Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-55

Géant & OCRE pilvikilpailutus

XMLWordPrintable

   Tutustu Ideapankki-palveluun osoitteessa ideapankki.csc.fi

   Idea: Géant & OCRE pilvikilpailutus

   Ohjausyhteistyö: Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT-palveluiden brokeroinnin kehityksen ohjausryhmä
   Asiakasohjaus: Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT-palveluiden brokeroinnin kehityksen ohjausryhmä

   Kuvaus: Euroopan korkeakoulu- ja tutkimusorganisaatiot (GÉANT) kilpailuttavat yhdessä IaaS+-alustat OCRE-projektissa.

   2024-01-29 OCRE 2024 webinaari 13.2.2024

   • CSC järjestää OCRE 2024 webinaarin 13.2.2024
   • Tapahtumassa GÉANT:n edustaja kertoo nykytilanteesta ja seuraavista askeleista
   • Webinaariin lähetetään kutsu korkeakoulujen pilvipalvelun yhteyshenkilöille
   • Lisätietoja brokerointi@csc.fi 

   2023-10-10 OCRE 2024 -pilvikilpailutuksen kartoitus käynnistynyt

   • GÉANT suunnittelee parhaillaan IaaS+ OCRE -pilvikilpailutuksen uusimista ja tarkoitus on, että eurooppalaiset korkeakoulut pystyvät jatkossakin tyydyttämään kaupallisen pilvipalvelutarpeensa ketterästi ja kustannustehokkaasti. Tämä kilpailutus on luontevaa jatkoa viimeksi tehdylle vuoden 2020 IaaS+ kilpailutukselle ja on työnimeltään "OCRE 2024”.
   • Kilpailutusta varten GÉANT, Suomessa CSC, kartoittaa korkeakoulujen osallistumishalukkuutta Euroopan laajuiseen, ei-sitovaan yhteismenettelyyn. Tarkoituksena on edellisten menettelyiden tapaan listata kaikki suomalaiset ammattikorkeakoulut ja yliopistot, jotta ne voivat halutessaan hyödyntää tulevaa yhteiseurooppalaista hankintamekanismia. Nimen listaaminen ei sido. 
   • CSC ja GÉANT tarvitsevat jokaisen ammattikorkeakoulun ja yliopiston ao. yhteyshenkilön hyväksynnän nimen listaamiseen: https://wiki.eduuni.fi/x/PRwiG  (sivun näkyvyys rajattu)
   • Lisätietoja brokerointi@csc.fi 

   2023-08-16 Yhteenvetoa OCRE-puitesopimusjärjestelystä sitä hyödyntäneiltä korkeakouluilta

   1. Toimittajien mahdollisuus "bundlata" omia lisäpalveluja mukaan koettiin ongelmalliseksi. Pelkän puhtaan pilvikapasiteetin hankkiminen oli joidenkin toimittajien kohdalla hankalaa tai mahdotonta.
   2. Sopimuskokonaisuus oli monimutkainen ja sekava.
   3. Haasteena koettiin olevan myös erot eri Euroopan maiden hankintalain paikallisissa implementoinneissa. Suunniteltu ja mahdollistettu underwriter-malli jäi Suomessa kokonaan vaille hyödyntäjiä.

   IaaS+ -brokerointi OCRE/GÉANT-puitejärjestelyyn perustuen 2020-2024

   Euroopan korkeakoulu- ja tutkimusorganisaatiot (GÉANT) kilpailuttavat yhdessä IaaS+-alustat OCRE-projektissa.

   IaaS+ -brokerointi OCRE/GÉANT-puitejärjestelyyn perustuen

   1. GÉANTin toteuttaman ja CSCn Suomessa järjestämän IaaS+-puitejärjestelyn kautta on hankittavissa IaaS-alustojen tarjoamia palveluja sellaisenaan eurooppalaisessa kilpailutuksessa sovituin ehdoin.
   2. Korkeakoulut saavat itse päättää, hyödyntävätkö puitejärjestelyssä underwriter- ja/tai referrer-mallia. 
   3. CSC voi hankkia IaaS+-puitejärjestelyn kautta korkeakoulujen aggregoitujen tarpeiden perusteella yhteisiä ja yleisiä käyttötapauksia varten. Lisäksi CSC voi olla osana korkeakoulujen sopimista. Korkeakoulut voivat myös suoraan hankkia palveluita IaaS+-puitejärjestelyn kautta.
   4. Yhteisten hankintojen tekeminen edellyttää korkeakoulujen ja CSC:n yhteistä ymmärrystä pilven käyttötapauksista ja käytön määristä, sillä hankintojen kohde, vaatimukset ja volyymi sekä CSC:n ja korkeakoulujen keskinen liiketoimintamalli tulee sopia yhdessä etukäteen.
   5. IaaS+ brokerointi täydentää CSC:n ja korkeakoulujen omaa palvelutuotantoa ja palvelukatalogeja. Tutkimus- ja opetuskäyttötapauksissa haasteena on huomioida kansallisten linjauksien ja infrastruktuurien vaatimukset.
   6. Lisätietoja brokerointi@csc.fi -osoitteesta.

   2021-12-02 Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT-palveluiden brokeroinnin kehityksen ohjausryhmän kokous (2021-12-02 Ohjausryhmän kokous, https://wiki.eduuni.fi/x/O5ffDg)

   • IaaS+-puitejärjestely on suomalaisten korkeakoulujen käytettävissä CSC:n järjestämänä.
   • Ohjausryhmässä päätettiin ottaa referrer-malli käyttöön IaaS+ -puitejärjestelyn piirissä underwriter-mallin rinnalle niissä tapauksissa, joissa korkeakoulu tekee itse hankintapäätöksen. Korkeakoulut saavat itse päättää, hyödyntävätkö puitejärjestelyssä underwriter ja/tai referrer-mallia. Tämä laajentaa palvelukokonaisuutta ja aiemmin viestittyjä hankintamallivaihtoehtoja.
   • Lisäksi ohjausryhmässä todettiin tarve yhteiselle IaaS+-puitejärjestelyn palvelumallia ja sen kehitysroadmapia koskevalle keskustelulle. Esitettiin AAPA-FUCIO-CSC:n yhdessä järjestämää Innovation pipeline/ideamuotoilu -työstöä.

   2021-03-25 Päivityksiä

   • Korkeakoulujen kanssa pidetty kaksi keskustelutilaisuutta (https://wiki.eduuni.fi/x/nkXICw) asiakkaiden kommenttien pohjalta IaaS+-brokerointipalvelun luonnoksista (https://wiki.eduuni.fi/x/jwLICw)
   • CSC konsultoi ulkopuolista asiantuntijatoimistoa hankintoihin sekä CSC-korkeakoulu-sopimusluonnokseen liittyen. Kommentteja odotetaan tämän viikon aikana. Tämä viivästyttää ensimmäisten hankintojen toteuttamista.
   • Brokeroinnin ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 19.3. Seuraava kokous 1.4. https://wiki.eduuni.fi/x/Ix16Cw

   2021-03-11 Ideatoimikunnan kokous

   2021-01-27 Päivityksiä

   • Suomeen valitut, kirjoittamishetkellä alustavat puitesopimustoimittajat lueteltu sivulla https://wiki.eduuni.fi/x/AbdnCw (rajattu näkyvyys). Sivuille päivitetään tietoa sitä mukaan kun se varmistuu.
   • CSC on valmistellut korkeakoulun ja CSC:n välistä toimintamallia määrittäviä, puitesopimuksen alle lisättäviä IaaS+-brokerointipalvelun palvelukuvausta ja -tilausta. Tavoite on saattaa luonnokset korkeakoulujen kommentoitaviksi lähipäivinä.

    

   2020-12-18 Yhteenveto työpajasta 16.12.2020

   • Työpajaan osallistui n. 16 edustajaa n. 8 eri korkeakoulusta
   • Työpajaosuuksissa tuotettiin vaatimuksia, toiveita, kysymyksiä ja kommentteja hankintoihin, toimittajahallintaan, muuhun toimintaan, sekä vertaiskeskusteluun liittyen
   • Keskusteluissa korostuivat mm. seuraavat asiat:
    • eri alustojen asema nykyisin korkeakouluissa
    • puitejärjestelyn alaisiin hankintoihin liittyvä dynamiikka
    • palvelukatalogi ja kaupallisten ja omien palveluiden asemointi suhteessa toisiinsa
    • haasteet loppukäyttäjämarkkinointiin liittyen
    • kustannustietoisuus, kokonaiskustannukset, ja kustannusten hallinta
    • vertaiskeskustelun ja yhteisten tapahtumien mahdollisuudet
   • Alustusmateriaali sivulla https://wiki.eduuni.fi/x/lRfPCg, työpajan tuotokset sivulla https://wiki.eduuni.fi/x/xYcMCw

   2020-11-30 Työpaja IaaS+-brokerointipalvelusta 16.12.2020

   • Pidämme 16.12.2020 klo 13.00-15.00 työpajan palveluun liittyen. Tarkoitus on käydä keskustelua palvelusta laajasti, käsitellen esimerkiksi kilpailutuksen tilannetta, palvelun toimintamalleja, tarpeita puitesopimustoimittajiin liittyen, mahdollisia muita tarpeita, asiakasohjausta ja suunniteltuja ensimmäisiä hankintoja. Tammikuussa voisimme järjestää toisen yhteisen tapahtuman, jossa käsiteltäviä aiheita olisivat käytännön asioiden lisäksi esimerkiksi eri korkeakoulujen pilvistrategiat ja kokemukset kaupallisista IaaS-alustoista.
   • Ohjelma, materiaalit sekä muistiinpanot täydentyvät osoitteeseen: https://wiki.eduuni.fi/x/lRfPCg
   • Kutsun jakelu: IaaS+-brokerointipalvelun yhteyshenkilöt (https://wiki.eduuni.fi/x/6TOpCQ),cc: AAPA:n ja FUCIO:n pääsihteerit, pilvi-sig-postituslista (https://postit.csc.fi/sympa/info/pilvi-sig)

   2020-10-14 Selvitys käynnistetty

   2020-10-08 CSC valmistelee selvitystä korkeakoulujen IaaS-käytöstä hankintojen tueksi

   2020-09-22 Lisätietoja rahoituksesta (Huom. hakemuksen DL siirretty 2.11.2020)

   2020-09-21 OCRE-rahoitusta saatavilla kaupallisten pilvipalveluiden hyödyntämiseksi tutkimusprojekteissa (jakelu korkeakoulujen OCRE-yhteyshenkilöt sekä pilvi-sig)

   OCRE, Open Clouds for Research Environments -projekti tulee tuomaan kaupalliset pilvipalvelut suomalaisissa korkeakouluissa tehtävän tutkimuksen saataville.

   OCRE:n tarkoitus on myös stimuloida näiden palveluiden käyttöönottoa. Edistääkseen käyttöönottoa OCRE tulee rahoittamaan tutkimusprojekteja, joissa aiotaan hyödyntää kaupallisilta IaaS-alustoilta saatavia palveluita. OCRE:n tavoitteena on rahoituksen avulla myös saada käyttöönsä case-esimerkkejä kaupallisilta IaaS-alustoilta saatavien palveluiden käytöstä: "Inspiring showcases: case studies which inspire other researchers to adopt infrastructure-cloud service for their research".

   Rahoitusta voi hakea 31.10.2020 2.11.2020 asti. Jaossa on yhteensä 1 000 000 € ja rahoitusta haetaan tasoissa: <50 000 €, 50 000 € - 75 000 €, 75 000 € - 100 000 €.

   Rahoitusta voi saada vain kaupallisten IaaS-alustojen käyttökustannuksiin, ei mahdollisiin muihin projektiin liittyviin kustannuksiin.

   Tässä vaiheessa korkeakoulu voi hakea rahoitusta omille tutkimusprojekteilleen. Ensi vuoden aikana rahoitusta voidaan hakea myös projekteille, joita tehdään organisaatioiden välisessä yhteistyössä.

   Rahoitus on kytköksissä OCRE-projektin IaaS+-puitejärjestelyyn. Puitejärjestely tulee olemaan suomalaisten korkeakoulujen käytettävissä CSC:n kautta nykyisen aikataulun mukaan vuoden loppuun mennessä.

   Tarkemmat ohjeet hakemuksien teolle ovat nähtävissä täällä https://www.ocre-project.eu/funding-opportunities/cloud-funding ppt-esityksessä. Hakemukseen johtava linkki julkaistaan em. sivulla lähiaikoina. Sivulla https://www.ocre-project.eu/events/ocre-cloud-funding-research on saatavilla tallenne aihetta käsitelleestä webinaarista. Webinaarin lopussa esitetyt kysymykset voivat olla kiinnostavia niille, jotka harkitsevat rahoituksen hakemista.

   OCRE on Euroopan unionin European Open Science Cloud (EOSC) -hankkeen alainen projekti.

    

   2020-09-14 Keskustelu Aallon ja TUNIn kanssa IaaS+-brokeroinnista 

   • Tavoitteena pohjustaa laajempaa keskustelua korkeakoulujen kanssa.
   • Kutsu, osallistujat, yhteenveto ja muistiinpanot: https://wiki.eduuni.fi/x/jTepCQ
   • Jatkoaskelista:
    • Pidettiin tärkeänä, että ymmärrettäisiin GÉANT:in puitejärjestelyn mahdollisuudet ja rajoitteet tarkasti, ennen kuin käyttötapauksia lähdetään keräämään tarkemmin.
    • Korkeakoulut ehdottivat hankinta-asiantuntijoiden ja CSC:n kesken pidettäväksi palaveria puitejärjestelyn malliin liittyen; ehdotus sai kannatusta.
    • Käyttötapauksia voitaisiin kerätä nykyisten käyttäjien ja uusien tukipyyntöjen kautta. Kyselyä pidettiin huonona vaihtoehtona tarpeiden selvittämiseksi, kun kyseessä on uusi ja innovatiivinen asia. Käyttötapauksien määrittelemisen tueksi kaivattiin konkreettisia esimerkkejä.
    • Todettiin, että SURF:ia voitaisiin konsultoida alustojen käyttöön liittyen.

   2020-09-10 Ideatoimikunnan kokous

   • Liittyen myös ideaan https://jira.eduuni.fi/browse/CSCIDEAPANKKI-23
   • Tiedoksi etenevien pilvi-brokerointiaiheiden osalta mallin "liiketoiminnallisten toteutustapojen" pohdinta CSC:n ja korkeakoulujen kesken
   • Jatketaan ideoiden käsittelyä  24.9. Ideatoimikunnan kokouksessa -> Siirtynyt 8.10. kokoukseen.

    

   2020-08-04 Tutkimusprojekteille haettavissa rahoitusta OCRE:lta 15.9.2020 alkaen kuuden viikon ajan

   2020-06-03 Webinaari pilvibrokeroinnista 17.06.2020

   • Webinaarikutsu lähetetty pilvi-sig-listalle, korkeakoulujen OCRE-yhteyshenkilöille sekä AAPA- ja FUCIO-verkostoille.
   • Lisätietoja: https://wiki.eduuni.fi/x/QZk0CQ (vaatii kirjautumisen korkeakoulutunnuksilla).

   2020-04-29 Tarkennuksia kilpailutuksesta ja seuraavista askeleista

   Päivitys: IaaS+-kilpailutuksen tarjousaikaa pidennetty 23.06.2020 saakka.

   Kilpailutus

   • Tarjousaikaa 2. kesäkuuta asti. Jokainen osallistuva maa muodostaa itsenäisen osan kilpailutuksessa. Kilpailutuksen päätteeksi GÉANT solmii yhden puitesopimuksen per alusta, per maa. Alustavan aikataulun mukaan GÉANT:in on tarkoitus tiedottaa tuloksista kesä-lokakuun välillä ja solmia sopimukset heinä-marraskuussa. Puitesopimuksiin perustuvia hankintoja voi tehdä joko 1) ennalta määrätyin ehdoin, suorahankintaperustein, 2) kevennetyn minikilpailutuksen tulosten perusteella ("Desktop mini-competition"; hankintayksikkö voi toteuttaa tämän ilman toimittajan lisätoimia) tai 3) tavallisen minikilpailutuksen tulosten perusteella.
   • Jos korkeakoulu nykyisin hyödyntää IaaS-puitesopimuksiin perustuvia hankintasopimuksia IaaS-hankinnoissaan, sopimusten voimassaoloajat suositellaan tarkistamaan. Tarvittaessa sopimuksen pidentämistä tulee harkita ottaen huomioon, että edellä kuvattu aikataulu, jolla korvaavat puitesopimukset saadaan käyttöön, on suuntaa-antava. Sopimuksien kestoihin suositellaan lyhyitä pidennyksiä.

   CSC:n kasvava rooli hankinnoissa ja käyttötapaukset

   • OCRE:n IaaS+ -kilpailutuksen lopputulemana solmittaviin puitesopimuksiin perustuvat hankintasopimukset tekee Suomessa CSC keskitetysti kaikkien kilpailutukseen osallistuneiden korkeakoulujen puolesta, toisin kuin aiemmassa, nyt korvattavassa IaaS-puitejärjestelyssä, jossa jokainen korkeakoulu on toteuttanut hankintansa puitesopimustoimittajilta itse.
   • Hankintasopimukset solmitaan soveltuvaa hankintametodia hyödyntäen korkeakoulujen tarpeiden perusteella. Käyttötapauksia hankintojen pohjaksi tullaan keräämään korkeakouluilta Q2-Q3 aikana; ** tästä lisää infoa myöhemmin.
   • Tulevassa toimintamallissa korkeakoulut voivat ostaa palveluita CSC:ltä sidosyksikköasemaansa perustuen, korkeakoulun ja CSC:n välistä puitesopimusta hyödyntäen. Toimittajat laskuttavat CSC:tä, joka laskuttaa korkeakouluja.

   Tarkentavat kysymykset

   • Sekä kilpailutukseen että tulevaan toimintamalliin liittyviä kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen cloud-sdm(a)csc.fi; kysymykset ja vastaukset kerätään yhteiseksi tietopaketiksi Eduuni-alustalle (tästä lisää infoa myöhemmin). Tarvittaessa näihin kysymyksiin haetaan vastauksia GÉANT:lta.

   2020-04-17 IaaS+ -kilpailutus julkaistu

   Tarkastele kilpailutusdokumentaatiota täältä

    

   2019-11-29 Päivitys: Jako kolmeksi kilpailutukseksi

   OCRE-projektin toteuttama pilvikilpailutus jaetaan kolmeksi erilliseksi kilpailutukseksi. Muutoksen seurauksena kilpailutuksien kohteet ovat:

   1. IaaS+: IaaS sekä sellaiset datan prosessointiin liittyvät PaaS ja SaaS -palvelut, jotka ovat saatavissa alustan marketplacesta ja jotka ovat synnynnäisiä alustalle tai jotka perustuvat avoimelle lähdekoodille. Merkittävät kolmansien osapuolien lisenssöitävät palvelut eivät kuulu kilpailutukseen. Tällä kilpailutuksella korvataan Géantin nykyiset IaaS-puitejärjestelyt.
   2. Secure Earth Observation: kaupalliset palvelut koskien 'Secure Earth Observationia', joka perustuu Copernicus DIAS (Data and Information Access Services) ratkaisuun.
   3. SaaS: Dokumenttikeskeiset tuottavuus- ja yhteistyösovellukset (alustava määritelmä).

    
   IaaS+-kilpailutukseen pätee edelleen 6.11.2019 viestitty aikataulu. Toiset kaksi kilpailutusta ovat jossain määrin riippuvaisia IaaS+-kilpailutuksen toteutuksesta, joten ne tullaan toteuttamaan IaaS+-kilpailutuksen jälkeen.
    

   2019-11-08 Ideatoimikunnan kokous

   Tiedoksi kilpailutuksen viivästyminen.

   LMS-kilpailutukseen liittyvä kansallisen kyselyn kysymysten asettelu on ohjattu käsittelyyn DigiCampuksen johtoryhmälle.

   Todettiin, että kyselyyn palataan 13.11. AAPA-FUCIO tvk-kokouksessa.

    

   2019-11-06 Tilannetieto
   OCRE:n pilvi- ja Earth Observation kilpailutus viivästyy jälleen. Uuden arvion mukaan kilpailutus julkaistaan tammikuun 2020 puolivälissä. Syy viivästykselle on kilpailutusdokumenttien viimeistely yhteistyössä Euroopan komission kanssa, mikä vaatii hieman ylimääräistä aikaa, mutta mikä varmasti on lopputuloksen kannalta yhteisön eduksi. Alun perin kilpailu suunniteltiin julkaistavan lokakuussa 2019, jolloin puitesopimukset oltaisiin saatettu voimaan tammikuussa 2020. GÉANT:n odotus on nyt, että järjestelyt saataisiin tämän aikataulun pitäessä voimaan huhti-/toukokuussa 2020.
    
   Lisätietoja: https://www.ocre-project.eu/news-insights/ocre-postpones-tender-launch
    
   Kysymykset voi osoittaa: emma.falck@csc.fi ja juhani.huttunen@csc.fi 
    

   2019-09-04 päivitys - webinaari ajankohtaisista asioista Pilvi- ja LMS- palveluiden kilpailutukseen liittyen

   Webinaarin tallenne: https://connect.funet.fi/pkz52mk0kh7m/

   Webinaarin esitys: GÉANT Pilvi- ja LMS -kilpailutukset_04092019.pdf

   Webinaarissa sovitut toimenpiteet:

   • GÉANTin NREN:eille lähettämän LMS -kilpailutuksen kiinnostusta koskevan kyselyn tuloksista viestitään 16.9. jälkeen Pilvi-sigissä ja muissa ryhmissä.
    • Vastuuhenkilö: Juhani Huttunen (CSC).
   • Nähtiin tarve perustaa LMS-kilpailutukseen ja vaatimusmäärittelyyn oma viestimiskanavansa
    • Tätä pohditaan mm. Synergia-ryhmän työpajassa Kuopiossa viikolla 37.
    • Marjut Anderson (CSC) otti ehdotuksen tekemisen päävastuun. 
   • Selvitetään tarkemmin ja viestitään miten Géantin kilpailutuksessa voidaan tehdä valinta toimittajien välillä ja mitä puitesopimus tulevaisuudessa mahdollistaa.
    • Vastuuhenkilö: Juhani Huttunen (CSC). 

    

   2019-08-23 päivitys

   CSC järjestää webinaarin ajankohtaisista Pilvi- ja LMS-asioista 4.9. klo 10-11.30, tallenne saatavilla webinaarin jälkeen. Webinaarin ohjelma ja lisätiedot täällä: https://wiki.eduuni.fi/x/5qLbBg

    

   2019-08-05 päivitys

   CSC on lähettänyt 30.7. virallisen vastauksen (sign-up) GÉANTille koskien pilvipalveluiden ja Earth Observation kilpailutusta. Vastauksessa CSC ilmoittautuu hankkeseen Underwriter/Broker roolissa. Suomalaiset korkeakoulut, jotka ovat osoittaneet kiinnostuksensa hyödyntää kilpailutusta, on listattu vastauksessa.
   Vastauslomake on löydettävissä sivustolta https://wiki.eduuni.fi/x/gSNLBg (.zip file) rajattu näkyvyys.

    

   2019-05-29 päivitys

   Aalto, CSC ja Microsoft toteuttivat keväällä 2019 selvityksen julkisen pilven käyttötarpeista. Siirry selvitykseen oheisen linkin kautta, näkyvyys rajattu korkeakouluyhteisölle .

    

   2019-05-29 Ideatoimikunnan kokous

   Todettiin, että GÉANT kilpailutuksen myötä korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän kokouksessa 21.5 päädyttiin siirtymään NordUnet LMS-puitekilapilutuksesta GÉANT:in pilvipalvelu - ja oppimisympäristö-puitekilpailutukseen.

   Päätettiin erottaa pilvipalvelu - ja oppimisympäristö-puitekilpailutukset omiksi idea-tiketeikseen.

    

   2019-05-28 Päivitys

   Géantin Webinaari pilvipalvelujen tietoturvallisuudesta 6.6.2019. Ilmoittautuminen ja lisätietoja:

    
   2019-05-16 Ideatoimikunnan kokous

   Korkeakouluille lähtenyt viesti to 9.5., vastaukset pyydetty ma 20.5. klo 09 mennessä. Kilpailutuksiin ilmoittautuminen. Nostetaan esiin myös AAPA-FUCIO-tvk:ssa 20.5.

   Keskustelussa todettiin:

   • OCRE kilpailutuksessa on mukana pilvipalvelua (Iaas, PaaS, SaaS) ja oppimisympäristöjä ("LMS").
   • Kansallinen tavoite on, että kaikki korkeakoulut lähtevät mukaan sekä pilvipalveluiden että oppimisympäristöjen kilpailutuksen tasoon 1
    • Taso 1 takaa, että kaikilla korkeakouluilla on optio hankintaan, mutta se ei velvoita mihinkään.
   • Pyyntö kilpailutukseen ilmoittautumisesta on lähetetty AAPAn ja FUCIOn vastuuhenkilöille, sekä 6.5. webinaariin osallistuneille.
    • Viesti mennyt osalta ohi koska lähettäjä ja asiasisältö ei ole ollut tuttu
     • AAPAn ja FUCIOn pääsihteerit informoivat asiasta verkostoidensa kautta.
   • Ilman ideatoimikunnan kaltaista yhteistä instituutiota, ei Suomessa olisi ehditty reagoida OCRE kilpailutukseen.

    

   2019-05-09 Kysely korkeakouluille

   • CSC osallistuu kilpailutukseen suomalaisten korkeakoulujen puolesta ja selvittää tällä kyselyllä korkeakoulujen kiinnostusta hyödyntää hankittavia palveluita. Pyydämme vastaamaan 20.5. klo 9 mennessä kirjautumalla Eduuni-wikiin ja merkitsemällä tiedot tälle sivulle: https://wiki.eduuni.fi/x/gSNLBg
   • Lisätietoja https://wiki.eduuni.fi/x/_yJLBg  

    

   2019-04-25 Ideatoimikunnan kokous

   • Kokouksessa keskusteltiin, että kyseessä on jatkoa GEANT:lle. Uusi puitekilpailutus koskettaa IaaS, PaaS, SaaS palvelumalleja, ja liittyy myös EU-LMS kilpailutukseen.
   • GEANT kilpailutuksessa mukana satoja organisaatioita ja kaikki tarpeellinen sisältö, näin ollen NordUnetin LMS kilpailutuksesta voitaisiin luopua.
   • Selvennettiin, että kilpailutus kattaa niin tuotanto- kuin tutkimuskäytön, mutta suunnattu vain korkeakouluille (tutkimuslaitokset mukana Valtorin kautta).
    • Kilpailutus voitaisiin tehdä CSC brokerina-mallilla
   • Päätettiin, että CSC esiselvittää korkeakoulujen halukkuutta osallistua kilpailutukseen. Osallistumishalukkuus tarvitaan toukokuun loppuun mennessä

    

   2019-04-25 Ideatoimikunnan kokous P1

   • Ideatoimikunnan päätettäväksi mahdolliselle esiselvitystaholle ohjaamisesta (P1): CSC selvittäisi korkeakoulujen halukkuutta osallistua kilpailutukseen sekä mahdollista järjestämismallia kustannuksineen toukokuun aikana (CSC:n oma palvelukehitys, johtaja Teemu Kiviniemi)
   • Kilpailutus voidaan Suomen näkökulmasta järjestää yhteiskilpailutuksena ("referrer") tai siten, että CSC hankkii sidosyksiköidensä mahdollista käyttöä varten (broker, tässä "undewriter") 
   • Korkeakoulu osallistuu kilpailutukseen jollain kolmesta tasosta: 1) nimettynä organisaationa mukana kiinnostuneena mahdollisesta palveluiden käytöstä; 2) ilmoituksella arvioidusta käyttötarpeestaan; 3) euromääräisellä sitoumuksella minimihankinnastaan 
   • Molemmissa järjestämismalleissa kilpailutukseen osallistuminen ja/tai kilpailutuksen tulosten käyttö olisi maksullista korkeakouluille myös CSC:n tuottaman palvelun osalta.

    

   2019-04-11 Ideatoimikunnan kokous

   Annettiin tiedoksi ideapankin uusi idea, Géantissa käynnistyvä OCRE-pilvikilpailutus. 

   • Korkeakoulut tai FUNET-yhteistö voivat halutessaan osallistua pilvikapasiteetin kilpailutukseen.
   • Nostettiin esiin, että aiemmalla kilpailutuksella valituksi tulleen Azuren käyttöaste tutkijoiden parissa on jäänyt matalaksi.

   Asia liittyy myös ideaan   CSCIDEAPANKKI-23 - Cloud Provisioning Platform & Service for HEIs ESISELVITYKSESSA , jota on edistetty Géantin GN4-3 projektissa vuoden alusta ja jossa pohditaan miten julkisia ja keskuksien yhdessä tuottamia pilvipalveluita voitaisiin tarjota tutkijoille, opettajille ja oppilaille. 

   Asialla on yhteys myös ideaan   CSCIDEAPANKKI-46 - NordUnetin LMS-puitekilpailutukseen osallistuminen TOTEUTUKSESSA , sillä OCREn yhteydessä on myös Euroopan laajuinen LMS-kilpailutus.

   Idea jätettiin tarkennettavaksi, ja tuodaan päätösasiana toimikunnan seuraavaan kokoukseen.

      e100319 Harri Kuusisto
      e102525 Samuli Malinen
      Votes:
      0 Vote for this issue
      Watchers:
      8 Start watching this issue

       Created:
       Updated: