Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-21

Seuraavan sukupolven oppimisympäristö

  XMLWordPrintable

  Details

  • Type: Story
  • Status: Esiselvityksessa
  • Priority: Major
  • Resolution: Unresolved
  • Labels:

   Description

   Tutustu Ideapankki-palveluun osoitteessa ideapankki.csc.fi

    

   Idea: Seuraavan sukupolven oppimisympäristö

   Kuvaus: Alkuperäisenä toiveena selvityksen tekeminen siitä, mikä järjestelmä korvaa tulevaisuudessa Moodlen. Pitkällä aikavälillä Moodlen korvaavan alustan uusia ominaisuuksia on kartoitettava huolella; erityisinä kiinnostuksen kohteina mm. oppimisanalytiikka ja MOOCien mahdollistaminen.

    

   2018-09-06

   DigiCampus hanke ottanut asian selvitettäväkseen ja asiaa on työstetty mm. 19.6.2018 työpajassa: https://wiki.eduuni.fi/x/0oVSB Tämänkaltaista yhteistyötä toivotaan jatkettavan.

    

   14.06.2018: Ideatoimikunnan kokous
   **

   • Tuula Heide (UEF)
    • päätetty ratkaisu nojaa CSC:n cPouta-alustapalveluun
    • aikataulu: liikkeellelähtö 01.09.2018
    • kehitys kuukauden sykleissä
    • 19.06. CSC:n hostaama keskustelutilaisuus Oppimisalustoista, keskustellaan tehdystä ratkaisusta, katsotaan samalla tulevaisuuteen, pyritään laajentamaan keskustelua Moodlesta: millaisia ominaisuuksia uudella ja paremmalla ratkaisulla pitäisi olla?
    • osallistetaan korkeakoulut mukaan: nykyisen kehityspolun rinnalla lähdetään määrittämään seuraavan sukupolven oppimisalustaa
    • jos ulkopuolinen ratkaisu, kilpailuttaminen huomioitava
    • mahdollistetaan MOOC-toiminnallisuus, myös tämä ominaisuus on aikataulutettu toteutettavaksi syksyllä18
    • ehdotuksia tulevaisuuden oppimisalustaratkaisujen osalta: yhteys DigiCampus-hankevastaaviin
    • oppimisanalytiikkaa mietitään eri hankkeiden osalta
   • Todetaan: tämä ehdotus on osa DigiCampus-hanketta, jatkotyöstön tueksi toivotaan lisää yhteisiä työpajoja

   12.06.2018

   Edellisessä kokouksessa esitetyn toiveen mukaisesti selvitetään DigiCampus-hankkeen tekemiä päätöksiä ja niiden vaikutuksia oppimisympäristöjen yhdeydessä käytävään keskusteluun.

   17.5.2018 Ideatoimikunnan kokous

   • Itä-Suomen yliopiston koordinoimaa DigiCampus-hanketta on rahoitettu mm. kokeiluksi yhteisestä oppimisympäristöstä, joka voisi olla "moodlen korvaaja". DigiCampuksessa toteutetaan pilvipohjainen ympäristö, hankintamallin on syytä olla skaalautuva ja inklusiivinen, muiden korkeakoulutuksen kehittämishankkeiden tulee käyttää DigiCampus-hankkeen tuottamaa ratkaisua.
   • DigiCampus-hankkeen kokouksessa 16.5.2018 arvioitiin, että hankeessa hankittaisiin keskitettynä pilvipalveluna käyttöön yhteinen Moodle-alusta
   • Esitettiin toive, että asiaa käsitellään uudestaan seuraavassa Ideatoimikunnan kokouksessa 31.05.

    

    

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       e105438 Outi Tasala
       Reporter:
       e100016 Ilkka Siissalo
       Votes:
       1 Vote for this issue
       Watchers:
       7 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated: