Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-12

Sensitiivisen datan palvelut OKM:n tarjoamina

XMLWordPrintable

   Tutustu Ideapankki-palveluun osoitteessa ideapankki.csc.fi

   Idea: Sensitiivisen datan palvelut OKM:n tarjoamina

   Asiakasohjaus: -
   Ohjausyhteistyö: Tieteellisen laskennan yhteistyöfoorumi

   Kuvaus: Sensitiivisen datan tallennus ja käyttö tutkimustarkoituksessa

   Tarve: Esim. henkilödataa sisältävien haastattelutietojen tallennus yhteen paikkaan. Mahdollistettava tietojen käsittely korkeakouluverkon ulkopuolelta

   Loppukäyttäjä: Opiskelijat, opettajat, yritysyhteistyökumppanit

   Aikataulu: Palvelu tuotteistuksessa

   Työaika-arvio: Palvelu on CSC:n tiekartalla

    

   2020-12-03 Tilannetieto 

   Arkaluonteisen datan hallinnan palveluiden tuotteistamisessa kehittämispolun loppupäässä CSC:llä ovat seuraavat palvelut:

   • Genomidataan keskittyvä, työnimellä FEGA kulkeva palvelu ("Federated European Genome-phenome Archive"). Palvelu tukee datan (ja projektin) elinkaaren loppupäätä, eli tarjoaa alustan jossa aineistot voidaan luvittaa tutkimuksen toisiokäyttöön.
   • Geneerisen arkaluonteisen datan hallintapalvelu. Palvelu parantaa CSC:n nykyistä ePouta palvelua. Palvelu tarjoaa etätyöpöydän sekä mahdollisuuden käsitellä luvitettuja aineistoja yhdessä tutkijoiden omien aineistojen kanssa tietoturvallisesti. Tästä on tarkoitus tuottaa ensimmäinen tuotanto versio vuoden 2021 aikana. Palvelua kehitetään asiakkaiden vaatimusten mukaisesti. Ensimmäisessä vaiheessa olisi tärkeätä tunnistaa mahdollisimman monipuolisesti tarvittavat ohjelmistot. Pilotointi käynnissä. Tuotteistamisessa auttavat tiedot siitä, mitä ohjelmistoja arkaluonteisen datan käsittelyvalikoimaan haluttaisiin (laajan ja monipuolisen käytön mahdollistamiseksi tarvitaan iso valikoima erilaisia ohjelmistoja).

   Palvelut tulevat tuotantoon v.2021 aikana, mutta tarkempaa aikataulua on vielä tässä vaiheessa vaikeaa antaa.

    

   2019-08-30 Ideatoimikunnan kokous

   Sensitiivisen datan palvelut esitys, Juha Törnroos, CSC.

   Sensitiivisen datan palvelut ovat CSC:llä tuotteistuksessa. Tuotteistamisen tueksi kerätään käyttötapauksia, jotta tulevat palvelut vastaavat kattavasti käyttäjien tarpeisiin. Käyttötapaukset voi toimittaa joko suoraan Ideapankin kautta tai sähköpostitse Juha Törnroosille (etunimi.sukunimi@csc.fi). 

   • Tällä hetkellä CSCn palveluista vain ePouta on yhteensopiva sensitiivisen datan käyttöön
   • Kehitteillä uusia palveluita ja uusia ratkaisuja, kuten datan luvitus muille tutkijoille.
   • Korkeakouluilta tarvitaan käyttötapauksia konkreettisista tarpeista sensitiivisen datan suhteen
   • Todettiin, että tämän kaltainen informatiivinen sisältö on hyvää ideatoimikunnan agendalle, mikäli päätösasioiden ympärillä on tilaa.

   Solutions for Sensitive Data management.pdf

    

   2019-06-10 Päivitetty tieto

   Sensitiivisen datan palvelut ovat CSC:llä tuotteistuksessa. Kehitysprojekteissa on tehty työtä sensitiivisen datan hallinnan palveluiden kehittämiseksi, kuten:

   • Tietoturvallinen etätyöpöytä, jossa sensitiivistä dataa voi käsitellä.
   • Sensitiivisen datan arkisto, jossa dataa säilytetään kryptattuna ja josta data on helposti käytettävissä CSC:n laskentaympäristöissä.
   • Käyttölupien hallinnointi ja tietoturvallinen kirjautuminen
   • Tieteenalakohtaisten metatietojen mallinnus ja kerääminen 

   Tuotteistamisen tueksi keräämme nyt käyttötapauksia, jotta tulevat palvelut vastaavat kattavasti käyttäjien tarpeisiin. Käyttötapaukset voi toimittaa joko suoraan Ideapankin kautta tai sähköpostitse Juha Törnroosille (juha.tornroos@csc.fi). 

    

   2019-03-13 Päivitetty tieto

   Tämänhetkinen tilanne - Remote Desktop on proof-of-concept:

   • etätyöpöytä (frontend) tarjoaa graafisen työpöydän virtuaalikoneeseen (backend) ja kokonaisuus toimii ePoudassa
   • projektilla voi olla sekä Linux- että Windows-virtuaalikoneita
   • sensitiivinen data on saatavissa (manuaalisesti) luvitetusti CSC:n sensitiivisen datan hallinta-alustan kautta
   • kirjautuminen HAKA/Virtu/CDC-tunnuksella

   Tulevaisuuden kehitysaskeleita:

   • projekteja on nyt vain yksi -> monistettavuutta kehitellään
   • ei-sensitiivisen datan ja/tai pienen datamäärän tuominen (esim. työvuot, skriptit) sisään scp:llä
   • käyttäjän tarvitsemien ohjelmien asentaminen
   • datan (tulosten) saaminen ulos virtuaalikoneesta
   • integrointi luvitusjärjestelmään (REMS)
   • tuotteistus

   2018-11-21 Päivitetty tieto

   ePoudan päälle tehtävä sensitiivisen datan etätyöpöytä on aikataulussa. CSC:llä on ensimmäinen tekninen demonstraattori. Demo tunnuksilla voi logata CSC VPN:n kautta kannettavalla tietokoneella ePoutaan ja käynnistää, joko Linux tai Windows virtuaalikoneen (VM). Seuraava askel on verkottaa VM sensitiivisen datan tallennusjärjestelmään ja lisätä keskitetty käyttäjien hallinta ja luvitus.

   2018-10-26 Päivitetty tieto

   CSC:llä on menossa myös muita etätyöpöytiin liittyviä hankkeita. ** Ympäristöjen kysyntä on kasvanut mm. GDPR:n takia ja CSC:n asiakkaat eivät halua sensitiivistä dataa tutkijoiden omille koneille. Etätyöympäristöissä palvelun toimittaja hoitaa tietoturvan ja ylläpidon.

   1. Vipunen (ympäristö kehittäjien aktiivikäytössä, päästään sensitiiviseen dataan käsiksi tietoturvallisesti)

   2. Tilastokeskuksen Fiona ja sen seuraajaksi Isaacus-hankkeessa ([https://www.sitra.fi/hankkeet/isaacus-esituotantohankkeet/#mista-on-kyse]) syntynyt ympäristö.  Hankkeessa suunniteltiin tietoturvallinen käyttöympäristö hyvinvointidatan hyödyntämiseen yhdessä THL:n, biopankkien yhteistyöverkoston (BBMRI.fi) ja Suomen molekyylilääketieteen instituutin (FIMM) kanssa. Hankkeessa luotiin lisäksi valmisaineistoja tutkimusprosessin nopeuttamiseksi.

   3. Yhdelle asiakaskonsortiolle tehty yksi oma ympäristö (data sensitiivistä, haluttu tapa kiertää GDPR)

   4. Sensitiivisen datan etätyöpöytä ePouta (DL2021 hankkeen projekti)

    

   2018-09-20 Päivitetty tieto

   • Asia etenee DL2021-hankkeen puitteissa
   • Tiedoksi: kehitteillä ePouta etätyöpöytäyhteys

   Status 2018-05-17: Ehdotetaan esiselvitettäväksi ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen & innovaatioekosysteemi (Amkien avoin TKI) -hankkeen yhteydessä

    

   2018-05-17 Ideatoimikunnan kokous

   • Selvitetään erityisesti, mihin tarpeisiin oltaisiin vastaamassa
   • Loppukäyttäjien tuki on vielä suunnittelematta, mutta tultaneen esittämään, että CSC tarjoaa tuen
   • Ei ole teknistä estettä käyttää turvasähköpostiaineistojen hallintaan. Saattaa olla raskas ratkaisu
   • Tarkennetaan, että kyse on nykyisten CSC pilvipalveluiden laajennuksesta, lisäkäyttömahdollisuudesta. Asiaan liittyvä artikkeli: https://www.csc.fi/web/atcsc/-/kuusi-vaaraa-vaittamaa-csc-n-akateemisesta-pilvesta
   • Aiemmin käyttäjätaho on muodostunut IT-palveluista, nyt pyritään irroittamaan IT välistä ja tarjoamaan palvelua suoraan peruskäyttäjälle
   • Pyydettiin käyttötapauksia malliksi
   • Pääsynhallintaa voidaan toteuttaa esim: haka, suomi.fi, virtu, elixir aai
   • Päätös: Ehdotetaan esiselvitettäväksi ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen & innovaatioekosysteemi (Amkien avoin TKI) -hankkeen yhteydessä

   2018-05-22 Ideatoimikunnan seuraavan kokouksen valmistelu

   • taustoitetaan asiaa

      e242506 Charlotte Granberg-Haakana
      e111669 Jaakko Leinonen
      Votes:
      5 Vote for this issue
      Watchers:
      6 Start watching this issue

       Created:
       Updated: