksessa.
    • Teams & Moodle asiasta tehdään uusi idea ja asia ohjataan DigiCampus hankkeen asiantuntijoiden pohdittavaksi.

   2019-09-24 Keskustelua AAPA&FUCIO-kokouksen yhteydessä: olisikosyytä selvittää, miten kukin korkeakoulu näkisi, että LMS-kilpailutuksissa pitäisi edetä?

   • Yhteiseurooppalainen LMS-kilpailutus
   • Kansallinen kilpailutus, hyödyntäen yhteisiä dokumenttipohjia
   • Kilpailutus oman korkeakoulun toimesta
   • Ei tarvetta kilpailutukselle

   2019-09-20 Päivitys

   LMS-kyselyn tuloksena oli, että 9/22 NRENiä on kiinnostunut ensisijaisesti yhteiseurooppalaisesta kilpailutuksesta, 4/22 kansallisesta yhteisen kilpailutusdokumentaation valmistelun pohjalta. GÉANT ei ole vielä julkaissut yksityiskohtaisia tuloksia eikä halutusta etenemistavasta LMS-kilpailutuksen suhteen ole näin ollen vielä keskusteltu ryhmässä. Syyskuun aikana on odotettavissa lisää tietoa ja linjauksia aiheesta.

    

   2019-09-04 päivitys - webinaari ajankohtaisista asioista Pilvi- ja LMS- palveluiden kilpailutukseen liittyen

   Webinaarin tallenne: https://connect.funet.fi/pkz52mk0kh7m/

   Webinaarin esitys: GÉANT Pilvi- ja LMS -kilpailutukset_04092019.pdf

   Webinaarissa sovitut toimenpiteet:

   • GÉANTin NREN:eille lähettämän LMS -kilpailutuksen kiinnostusta koskevan kyselyn tuloksista viestitään 16.9. jälkeen Pilvi-sigissä ja muissa ryhmissä.
    • Vastuuhenkilö: Juhani Huttunen (CSC).
   • Nähtiin tarve perustaa LMS-kilpailutukseen ja vaatimusmäärittelyyn oma viestimiskanavansa
    • Tätä pohditaan mm. Synergia-ryhmän työpajassa Kuopiossa viikolla 37.
    • Marjut Anderson (CSC) otti ehdotuksen tekemisen päävastuun. 
   • Selvitetään tarkemmin ja viestitään miten Géantin kilpailutuksessa voidaan tehdä valinta toimittajien välillä ja mitä puitesopimus tulevaisuudessa mahdollistaa.
    • Vastuuhenkilö: Juhani Huttunen (CSC). 

    

   2019-08-30 Ideatoimikunnan kokous

   Géantin LMS-puitekilpailutus tilannekatsaus, Juhani Huttunen, CSC:

   • LMS-puitekilpailutuksen tilanne on tarkentunut; kiinnostus yhteiseurooppalaiseen LMS-puitekilpailutukseen osoittautui odotettua pienemmäksi, sillä monissa maissa on jo tehty omia kilpailutuksia.
   • NREN manager maille on lähetetty kysely LMS-kilpailutuksesta. Kyselystä nousevan kiinnostuksen pitää olla riittävää, että kilpailutus toteutetaan.
   • OCRE pilvikilpailutus on vienyt Géantilta oletettua enemmän työaikaa, ja lähitulevaisuudessa priorisoivat ajankäytön pilvikilpailutukseen.
   • LMS-puitekilpailutuksen suhteen CSC toivoo näkemystä halutusta etenemispolusta:
    1. LMS-puitekilpailutusta voidaan lykätä reippaasti alkuperäisestä suunnitelmasta, tai
    2. LMS-puitekilpailutus siirtyy kansalliseen toteutukseen (aiheuttaa lisäkustannuksia)
   • Todettiin, että tässä vaiheessa Suomi puoltaa yhteiseurooppalaista kilpailutusta ja painottaa kansainvälisten ratkaisujen etuja.

   GÉANT LMS tendering_Ideapankki_30082019.pdf

    
   2019-08-23 päivitys

   CSC järjestää webinaarin ajankohtaisista Pilvi- ja LMS-asioista 4.9. klo 10-11.30, tallenne saatavilla webinaarin jälkeen. Webinaarin ohjelma ja lisätiedot täällä: https://wiki.eduuni.fi/x/5qLbBg

    

   2019-08-16 Ideatoimikunnan kokous

   Juhani Huttunen(CSC), esitteli tilannekatsauksen, Kimmo Pettinen ja Tuuli Rinne (Laurea) olivat mukana keskustelussa.

   Huttusen esitys LMS -kilpailutuksen tilanteesta: GÉANT LMS tendering_status update_Ideapankki.pdf .  

   Huttunen kertasi, että CSCn rooli kilpailutuksissa on edustaa kaikkia korkeakouluja ja toimia NREN-yksikkönä, broker-mallilla.

   Oppimisympäristöpalvelu-kilpailutukseen liittyen todettiin viiveitä, Géant on ottanut lisäaikaa valmisteluille. CSC tiedustellut Géantilta viivystyksistä, ja keskustelua kilpailutuksen edistymisestä jatketaan CSCn ja Géantin kesken viikolla 34. CSC on käyttänyt omassa valmistelussaan DigiCampuksen tekemää vaatimusmäärittelyä (20190509_vaatimusmäärittelyt.docx).

   Päätettiin, että ajankohtaisista pilvi/LMS-asioista järjestetään webinaari, keskiviikkona 4.9. viikko 36, klo 10. Yhteyshenkilönä Juhani Huttunen (CSC).

    

   2019-08-05 päivitys

   CSC on lähettänyt 30.7. virallisen vastauksen (sign-up) GÉANTille koskien pilvipalveluiden ja Earth Observation kilpailutusta. Vastauksessa CSC ilmoittautuu hankkeseen Underwriter/Broker roolissa. Suomalaiset korkeakoulut, jotka ovat osoittaneet kiinnostuksensa hyödyntää kilpailutusta, on listattu vastauksessa.
   Vastauslomake on löydettävissä sivustolta https://wiki.eduuni.fi/x/gSNLBg (.zip file) rajattu näkyvyys.

   Syyskuun 12. päivään mennessä on mahdollista täydentää joiltain osin annettuja vastauksia, ja esimerkiksi tarkentaa vaatimuksia kilpailutuksen sisältöön ja toivottuihin palveluihin liittyen. LMS -kilpailutuksen osalta GÉANT lähettää vastaavanlaisen kyselyn lähiaikoina, mutta se ei ollut saatavilla alkuperäisen aikataulun puitteissa (viiveitä valmistelussa). Korkeakouluilta toukokuussa keräätty informaatio kiinnostuksesta ja mahdollisista ostovolyymeistä on edelleen pohjana LMS-vastaukselle.

    

   2019-05-29 Ideatoimikunnan kokous

   Todettiin, että GÉANT kilpailutuksen myötä korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän kokouksessa 21.5 päädyttiin siirtymään NordUnet LMS-puitekilapilutuksesta GÉANT:in pilvipalvelu ja oppimisympäristö kilpailutukseen.

   Idea-tiketti muokataan käsittelemään GÉANT oppimisympäristö ("LMS") puitekilpailutusta, linkittyen GÉANTin OCRE-projektiin https://jira.eduuni.fi/browse/CSCIDEAPANKKI-55.

    

   2019-05-21 Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohajusryhmän kokous

   Päätettiin, että NordUnetin LMS-puitekilpailutuksesta luovutaan ja siirrytään yhteistyössä GÉANT/OCRE-kilpailutukseen. Siirtyminen Eurooppalaiseen kilpailutukseen voi tuoda entistä enemmän volyymietuja hankinnalle. GÉANT/OCRE-kilpailutuksessa käytetään mallia, jossa CSC toimii ratkaisun hankkijana.

   Kokouksen muistio: https://wiki.eduuni.fi/x/LhxXBQ

   GÉANT/OCRE-kilpailutuksesta https://jira.eduuni.fi/browse/CSCIDEAPANKKI-55

    

   2019-04-11 Ideatoimikunnan kokous**

   CSC hallinnoi kilpailutusta Suomen puolesta ja DigiCampus-hanke toimii määrittelypuolen vetäjänä.

   Asiaa on käsitelty KOOTuki-ryhmässä ja määrittelyryhmään kaivattiin lisää pedagogiikan asiantuntemusta. Pyyntö osallistumisesta ryhmään on mennyt AMK-OHAlle ja OHA-forumille.

   • Todettiin, että AAPAn halukkaat jäsenet voivat ilmoittautua Juha Eskeliselle (TAU).
   • Next Generation LMS on murroksessa, mutta valmisteleva työ on tärkeä aloittaa ajoissa, jotta saadaan ymmärrys milloin tarttua uuden sukupolven LMS:ään
   • Osallistuminen Nordunetin kilpailutukseen tuo asiantuntemusta muista maista.
   • LMS on kallis toteuttaa vain muutamalle korkeakoululle, eli asiaan tarvitaan yhteinen tahtotila.

    

   2019-04-17 Korkeakoulujen tietohallinto ja ICT-ohjausryhmän kokous

   Asialistalla valmistelun eteneminen ja tiedoksi Geantin mahdollinen kilpailutus https://jira.eduuni.fi/browse/CSCIDEAPANKKI-55

   2019-04-02 Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmän kokous 

   • Juha Eskelinen esitteli kilpailutuksen valmistelua alustuksessaan KOOTuelle  https://wiki.eduuni.fi/x/34r6B
   • Koottu määrittelyryhmää valmistelemaan vaatimuksia kilpailutuksessa (tilanne päivitetty 12.4): 
    • Juha Eskelinen pj
    • Jaakko Kurhila HY
    • Katja Lempinen SAMK
    • Pekka Liedes TUNI
    •  Juha Martikainen Aalto
    • Marko Mehtälä Lapin amk
    • Irma Mänty, Laurea
    • Markku Närhi JyU
    • Lauri Pohjonen UTU
    • Tuuli Rinne, Laurea
    • Vesa Savolainen, CSC
    • Sari Tervonen UEF
   • KOOTuki-ryhmä piti tärkeänä että määrittelyryhmässä on kattavasti koko korkeakoulusektorin ja etenkin pedagogiikan asiantuntemusta ja päätti tätä varten välittää kutsua liittyä määrittelyryhmään OHA-forumin ja AMK-OHAn verkostoille
   • Määrittelyryhmä kokoontuu Eskelisen johdolla seuraavaksi 16.4. ja 24.4. toimittajaesittelyihin. Tapaamisten antia vedetään yhteen 8.5. tapaamisessa
   • LMS-kilpailutusaiheeseen palataan tilannekatsauksena KOOTuen 14.5. kokouksessa.

   2019-03-13 Tilannetietoa

   • DigiCampuksen järjestämä työpaja 20.-21.3.2019 Helsingissä. Ohjelmassa 21.3. määrittelytyötä LMS-kilpailutuskokonaisuuden osana.

   2019-03-12 Tilannetietoa

   • Funet-yhteisön työvaliokuntana toimiva Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmä on päättänyt 23.1. 2019 että osallistutaan kilpailutukseen siten, että CSC hallinnoi kilpailutuksen ja DigiCampus-hanke tuottaa sisällöllistä asiantuntemusta. Mahdollinen hankinta toteutetaan Broker-mallilla, jossa CSC hankkii palvelun ja korkeakoululla on mahdollisuus ostaa palvelua CSC:ltä sidosyksikköhankintana. 

   Alustava aikataululuonnos:

   • Kevät 2019: Määrittely- ja kilpailutustyö alkaa, Broker-mallin pohjalta
   • Kesä 2019 … syksy 2019: tilannekatsaus ja päätös etenemisestä. Kilpailettavan ratkaisun soveltuvuuden arviointi.
   • Loppuvuosi 2019: Tarjouspyynnön julkaisu
   • 2020: Palvelusopimus, palvelun tuleminen saataville

    2019-01-23 Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän kokous

   Funetin työvaliokuntana toimiva Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmä päätti kokouksessaan osallistumisesta kilpailutukseen ja valmistelun aloittamisesta. Ryhmä totesi, että on hyvä, että DigiCampus-hanke ottaa mukaan kaikkia korkeakouluja määrittelyyn ja pohdintaan siitä, mitä tulevaisuuden oppimisympäristöltä edellytetään. 

   Asialista/muistio: https://wiki.eduuni.fi/x/i4v6B 

   Tausta: NORDUnet suunnittelee uutta LMS-kilpailutusta Q1 aikana 2019.

   Oppimisalustoja on hankittu NORDUnetin järjestämissä yhteispohjoismaalaisissa kilpailutuksissa. NORDUnet on kilpailuttanut oppimisalustoja viimeksi vuonna 2016 (hankintapäätös 2017). Siihen osallistuivat pohjoismaisista verkostoista Sunet ja DeIC. Noin 20 Sunetin korkeakoulua on hyödyntänyt kilpailutusta ja hankkinut Canvaksen. Tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän päätöksellä 29.8.2016  FUNET ja sen kaiutta korkeakoulut eivät tuolloin osallistuneet kilpailutukseen, sillä tieto yhteiskilpailutuksesta tuli niin myöhässä ettei sen sisältöön ehditty vaikuttaa. 

    

   2019-01-17 Ideatoimikunnan kokous

   Todettiin, että idea etenee viime kokouksessa sovitun mukaisesti Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän kokoukseen 23.1.2019.

   2018-12-13 Ideatoimikunnan kokous

   Mäki esitteli uuden idean käynnistymässä olevasta kilpailutuksesta. Todettiin, että Digicampus-hanke olisi sopiva vaikuttajataho asian edistämisessä. NORDUnet:n LMS-kilpailutukseen osallistumisesta käsitellään korkeakoulujen tietohallinto- ja ict-ohjausryhmän kokouksessa 23.1.2019. Asiantuntijoiksi tunnistettu Moodle-yhteistyöverkosto.

      e153875 Topi Litmanen
      e100642 Kimmo Pettinen
      Votes:
      3 Vote for this issue
      Watchers:
      23 Start watching this issue

       Created:
       Updated: