Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-31

Ulkomailla suoritetut lääketieteen opinnot sähköisesti Valviran hyödynnettäväksi

XMLWordPrintable

  • Icon: Story Story
  • Resolution: Unresolved
  • Icon: Major Major

   Idea: Ulkomailla suoritetut lääketieteen opinnot sähköisesti Valviran hyödynnettäväksi

   Kuvaus: EU/ETA alueella toimivan yliopiston tietoja Valviralle.

    

   2018-10-04 Ideatoimikunnan kokouksessa päätetty, että asia jää tarkennettavaksi. 

   • Koskee paitsi ulkomailla lääkäriksi opiskelevia suomalaisia, myös ulkomailla lääkärintutkinnon suorittaneita ullkomaalaisia, jotka tulevat Suomeen töihin
   • Ulkomaalaisten osalta tunnistaminen on erityinen haaste, EU ja ETA-alueen osalta eIDAS-asetuksen myötä asian ratkaisemiseksi on asetettu yleinen velvoite
   • Koskee lääkäreiden lisäksi sairaanhoitajia
   • Yleisemmin tietojen vaihto koskee ulkomailla suoritettujen tutkintojen ja opintojen hyödyntämistä (ammattiin haettaessa, opiskelemaan haettaessa ja opiskelijaliikkuvuudessa yleensä) 
   • Keskusteltiin missä määrin korkeakoulut ovat tässä mukana. Esim. kun ulkomainen sairaanhoitaja anoo valviralta suomalaista rekisteröitymistä niin ymmärtääksemme Valvira konsultoi jotain korkeakolulua tutkinnon vastaavuuden arvioimiseksi. Eli sikäli korkeakoulu on prosessissa mukana. Liekö sama lääkäreiden vastaavuuden osalta?
   • Opetushallitus tekee tutkintojen tunnustamisyksikössä työtä ulkomaisten tutkintojen vastaavuuden arvioimiseksi
   • Keskustelussa tuotu esille Nixu:n kehittämä digitaalinen tunnistusratkaisu Suomeen töihin tai opiskelemaan tuleville ulkomaalaisille

    

   2018-10-04 Idean esittely Ideatoimikunnalle

   Mikko Klemola, Suomen Medisiinariliitto 

   Valvira saa näppärästi suoritukset sähköisenä suomalaisilta korkeakouluilta esim. laillistuksia varten. Valmistuneille on olemassa EU:n laajuinen IMI-tietojenvaihtojärjestelmä, jota kai Valvira myös käyttää. Kuinka suuri proseduuri (ja onko jo lähtökohtaisesti mahdoton) olisi toisen EU/ETA maan yliopiston yhdistyä VIRTA:n jolloin tutkintosuoritteet olisi suomalaisen hetun ja verkkopankkitunnukset omaaville opiskelijoille (lähinnä kyse lääketieteen opiskelijoista joilla on mahdollisuus hakea rajoitettuja ammatinharjoittamisoikeuksia 4. ja 5. vuosikurssin jälkeen) mahdollista saada opintosuoritsutiedot sähköisenä Valviraan ? Tuntuu jotenkin absurdilta että 2018 pitää vielä paperiversioita täytellä ja notarisoida passikoitoita.

   Olen tämän vuoden hallituslainen Suomen Medisiinariliitossa ja edustan ulkomaisia jäsenseuroja ja tätä asiaa on kovasti toivottu. Nyt kun itsekin anon 4. vuoden lupia ja täytellään lippulappusia eri tiskeillä niin tuli vaan mieleen että jollain tasolla tästä voisi saada sähköisen kuten Suomessa. Bolognan sopimuksen mukaan EU/ETA maan tutkinnot rinnastetaan 1:1 lääkäreillä ja 4. vuoden suorittanut on validi 4. vuoden lupiin vaikka kaikki ei ole 1:1 kuin esim. HY:n lääkiksessä. Eihän suomessakaan kaikilla ole kurssit käytynä samassa rytmissä eri yliopistoissa. Ajattelin vain nopeasti tunnustella kun muistin että jotain kontakteja on ennen kuin menen keskustelemaan Valviran kanssa asiasta. Ja viestiäni saa jakaa eteenpäin.

   Ja implementointi voi lyhykäisyydessään olla jokin riisuttu malli jossa siis yliopisto toimittaa vastaavat tiedot kuin nyt paperisessa versiossa. Toki yliopisto voisi käydä läpi jonkun validoinnin ja ”akkreditoinnin” että voi liittyä tähän. Näin turvataan se ettei tule väärinkäytöksiä.

      e172766 Faiz Alsuhail
      e137905 Mikko Klemola
      Votes:
      1 Vote for this issue
      Watchers:
      5 Start watching this issue

       Created:
       Updated: