Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-27

Monimediapalveluiden toiminnallisuusvertailu

  XMLWordPrintable

Details

  Description

   Idea: Monimediapalveluiden toiminnallisuusvertailu

   2020-11-19 Ideatoimikunnan päätös arkistoinnista

   • Arkistoitu ei totutuneena.
    Alkueräinen idea kääntynyt pelkästään Funet-tuotteiden vertailuun.

   2020-03-26 Ideatoimikunnan kokoukset

   • Todettiin, että samalla kun eri tuotteiden ominaisuuksia vertaillaan, olisi tarpeen tunnistaa niitä mahdollisesti käyttävien korkeakoulujen asiantuntijoiden olemassa olevat verkostot.
   • Tarve lähtee erityisesti COVID-19 aiheuttamasta poikkeustilanteesta, jossa osaajat tunnistamalla voitaisiin varmistaa varamiesjärjstelyt korkeakoulujen kesken.
   • Tekniset yhteyshenkilöt ovat jo löydettävissä eri verkostojen (esim. Funet-video) kautta.
   • Päätettiin tehdä tuotekohtaisten avainosaajien ja osaajaverkostojen tunnistamista meneillään olevan multimediapalveluiden toiminnallisuusvertailun osana sekä korkeakoulujen eri verkostojen avulla.

    

   2020-02-28 Päivitys

   CSC tuottaa vertailutaulukon Funetin tarjoamista mediapalveluista maaliskuun loppuun mennessä. Lisätään näiden rinnalle muita korkeakoulujen käyttämiä vastaavia palveluita mahdollisuuksien mukaan.

    

   2018-06-19 Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmä

   Funetin työvaliokuntana ohjausryhmä päätti ottaa idean esiselvitettäväksi osana Funet-yhteisön käytettävissä olevan osaamisen ja tietopohjan kehittämistä https://wiki.eduuni.fi/x/HpMRB 

    

   Ehdotettu esiselvitettäväksi toiminnallisuuksia suhteessa muihin tuotteisiin (toiminnallisuusvertailu esim. Kalturaan, Skypeen ja Adobe Connectiin).

    

   2018-05-08 Ideatoimikunnan kokous: (jaettu kahdeksi tiketiksi: oli aiemmin https://jira.eduuni.fi/browse/CSCIDEAPANKKI-9)

   Kyseessä "monimediapalvelu" - streamaus, tallennus, levitys. Kuinka järjestetään verkko-opetusta. Täydennetään tiketin tietoja, esim. olemassa oleva tieto toiminnallisuusvertailuista (esim. Kalturaan, Skype, Adobe Connect, jne.) eri käyttötapaukset (videoiden käyttö opetusmateriaalina ja näihin liittyvät tekijänoikeusasiat).

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       e105097 Janne Oksanen
       e105438 Outi Tasala
       Votes:
       0 Vote for this issue
       Watchers:
       1 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated: