Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-53

Minikilpailutus PEPPI -käyttöönotto- ja -ylläpitopalveluista

XMLWordPrintable

   Tutustu Ideapankki-palveluun osoitteessa ideapankki.csc.fi

   Idea: Minikilpailutus PEPPI - käyttöönotto — ja -ylläpitopalveluista

   Kuvaus: CSC on käynnistänyt minikilpailutuksen Metropolian puitehankinnan alla tuntityöstä Peppi-käyttöönotto- ja ylläpitopalveluista. Kilpailutukseen voivat osallistua kaikki halukkaat puitejärjestelyssä mukana olevat korkeakoulut, jotka haluavat kilpailuttaa itselleen Peppi-ylläpitotyötä. CSC on tiedustellut korkeakoulujen halukuutta lähteä mukaan minikilpailutukseen 21.3. sähköpostitse.

    

   2019-08-30 Ideatoimikunnan kokous

   Peppi-minikilpailutus on saatu päätökseen. Päätettiin arkistoida idea.

    

   2019-05-29 Ideatoimikunnan kokous

   Tarjouksia saatiin 21.5. mennessä 3 kappaletta. Tiedot eivät ole julkisia ja ovat saatavilla vain minikilpailutuksessa mukana olleille https://wiki.eduuni.fi/x/lz9LBg (näkyvyys rajattu kilpailutukseen osallistuville).

    

   2019-05-16 Ideatoimikunnan kokous

   Tarjouspyyntö on julkaistu 26.4. ja tarjoukset on pyydetty 21.5. mennessä.

   Tiedoksi, että Peppi-kesäpäivät ovat kaikille avoimet Peppi-kehittäjäpäivät 13-14.6. Hankenilla Helsingissä. Lisätietoja http://www.peppi-konsortio.fi/ajankohtaista/

    

   2019-04-11 Ideatoimikunnan kokous

   Minikilpailutuksen osalta ideapankki on toiminut onnistuneesti: kolmen kilpailutus laajentunut usemman korkeakoulun kesken tehtäväksi.   CSCIDEAPANKKI-50 - CSCn rooli Peppi-järjestelmäkokonaisuuden sovellusylläpitoasiassa  suhteen todettiin, että Peppi-konsortion toimesta tullaan tekemään jäsenorganisaatiolle tullaan kysely tulevaisuuden odotuksista. CSC:n resursseja on mahdollisesti käytettävissä syksyllä Peppi-kokonaisuuteen, mikäli korkeakouluilla on yhteinen tahtotila edetä asian suhteen.

    

   2019-04-09 Päivitetty tieto

   Metropolian, Haaga-Helian ja Laurean lisäksi seuraavat korkeakoulut ilmoittautuivat minikilpailutukseen korkeakoulukohtaisesti hankittavasta asiantuntijatyöstä ylläpitotoimiin: Diak, Karelia, LAMK, Laurea, Metropolia, TAU ja VAMK.

    

   2019-03-28 Ideatoimikunnan kokous

   • Tällä hetkellä minikilpailutukseen ovat ilmoittautuneet TY, VAMK, Karelia, Diak. Kilpailutukseen ilmoittautuneille tiedotetaan asiasta ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.
   • Todettiin, että minikilpailutukseen ilmoittautuneet tahot osallistuvat sovellusylläpidon kilpailutukseen, hosting-palvelut on suljettu pois tästä kilpailutuksesta

    

   2019-03-21 Sähköposti korkeakouluille

   CSC pyytää ilmoittamaan 28.3. mennessä, mikäli korkeakoulu on halukas osallistumaan yhteiseen minikilpailutukseen Peppi-ylläpidon henkilötyöstä. Kilpailutukseen osallistutaan toimittamalla allekirjoittu ja skannattu valtakirja CSC:lle osoitteeseen ideapankki@csc.fi viimeistään 28.3.2019. Kilpailutukseen osallistuminen edellyttää maksullisen asiantuntijapalvelun tilaamista CSC:ltä ja siitä sovitaan korkeakoulun ja CSC:n välisen puitesopimuksen palvelukuvauksen 3a mukaisesti.

   Minikilpailutus tapahtuu Metropolian Peppi-palveluiden hankkimista koskevan puitekilpailutuksen puitteissa eli osallistumisen ehtona on, että korkeakoulu on osallistunut kilpailutukseen ja mukana puitehankinnassa "Tietojärjestelmäkehitykseen liittyvien asiantuntijapalveluiden toimittaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle ja Peppi-konsortiolle". Kilpailutuksen edellyttämä asiantuntijapalvelu CSC:ltä korkeakoululle edellyttää, että puitesopimus korkeakoulun ja CSC:n välillä on allekirjoitettu.

    

   MINIKILPAILUTUKSEN KOHDE JA SISÄLTÖ

   Minikilpailutuksen kohteena on asiantuntijatyö ja sen tuntihinta Peppi-palvelukokonaisuuteen liittyviin korkeakoulukohtaisesti hankittaviin ylläpitotoimiin. Lisäksi CSC hankkii omana hankintaykikkönään asiantuntijatyötä Peppi-käyttöönottoihin liittyviin tehtäviin.

   Yhteisessä kilpailutuksessa joukko itsenäisiä hankintayksiköitä minikilpailuttaa asiantuntijatyötä kukin itselleen ja CSC huolehtii kilpailutuksen teknisestä käytännön toteutuksesta kaikkien puolesta samanaikaisesti. Jokainen hankintayksikkö vastaa omien hankintadokumenttiensa tuottamisesta ja niiden sisällöstä sekä solmii oman asiakaskohtaisen toimitussopimuksen minikilpailutuksessa valituksi tulleen toimittajan kanssa. CSC toteuttaa kilpailutuksen valtakirjalla, maksullisena asiantuntijatyönä osallistuvien korkeakoulujen lukuun. CSC ei siis hanki tässä Peppiin liittyvää ylläpitopalvelua tai tarjoa sitä korkeakoululle. 

   Minikilpailuttamassa ovat CSC:n lisäksi ainakin Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia. Nämä korkeakoulut hakevat kiinteähintaista tarjousta korkeakoulukohtaisesti määritellyn ylläpitotyöpaketin perusosasta ja sen päälle päivähintaa ylläpitopaketin ylittävälle työlle. Näiden kolmen korkeakoulun Peppi-ympäristöt, kuten muutkin Peppi-ympäristöt, käytössä olevat liitännäiset, tiekartat ja fyysinen käyttöympäristö eroavat toisistaan niin paljon, ettei yhtä samanlaista ylläpitopakettia ole mahdollista kilpailuttaa. Kaikki kolme korkeakoulua pyytävät tarjouksia oman ympäristönsä ylläpitopaketista. Tarjouspyyntö on yhtenäinen vain haettavan asiantuntijatyön hinnan osalta.

   Muut korkeakoulut voivat tähän kilpailutukseen liittymällä pyytää tarjousta asiantuntijatyön päivähinnasta Metropolian, Haaga-Helian ja Laurean määrittelemien valintakriteerien pohjalta, ilman paikallisen tarpeen mukaan määritettyä kiinteähintaista perusosaa. Korkeakoulujen on mahdollista hyödyntää Metropolian, Haaga-Helian ja Laurean yhteistä sopimuspohjaa myös toimitussopimuksessa.  

   CSC:n korkeakoululle tarjoama asiantuntijatyö minikilpailutuksen toteuttamisesta käsittää kunkin hankintayksikön omien kilpailutusasiakirjojen hallinnan, yhteisen tarjouspyynnön julkaisun, tarjousten vastaanottamisen, alustavan pisteytyksen sekä tarjoajien minikilpailutusta koskevien mahdollisten kysymysten ja vastausten välittämisen korkeakouluille ja tarjoajille. Asiantuntijatyö laskutetaan arviomääräisenä, CSC:n työn hinta on enintään 4500 € per korkeakoulu.

    

      e172766 Faiz Alsuhail
      e105438 Outi Tasala
      Votes:
      0 Vote for this issue
      Watchers:
      3 Start watching this issue

       Created:
       Updated: