Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-26

Saavutettavuusasiantuntijoiden verkosto

  XMLWordPrintable

Details

  Description

   Idea: Saavutettavuusasiantuntijoiden verkosto

   Kuvaus: Saavutettavuusdirektiivin toimeenpano vaatii paljon resursseja, joita tarvitaan erityisesti vanhojen järjestelmien sisältämien tietojen muokkaukseen lain vaatimuksien mukaisiksi. Korkeakoulujen tulee jakaa yhteinen linjaus siitä mikä on minimitaso mitä edellytetään. Korkeakoulujen yhteinen saavutettavuusasiantuntijoiden verkosto olisi tarpeellista organisoida käsittelemään saavutettavuutta kokonaisuutena - sisältäen tilat, fyysiset opasteet, IT-ratkaisut. Ideaan liittyvät https://jira.eduuni.fi/browse/CSCIDEAPANKKI-74 ja https://jira.eduuni.fi/browse/CSCIDEAPANKKI-75 

   Miten rakennetaan saavutettavuutta koskien korkeakoulujen asiantuntijaverkosto: käsitys miten asiantuntijaverkosto löytyy ja muodostuu saavutettavuutta koskien?

   Helsingin yliopiston Saavutettavuus-infon tallenne osat 1&2

   https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/9e847c5c-cacc-4d30-9d71-8ef1bc3b0d3e

    

   2019-10-30

   • Asiaa käsitelty Oha-forumin kokouksessa (https://wiki.eduuni.fi/x/yg9_Bw). Oha-forum jatkaa asian käsittelyä yliopistojen tilannekatsausten perusteella seuraavassa kokouksessa

    

   2019-10-11 Ideatoimikunnalle

    

   2019-09-27 Ideatoimikunnan kokous

   • Ilkka Siissalo edustaa yliopistoja valtiovarainministeriön saavutettavuusdirektiivi työryhmässä.
   • Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmässä ehdotettu vaihtoehtoiseksi nimeksi "Digipalvelulaki"
   • Saavutettavuusdirektiiviin liittyen keskusteltiin:
    • Lain toteuttaminen vaatii paljon resursseja, joita tarvitaan erityisesti vanhojen järjestelmien sisältämien tietojen muokkaukseen lain vaatimuksien mukaisiksi.
    • Uusien www-sivujen osalta laki astuu voimaan 1.10.2019. Vanhojen sivujen osalta aikataulu on joustavampi, venyen 2020 syksyyn. Aikataulut koetaan erittäin haasteellisina.
    • Laki koskee kaikkia palveluita; verkkosivuja, tietokoneelle asennettuja järjestelmiä - myös sisäisessä käytössä olevia ja/tai salasanalla suojattuja.
    • Neuvontaa lain vaatimuksista tarvitaan tietohallintopäällikköille, kirjastoille, koodareille, nettisivujen toteuttajille, tiedotuksesta vastaaville ja hallinnon edustajille.
    • Korkeakoulujen tulee jakaa yhteinen linjaus siitä mikä on minimitaso mitä edellytetään, tämä koskee niin saavutettavuus, GDPR kuin tiedonahllintalaki kokonaisuuksia.
    • Todettiin, että lain toimeenpano vaatii paljon resursseja.
    • Ilmaista tuke saa valtiovarainministeriön asiantuntijoilta ja AVI:lta. Lisätietoja https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/
    • Yhteisiin palveluihin voitaisiin toteuttaa saavutettavuuskatsaus ulkopuolisen konsultin toimesta helpottamaan kokonaisuuden hallintaa
    • Kontaktoidaan NUAS, NordForum ja EUNIS - voisiko kv-toimijat ottaa kantaa koko Eurooppaa koskeviin asioihin.
   • Edistämisestä keskusteltiin 1) Tietoisuuden lisääminen 2) Verkosto korkeakouluille 3) Jaetaan tietoa mistä konsultointiapua voi ostaa ja järjestetään koulutustilaisuuksia
   • Kootaan korkeakoulujen yhteinen saavutettavuusasiantuntijoiden verkosto käsittelemään saavutettavuutta kokonaisuutena - sisältäen tilat, fyysiset opasteet, IT-ratkaisut

   Saavutettavuusdirektiivin toimeenpanoon tarvitaan konsultointia:

   Keskusteltiin laajemmin toimintaympäristön muutoksiin liittyen:

   • Lakisääteisten palveluiden ja infrojen toteuttaminen tulee tehdä yhdessä
   • Vaatimusten hallintaan tarve konseptoida "Compliance as a Service" https://jira.eduuni.fi/browse/CSCIDEAPANKKI-75 
    • Mitä muutoksesta aiheutuu korkeakouluille, mitä resurssointia vaatii, mitä tulee tehdä

   Saavutettavuusvaatimuksissa määritetään myös videoiden tekstittämisestä:

   • Korkeakouluissa tuotetaan isoja määriä videomateriaalia opetukseen
   • Arkistojen tekstittäminen olisi erittäin kova työ - mutta vähintään uudet videot olisi tarpeen tekstittää
   • Markkinoilla on "Speech to Text" palveluita, toimivuus suomen kielellä olisi hyödyllistä tutkia https://jira.eduuni.fi/browse/CSCIDEAPANKKI-76 

    

   Päätös: Tiketti jaetaan kahdeksi:

   • Uusi: saavutettavuus ja digipalvelulain asiantuntijapalveluita koskeva hankinnan järjestäminen: miten brokeroidaan asiantuntijapalveluita. Konsultointi saavutettavuusdirektiiviin liittyen.
   • Vanha tiketti 26 : miten rakennetaan saavutettavuutta koskien korkeakoulujen asiantuntijaverkosto: käsitys miten asiantuntijaverkosto löytyy ja muodostuu saavutettavuutta koskien

   Lisäksi keskustelun pohjalta syntyi tarve kahdelle uudelle idealle:

   • Compliance as a Service mallin vaatimien asioiden hallitsemiseen yleisesti. Juristeja mukaan näihin keskusteluihin.
   • Autokapasitetti teksitykseen (Ilkka Siissalo)

    

   2019-09-16

   UNIFI on nimennyt tietohallintojohtaja Ilkka Siissalon (HY) yliopistojen edustajaksi valtiovarainministeriön työryhmään, jonka tehtävä on seurata saavutettavuusdirektiivin ja siihen liittyvän digipalvelulain täytäntöönpanon edistymistä

    

   2019-09-13 Päivitys

   Saavutettavuusteema ollut Synergiaryhmän (korkeakoulujen opintohallinnon ja tietohallinnon yhteinen asiantuntijaryhmä) työpajan yhtenä aiheena. TYöpajan tulokset: https://wiki.eduuni.fi/x/z5ILBw 

    

   2018-12-18 Lisätietoja

   2018-10-04 Päivitetty tilanne 

   CSC:llä on tehty selvityksiä saavutettavuuteen liittyen joissain palveluissa. Kentällä vaikuttaa olevan useita aiheeseen perehtyneitä toimijoita: 

   1. ESOK-verkosto, joka edistää opiskelun esteettömyyttä korkeakoulujen, järjestöjen ja muiden organisaatioiden yhteistyönä. 1.11 OHO-hanke ja ESOK-verkosto järjestävät yhteisen tilaisuuden
   2. AVIN:n saavutettavuus yksikkö https://www.avi.fi/web/avi/saavutettavuus ja Johanna Koskela (ylitarkastaja, AVI) 
   3. Vardan saavutettavuus auditointia ostettu Annanpuralta https://www.annanpura.fi He tarjoavat myös koulutusta.
   4. HAUS-saavutettavuuskoulutus: https://www.haus.fi/Koulutukset/Koulutusalueet/Tiedonhallinta/Tutustu-tarkemmin/id/3097

   Voisiko näiden jo olemassa olevien verkoston päälle rakentaa yhteistyötä? 

   • Mikä on CSC rooli, koska osaaminen näyttää olevan korkeakouluilla itsellään? 
   • Pitäisikö CSC:n olla mukana verkostossa?

   2018-09-27 CSC on tilannut OKM:n ja OPH:n Vipunen-palveluun liittyen saavutettavuusselvityksen Kehitysvammaliitto ry:ltä

   2018-05-31 Ideapankkitoimikunnan kokous

   • Kuntaliitto tuottanut oppaan saavutettavuusdirektiivin soveltamisesta
   • Toiveissa vähintään keskitettyä koulutusta aiheesta, mahdollisesti jopa keskitetty palvelu
   • Korkeakoulujen viestintäverkostot toiminnan ytimessä. CSC selvittää tarvetta työpajan järjestämisestä
   • Esiselvittäjä taho puuttuu, asia palaa tarkennettavaksi ja tuodaan käsittelyyn, kun CSC:llä on ehdotus asiasta taikka päätetään sulkea idea arkistoon

   2018-04-18 [KOOTuen kokouksesta|https://wiki.eduuni.fi/x/JE-VAw]: Saavutettavuusdirektiiviasiantuntijapalvelu CSC:ltä korkeakouluille

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       e172766 Faiz Alsuhail
       e106134 Erja Widgren-Sallinen
       Votes:
       4 Vote for this issue
       Watchers:
       9 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated: