Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-27

Monimediapalveluiden toiminnallisuusvertailu

   Idea: Monimediapalveluiden toiminnallisuusvertailu

   2020-11-19 Ideatoimikunnan päätös arkistoinnista

   • Arkistoitu ei totutuneena.
    Alkueräinen idea kääntynyt pelkästään Funet-tuotteiden vertailuun.

   2020-03-26 Ideatoimikunnan kokoukset

   • Todettiin, että samalla kun eri tuotteiden ominaisuuksia vertaillaan, olisi tarpeen tunnistaa niitä mahdollisesti käyttävien korkeakoulujen asiantuntijoiden olemassa olevat verkostot.
   • Tarve lähtee erityisesti COVID-19 aiheuttamasta poikkeustilanteesta, jossa osaajat tunnistamalla voitaisiin varmistaa varamiesjärjstelyt korkeakoulujen kesken.
   • Tekniset yhteyshenkilöt ovat jo löydettävissä eri verkostojen (esim. Funet-video) kautta.
   • Päätettiin tehdä tuotekohtaisten avainosaajien ja osaajaverkostojen tunnistamista meneillään olevan multimediapalveluiden toiminnallisuusvertailun osana sekä korkeakoulujen eri verkostojen avulla.

    

   2020-02-28 Päivitys

   CSC tuottaa vertailutaulukon Funetin tarjoamista mediapalveluista maaliskuun loppuun mennessä. Lisätään näiden rinnalle muita korkeakoulujen käyttämiä vastaavia palveluita mahdollisuuksien mukaan.

    

   2018-06-19 Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmä

   Funetin työvaliokuntana ohjausryhmä päätti ottaa idean esiselvitettäväksi osana Funet-yhteisön käytettävissä olevan osaamisen ja tietopohjan kehittämistä https://wiki.eduuni.fi/x/HpMRB 

    

   Ehdotettu esiselvitettäväksi toiminnallisuuksia suhteessa muihin tuotteisiin (toiminnallisuusvertailu esim. Kalturaan, Skypeen ja Adobe Connectiin).

    

   2018-05-08 Ideatoimikunnan kokous: (jaettu kahdeksi tiketiksi: oli aiemmin https://jira.eduuni.fi/browse/CSCIDEAPANKKI-9)

   Kyseessä "monimediapalvelu" - streamaus, tallennus, levitys. Kuinka järjestetään verkko-opetusta. Täydennetään tiketin tietoja, esim. olemassa oleva tieto toiminnallisuusvertailuista (esim. Kalturaan, Skype, Adobe Connect, jne.) eri käyttötapaukset (videoiden käyttö opetusmateriaalina ja näihin liittyvät tekijänoikeusasiat).

      e105097 Janne Oksanen
      e105438 Outi Tasala
      Votes:
      0 Vote for this issue
      Watchers:
      1 Start watching this issue

       Created:
       Updated: