Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-76

Puheentunnistus- ja tekstityspalvelu

  XMLWordPrintable

  Details

   Description

   Idea: Puheentunnistus- ja tekstityspalvelu

   Kuvaus: Saavutettavuusdirektiiviä seuranneessa kansallisessa lainsäädännössä määritetään videoiden saavutettavuudesta. Korkeakouluissa tuotetaan isoja määriä videomateriaalia opetuksen tueksi. Videot tulee tekstittää saavutettavuusvaatimusten mukaisesti, tämä koskettaa niin uusia kuin kaikkia aiemmin tuotettuja materiaaleja.

   2020-11-19 Ideatoimikunnan päätös arkistoinnista

   • Arkistoitu toteutuneena
    Kiinnostuskartoitus tehty ja toimitettu tulokset Nordunetille.

   2020-10-01 Kysely päättynyt

   • Vastaus saatiin määräaikaan mennessä 12 organisaatiolta (11 korkeakoulua), kaikki vastanneet kiinnostuneita kilpailutuksesta.
   • Yhteenveto annetuista vaatimuksiin liittyvistä kommenteista lähetetty Nordunetille 1.10.2020.
   • Kyselyyn voi yhä käydä merkitsemässä yhteystiedot (ks. ohjeet alla), mikäli asia kiinnostaa korkeakoulussa, mutta asiaan ei huomattu reagoida määräaikaan mennessä.

   2020-09-23 Kysely kiinnostuksesta Nordunetin kisaa kohtaan

   • CSC on lähettänyt funadm-listalle sekä AAPA:n ja FUCIO:n pääsihteereille kyselyn, jolla kartoitetaan Funet-jäsenten kiinnostusta Nordunetin kilpailutusta kohtaan. Korkeakoulujen vastaukset ovat nähtävissä täällä: https://wiki.eduuni.fi/x/hSICCg (vastaaminen Funet-wikissä: https://wiki.eduuni.fi/x/gwMvCg). Jos sivun muokkaus ei onnistu, lähetä viestiä funyht@csc.fi.
   • Vastauksia toivotaan 30.9.2020 mennessä.

   2020-09-10 Ideatoimikunnan kokous

   • Esiselvityksessä olevan asian osana pohjoismaisen uuden avauksen käsittely Ideatoimikunnan keskusteltavaksi
   • Nordunet on luonnostellut vaatimuksia mahdollisen kilpailutuksen pohjaksi. Vaatimukset ovat nähtävillä sivulla https://wiki.eduuni.fi/x/3xECCg (edellyttää kirjautumista organisaatiotunnuksin, lukuoikeus annetaan organisaatidomaineittain).
   • SUNET (Ruotsi) ja UNINETT (Norja) ehtineet jo tiedustelemaan asiaa korkeakouluiltaan ja kiinnostusta palvelun käyttöönotolle on löytynyt
   • Saatavuusdirektiivi taustalla, koronan myötä kasvaneet tarpeet tallenteiden hyödyntämisessä
   • Panopto ja Kaltura-palveluista löytyy suomenkielen tekstitystuki. Käyttötarkoitus laajoille materiaalimassoille

    

   2020-09-10 Nordunet valmistelee kilpailutusta

   Nordunet selvittää tarvetta yhteispohjoismaiselle speech-to-text -palvelun kilpailutukselle. Nordunet on luonnostellut vaatimuksia mahdollisen kilpailutuksen pohjaksi. Vaatimukset ovat nähtävillä sivulla https://wiki.eduuni.fi/x/3xECCg (edellyttää kirjautumista organisaatiotunnuksin, lukuoikeus annetaan organisaatidomaineittain).

   Nordunet toivoo saavansa mahdollisimman pian vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

   1. Onko Suomessa kiinnostusta tällaisen palvelun pohjoismaiselle yhteiskilpailutukselle?
   2. Halutaanko Euroopassa toimiva valmis pilvipalvelu (SaaS) vai halutaanko ostaa ns. on-premise-palvelutoteutus?
   3. Ovatko esitetyt vaatimukset riittävät vai tarvitaanko muutoksia?

   2020-03-05 Päivitys

   • Aallossa PoC käynnissä
   • Puheena esim. Zoomiin käytössä olevat automaattiset pavelut, joita tosin ei vielä suomen kielellä
   • Missä tämä on esiselvityksessä?

    

   2019-12-10 päivitys

   Unifin opetuksen vararehtorikokouksessa DigiCampus kehittämishankkeesta annettiin tiedoksi, että Screencast-O-Matic palvelua on käytetty onnistuneesti videoiden tekstitykseen https://screencast-o-matic.com/blog/automating-captions-with-speech-to-text/

   Suomen kieli ei kuulu palvelun virallisiin kieliin, Screencast-O-Matic sivuilla kerrottaan, että palvelu tukee englannin, italian, portugalin, saksan, ranskan ja espanjan kieliä.

    

   2019-10-11 Ideatoimikunnan kokous

   • Saavutettavuusdirektiivin kannalta puheen tekstittämiselle on akuutti tarve
   • YLE käyttää "puolivalmiste" mallia, jossa henkilö korjaa välissä koneen tuottamaa tekstiä. Korkeakoulujen massan laajuudesta johtuen ei välttämättä löydy resursseja tähän
   • Mm. Kalle Palomäki (Aalto), Tommi Jantunen (JY), Mikko Kurimo (Aalto), Antti Raike (Aalto), Markku Turunen (TUNI) tiedettiin akateemisen tutkimuksen puolelta puheentunnistamisen asiantuntijoiksi
   • Tarkennetaan, onko mahdollista HY:n tuella esiselvittää korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia tämän tyyppisiä palveluita koskien. 

   2019-09-27 Ideatoimikunnan kokous

   • Markkinoilla olevista "Speech to Text" palveluista tulisi pyrkiä löytämään riittävän laadukas suomenkielisen tekstityspalvelun tarjoava toimittaja mahdollisimman nopealla aikataululla

    

   Tiedoksi Helsingin yliopiston Saavutettavuus-infon tallenne osat 1 & 2

   https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/9e847c5c-cacc-4d30-9d71-8ef1bc3b0d3e

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       e172766 Faiz Alsuhail
       Reporter:
       e100016 Ilkka Siissalo
       Votes:
       2 Vote for this issue
       Watchers:
       7 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated: