Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-97

Identiteetinhallinnan yksilö- ja asiakaskeskeisen tarkastelutavan omaksuminen

XMLWordPrintable

   Identiteetinhallinnan yksilö- ja asiakaskeskeisen tarkastelutavan omaksuminen

   Kuvaus: 

   Yksilö- ja asiakaskeskeisen sekä esimerkiksi työantajat huomioivan ajattelutavan tunnistaminen ja omaksuminen kehittämisen lähtökohdaksi edellyttää toimia ajatuksen ja kulttuurin muutoksen vaalimiseksi. (Identiteetin hallinnan kehittämistarpeiden ideamuotoilusta https://jira.eduuni.fi/browse/CSCIDEAPANKKI-45). Todettiin, että asian edistäjän ja edistämistavan suhteen on vielä kysymyksiä ja asiaa on hyvä käsitellä AAPA-FUCIOn toimesta.

      e100325 Jussi Auvinen
      e105438 Outi Tasala
      Votes:
      0 Vote for this issue
      Watchers:
      1 Start watching this issue

       Created:
       Updated: