Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-57

Valviran valvomien ammatinharjoittamisluvan edellyttämien tutkintotietojen automaattinen tarkistus

  XMLWordPrintable

Details

  Description

   Tutustu Ideapankki-palveluun osoitteessa ideapankki.csc.fi

   Idea: Valviran valvomien ammatinharjoittamislupien edellytämien tutkintotietojen automaattinen tarkistus

   Kuvaus: Valviran tulisi noutaa henkilöiden tutkintotiedot suoraan korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-opintotietopalvelun kautta. Valvira laillistaa henkilön oikeuden ammatinharhoittamisluvan varaisiin ammatteihin ammattikorkeakoulututkinnon perusteella (koskee myös eräitä yliopistotutkintoja). Näitä koskien ammattikorkeakoulut joutuvat nykyisin toimittamaan tietoja Valviralle muistitikuilla erilaisten muodollisten, kirjallisten todistusten saattamana. Lääkäreiden ja sosiaalialan osalta asia on jo automatisoitu.

    

   2020-01-17 Päivitys

   Valvira-osuuden tiimoilta tämä on nyt toteutunut. Valvira on korjannut myös terveydenhoitajia, kätilöitä ja muita vastaavia terveydenhuoltoalan ammattinimikkeitä vaivanneen ongelman.

    

   2019-10-25 Ideatoimikunnan kokous

   • Todettiin, että asiasta on keskusteltu monissa foorumeissa ja ryhmissä Ideapankissa aloitetun yhteisen keskustelun ansiosta. Ideapankin toimintamallin koettiin nopeuttaneen tärkeän ratkaisun syntymistä.
   • Kiitetään idean jättäjää ja tiedustellaan, vastaako Valviran tekemä muutos koko tarpeeseen.

    

   2019-10-15 Päivitys

   Ammattikorkeakoulusta valmistuneet voivat hakea terveydenhuollon ammattihenkilön ammatinharjoittamisoikeutta Valviran sähköisessä asioinnissa. Oppilaitokset ovat tähän saakka toimittaneet Valviraan vahvistuksia terveydenhuollon ammattiin johtavan koulutuksen suorittaneiden tutkintotiedoista (ns. yhteisvahvistuslistat). Yhteisvahvistuslistojen käsittely päättyy marraskuun lopussa. Vastuu ammatinharjoittamisoikeuden hakemisesta siirtyy valmistuneille. Valvira lähettää oppilaitoksille infokirjeen asiaan liittyen.

   https://www.valvira.fi/-/valviran-sahkoinen-asiointi-terveydenhuollon-ammattikorkeakoulututkinnon-suorittaneille-kayttoon

   https://www.valvira.fi/valvira/sahkoinen-asiointi

    

   2019-05-16 Ideatoimikunnan kokous

   Tapio Rimpioja (opintoasiainpäällikkö, Metropolia) alusti idean.

   Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-opintotietopalvelun hyödyntämistä tietojen siirrossa korkeakoulujen ja Valviran välillä voisi tehostaa. Valvira laillistaa henkilön oikeuden ammatinharjoittamisluvan varaisiin ammatteihin ammattikorkeakoulututkinnon perusteella ja tämä koskee myös eräitä yliopistotutkintoja. Ammattikorkeakoulut toimittavat tällä hetkellä tietoja Valviralle muistitikuilla erilaisten muodollisten, kirjallisten todistusten saattamana. Lääkäreiden ja sosiaalialan osalta asia on jo automatisoitu.

   Keskustelussa todettiin:

   • Todettiin, että nykyinen toimintatapa on kuormittava, hidas, tietoteknisesti ikääntynyt ja tietoturvan kannalta heikko. Osa tietojen siirrosta Valviraan tapahtuu sähköisesti (esim. yliopistojen lääkäritutkinnot), mutta ammattikorkeakoulujen suurimmat massat (sairaanhoitajat, yms.) menevät pitkälti manuaalisen prosessin kautta. Tutkinnonsuorittajien kannalta prosessin pitäisi olla mahdollisimman pitkälle automatisoitu ja nopea.
   • Käytännössä kolme tapaa ammattioikeuden hakemiseen: 1) Ammattikorkeakoulu hakee ammattioikeutta 2) Hakija tekee ammattioikeuden hakemisen itsenäisesti suoraan Valvirasta 3) Valvira hakee tiedot VIRTA-palvelusta: lääkäreiden/sosionomien osalta onnistuu, sairaanhoitajien osalta ei.
   • Sairaanhoitajat saavat luvan toimia harjoittelijoina tietyn opintomäärän ylityttyä. Myös nämä tiedot olisi hyvä oltava tarkistettavissa Valviralta vielä opintojen suorittamisen aikana.
   • Asian jatkotyöstön kannalta olisi tärkeää, että kokonaisuuden suunnittelussa on mukana sekä ammattikorkeakoulujen ja Valviran edustajia.

    

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       e172766 Faiz Alsuhail
       e101662 Tapio Rimpioja
       Votes:
       0 Vote for this issue
       Watchers:
       3 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated: