Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-74

Saavutettavuus ja Digipalvelulain asiantuntijapalveluiden brokerointi

  XMLWordPrintable

Details

  Description

   Tutustu Ideapankki-palveluun osoitteessa ideapankki.csc.fi

    

   Idea: Saavutettavuus ja Digipalvelulain asiantuntijapalveluiden brokerointi

   Kuvaus: Saavutettavuus direktiiviin (digipalvelulaki) liittyen on keskusteltu miten brokeroida asiantuntijapalveluita korkeakouluille. Toivottiin CSC brokeroimaan palvelua. Alunperin tämä idea on ollut osa ideaa nro 26: https://jira.eduuni.fi/browse/CSCIDEAPANKKI-26 

    

   Tiedoksi Helsingin yliopiston Saavutettavuus-infon osat 1 & 2

   https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/9e847c5c-cacc-4d30-9d71-8ef1bc3b0d3e

    

   2019-10-30

   • Asiaa käsitelty Oha-forumin kokouksessa (https://wiki.eduuni.fi/x/yg9_Bw). Oha-forum jatkaa asian käsittelyä yliopistojen tilannekatsausten perusteella seuraavassa kokouksessa 29.11.

   2019-10-25 Ideatoimikunnan kokous

   • Todettiin, että CSC on tekemässä itselleen minikilpailutusta Hanselin puitesopimuksen alla. Korkeakouluilta tiedusteltiin alustavasti kiinnostusta osallistua jollain volyymilla. Todettiin, että kyselyn voisi toteuttaa ja lähettää korkeakouluille pääsihteerien kautta.
   • CSC:n tekemä hankinta ja palveluiden brokerointi korkeakouluille sai Ideatoimikunnan keskuudessa kannatusta, erityisesti saavutettavuusasiantuntijaoalveluiden osalta, joita lähes jokainen korkeakoulu tarvinnee ja konsulttipalveluiden saatavuus tulee siten varmistaa. Samojen konsulttien käytöllä saataneen myös synergiaetuja ja yhtenäisiä käytäntöjä.

   2019-09-27 Ideatoimikunnan kokous

   • Saavutettavuusdirektiivin toimeenpanoon tarvitaan konsultointia ja asia tuotiin ideapankkiin
   • Yhteisesti kilpailutettu sopimustoimittaja (konsultti), jolta voi ostaa selvityksiä, kuten verkkosivujen saavutettavuuskatsaus
   • Toiveena CSC brokeroimaan palvelua

    

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       e100325 Jussi Auvinen
       e145396 Karoliina Ahtiainen
       Votes:
       2 Vote for this issue
       Watchers:
       4 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated: