Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-75

Compliance as a Service

  XMLWordPrintable

Details

  • Story
  • Status: Tarkennettavana
  • Major
  • Resolution: Unresolved

  Description

   Tutustu Ideapankki-palveluun osoitteessa ideapankki.csc.fi

    

   Kuvaus: Korkeakoulujen toimintaympäristöön liittyvät muutokset ovat ajankohtaisia, mukaan lukien GDPR, tiedonhallintalaki ja saavutettavuusdirektiivi. Lakisääteisten palveluiden ja infrojen kehittäminen ja toteuttaminen olisi järkevää tehdä korkeakoulujen yhteistyönä.

   Toimintaympäristön muutosten vaatimusten hallintaan tarve konseptoida "Compliance as a Service" malli. Kyseisellä palvelulla halutaan tukea kysymyksiin: Mitä muutoksesta aiheutuu korkeakouluille, mitä resurssointia vaatii, mitä tulee tehdä?

    

   27.9.2019 Ideatoimikunnan kokouksessa todettiin, että toimintaympäristöön liittyvää muutostenhallintaa ja yhteistyötä tulee kehittää ja asia tuodaan ideapankkiin. Keskusteluun halutaan mukaan korkeakoulujen juristeja.

    

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       e100325 Jussi Auvinen
       e145396 Karoliina Ahtiainen
       Votes:
       1 Vote for this issue
       Watchers:
       2 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated: