Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-76

Puheentunnistus- ja tekstityspalvelu

  XMLWordPrintable

  Details

   Description

   Tutustu Ideapankki-palveluun osoitteessa ideapankki.csc.fi

    

   Kuvaus: Saavutettavuusdirektiiviä seuranneessa kansallisessa lainsäädännössä määritetään videoiden saavutettavuudesta. Korkeakouluissa tuotetaan isoja määriä videomateriaalia opetuksen tueksi. Videot tulee tekstittää saavutettavuusvaatimusten mukaisesti, tämä koskettaa niin uusia kuin kaikkia aiemmin tuotettuja materiaaleja.

    

   2020-03-05 Päivitys

   • Aallossa PoC käynnissä
   • Puheena esim. Zoomiin käytössä olevat automaattiset pavelut, joita tosin ei vielä suomen kielellä
   • Missä tämä on esiselvityksessä?

    

   2019-12-10 päivitys

   Unifin opetuksen vararehtorikokouksessa DigiCampus kehittämishankkeesta annettiin tiedoksi, että Screencast-O-Matic palvelua on käytetty onnistuneesti videoiden tekstitykseen https://screencast-o-matic.com/blog/automating-captions-with-speech-to-text/

   Suomen kieli ei kuulu palvelun virallisiin kieliin, Screencast-O-Matic sivuilla kerrottaan, että palvelu tukee englannin, italian, portugalin, saksan, ranskan ja espanjan kieliä.

    

   2019-10-11 Ideatoimikunnan kokous

   • Saavutettavuusdirektiivin kannalta puheen tekstittämiselle on akuutti tarve
   • YLE käyttää "puolivalmiste" mallia, jossa henkilö korjaa välissä koneen tuottamaa tekstiä. Korkeakoulujen massan laajuudesta johtuen ei välttämättä löydy resursseja tähän
   • Mm. Kalle Palomäki (Aalto), Tommi Jantunen (JY), Mikko Kurimo (Aalto), Antti Raike (Aalto), Markku Turunen (TUNI) tiedettiin akateemisen tutkimuksen puolelta puheentunnistamisen asiantuntijoiksi
   • Tarkennetaan, onko mahdollista HY:n tuella esiselvittää korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia tämän tyyppisiä palveluita koskien. 

   2019-09-27 Ideatoimikunnan kokous

   • Markkinoilla olevista "Speech to Text" palveluista tulisi pyrkiä löytämään riittävän laadukas suomenkielisen tekstityspalvelun tarjoava toimittaja mahdollisimman nopealla aikataululla

    

   Tiedoksi Helsingin yliopiston Saavutettavuus-infon tallenne osat 1 & 2

   https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/9e847c5c-cacc-4d30-9d71-8ef1bc3b0d3e

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       e149442 Aki Reinimäki
       Reporter:
       e100016 Ilkka Siissalo
       Votes:
       2 Vote for this issue
       Watchers:
       6 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated: