Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-103

Ainutkertaisen tiedon säilymisen varmistaminen

  XMLWordPrintable

  Details

  • Type: Story
  • Status: Ideapankissa
  • Priority: Major
  • Resolution: Unresolved
  • Labels:

   Description

   Tutustu Ideapankki-palveluun osoitteessa ideapankki.csc.fi

   Idea: Korkean saatavuuden multimediapalvelut

   Kuvaus: Osa korkeakouluissa käytettävistä etäopetuksen ja opiskelun mahdollistavista palveluista, esim. luentotallennuksissa käytettävät palvelut, ovat kriittisiä opetuksen ja opiskelun kannalta. Toimintavarmuuden suhteen on toiveita sopimuksista, jotka paremmin huomioisivat palveluiden kriittisyyden paremman SLA:n muodossa.

    

   2020-04-02 Ideatoimikunnan kokous

   Opetusmateriaali on usein ainutkertaista ja sen tallentamisen varmistaminen on tärkeää. Huomioitava myös materiaalin siirto toiselle tuotteelle ja tutkimuspuolelta esim. sensorivirtojen tuottamien datavirtojen varmistaminen. TAU ottaa ideatiketin omistajuuden. Muutetaan tiketin otsikkoa kuvaavammaksi: "Ainutkertaisen tiedon säilymisen varmistaminen"

   2020-03-26 Ideatoimikunnan kokous

   Todettiin, että Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmä on hyväksynyt Panopton https://jira.eduuni.fi/browse/CSCIDEAPANKKI-9 osaksi Funetin palveluvalikoimaa, ja palvelu on tuotannossa. Tunnistettu erityisesti COVID-19 poikkeustilanteen myötä nousseena tarpeena.

   Päätettiin avata ideapankkiin uusi idea, sillä on tarve korkeamman saatavuuden multimediapaveluista

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       e108262 Jussi Kivinen
       Reporter:
       e100325 Jussi Auvinen
       Votes:
       0 Vote for this issue
       Watchers:
       1 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated: