Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-94

Tulevaisuutta luotaavien polkukuvausten hyödyntäminen

XMLWordPrintable

  • Icon: Task Task
  • Resolution: Unresolved
  • Icon: Major Major

    

   Tulevaisuutta luotaavien polkukuvausten hyödyntäminen

   Kuvaus: 

   Toimintasuunnitelma ideamuotoilussa laadittujen polkukuvausten,  henkilön näkökulmasta tulevaisuutta kuvailevien "skenaarioiden" hyödyntämisestä ja käytön edistämisestä (Identiteetin hallinnan kehittämistarpeiden ideamuotoilusta https://jira.eduuni.fi/browse/CSCIDEAPANKKI-45).

   On syytä muotoilla toimintasuunnitelma näiden skenaarioiden jatkohyödytämisestä, hyödyntämisen edistämisestä. Maailman muuttumisen näkökulmasta korkekoulujen olisi hyvä jäsentää ja täydentää niitä skenaarioita ja näkökulmia, jotka kuvaavat tulevaisuutta ja olisi halukkuutta myös jatkaa tätä työtä. 

   Identiteetinhallinnan polkukuvaukset (skenaariot): https://wiki.eduuni.fi/x/ab12C

      e100132 Antti Mäki
      e105438 Outi Tasala
      Votes:
      0 Vote for this issue
      Watchers:
      1 Start watching this issue

       Created:
       Updated: