Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-9

Panopto - videojulkaisujärjestelmän testaus ja arviointi korkeakoulujen eri tarpeisiin

    

   Idea: Panopto - videojulkaisujärjestelmän testaus ja arviointi korkeakoulujen eri tarpeisiin

   Tarve: Aalto yliopistossa on hyviä kokemuksia Panoptosta. Muutamilla korkeakouluilla on suunnitteilla järjestelmän vaihto. Monilla ei ole mitään julkaisujärjestelmää, joten käyttävät Youtube ym. palveluja. Tarvitaan vaihtoehto Kalturalle, joka sinänsä on samankaltainen kuin Panopto mutta hieman eri toiminoilla. Tavoitteena on käyttää NORDUNetin on premise asennusta, jolloin hinta huomattavasti alempi kuin pilvi-versiossa.

    

   2021-02-25 Ideatoimikunnan kokous

   • Idea eteni Funetin palvelukehityskaistalla, ja Panopto on tullut osaksi Funet-palveluvalikoimaa lisämaksullisena palveluna. 
   • Päätettiin näin arkistoida idea toteutuneena.

    

   2020-03-26 Ideatoimikunnan kokous

   Covid-19 johtuen hallinnollisten päätösten tekeminen on valtavasta kysynnästä johtuen hidasta

   *PÄÄTÖS: perustetaan uusi ideatiketti korkeansaatavuuden multimediapalveluista https://jira.eduuni.fi/browse/CSCIDEAPANKKI-103*

    2020-03-20 Ideatoimikunnan kokous

   • Onko Panopton käytölle erityisiä tarpeita, tarvetta edetä käyttöönotoissa yleisesti nopeammin, vaikka nykyinen toteutus ei mahdollista sopimuksellisesti korkean saatavuuden varmistamista?

   2019-10-09 Videopalvelu Funet Panopto on tuotannossa
   Videotallennepalvelu Funet Video Panopto on nyt liitetty Funet-palveluvalikoimaan erillismaksullisena lisäpalveluna. Palveluun on jo tutustunut useampi korkeakoulu pilotoinnin ja testikäytön kautta. Palvelusta kiinnostuneita organisaatioita pyydetään olemaan yhteydessä osoitteeseen funyht @ csc.fi. Palvelun käyttöönottoa varten solmitaan CSC:n kanssa palvelusopimus. Funet Video Panopto -palvelun palvelukuvaus ja hinnasto löytyvät osoitteesta https://wiki.eduuni.fi/x/i5rbBg
    

   2019-01-23 Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmä

   Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmä päätti Panopto-palvelun tuotteistetamisesta Funet-palveluvalikoimaan erillismaksulliseksi lisäpalveluksi. 

    

   2018-09-06 Ideatoimikunnan kokous, tilannekatsaus esiselvityksessä olevaan ideaan. 

   • Keskustelua hinnoittelusta. Kiinnostusta usealla organisaatiolla. 
   • HY:llä puolen vuoden pilotointilisenssi. Huomiona, samaan tarpeeseen voi olla useampi tuote, tuntuma myös HY:llä, mutta ei vielä varmuutta. Kannattavaa kerätä ja hyödyntää organisoidusti palautetta piloteista. 
   • Nordunestillä asennus vielä hieman kesken, mutta muuten lähes valmista.
   • Huomiona, FUNET-työvaliokunta voi edetä uusien hankkeiden kanssa myös ilman ohjausryhmäm päätöstä

   2018-06-19 Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmä

   Funetin työvaliokuntana ohjausryhmä päätti ottaa idean esiselvitettäväksi mahdollisena uutena palveluna Funet-valikoimaan https://wiki.eduuni.fi/x/HpMRB 

    

   2018-05-08 Ideatoimikunnan kokous:

   Ehdotetaan Funetin palvelukehityslinjalle (työvaliokunnalle) esiselvitettäväksi Panoptoa mahdolliseksi osaksi Funetin palveluvalikoimaa.

   Kyseessä "monimediapalvelu" - streamaus, tallennus, levitys. Kuinka järjestetään verkko-opetusta. Täydennetään tiketin tietoja, esim. olemassa oleva tieto toiminnallisuusvertailuista (esim. Kalturaan, Skype, Adobe Connect, jne.) eri käyttötapaukset (videoiden käyttö opetusmateriaalina ja näihin liittyvät tekijänoikeusasiat). Miten päästään mukaan testaamaan?

    

   2018-04-30 p0: esitellään (CSC) 8.5.

   Panopto on toinen voittaja NORDUnetin tekemässä kilpailutuksessa, jota aikovat tarjota (Kalturan lisäksi) omassa palvelinympäristössä Funet:iin kuuluville organisaatioille.

   Suomessa asiaa käsiteltiin VideoFunet asiantuntijaryhmän kokouksessa 11.1.2018 johon osallistui 13 henkeä yhdeksästä KK:sta. -Aallolta kerrottiin omista kokemuksista ja Panopton edustajat antoivat demon.

   Tehtävänä on etenkin kartoittaa KK:oiden tarve toiminnallisuuksista, mutta etenkin seuraavat:

   • Videon julkaiseminen
   • Videon (oppimateriaalin) tuottaminen
   • Opetus, tai muun, tilaisuuden suoralähetys
   • Luokkatallennus
   • LMS integraatio
   • Oppilastehtävän palautus videomuodossa
   • KK:n ulkoiseen viestintään

    

   VideoFunetin 11.1.2018 kokouksen pöytäkirja

    

      e105097 Janne Oksanen
      e100319 Harri Kuusisto
      Votes:
      3 Vote for this issue
      Watchers:
      5 Start watching this issue

       Created:
       Updated: