Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-94

Tulevaisuutta luotaavien polkukuvausten hyödyntäminen

  XMLWordPrintable

Details

  • Task
  • Status: Ideapankissa
  • Major
  • Resolution: Unresolved

  Description

    

   Tulevaisuutta luotaavien polkukuvausten hyödyntäminen

   Kuvaus: 

   Toimintasuunnitelma ideamuotoilussa laadittujen polkukuvausten,  henkilön näkökulmasta tulevaisuutta kuvailevien "skenaarioiden" hyödyntämisestä ja käytön edistämisestä (Identiteetin hallinnan kehittämistarpeiden ideamuotoilusta https://jira.eduuni.fi/browse/CSCIDEAPANKKI-45).

   On syytä muotoilla toimintasuunnitelma näiden skenaarioiden jatkohyödytämisestä, hyödyntämisen edistämisestä. Maailman muuttumisen näkökulmasta korkekoulujen olisi hyvä jäsentää ja täydentää niitä skenaarioita ja näkökulmia, jotka kuvaavat tulevaisuutta ja olisi halukkuutta myös jatkaa tätä työtä. 

   Identiteetinhallinnan polkukuvaukset (skenaariot): https://wiki.eduuni.fi/x/ab12C

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       e100132 Antti Mäki
       e105438 Outi Tasala
       Votes:
       0 Vote for this issue
       Watchers:
       1 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated: