Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-118

Yhteistyö toisiolain edellyttämän tietoturvallisen käyttöympäristön osalta

  XMLWordPrintable

  Details

  • Type: Story
  • Status: Esiselvityksessa
  • Priority: Major
  • Resolution: Unresolved
  • Labels:

   Description

   Toisiolaki (laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä 552/2019) mahdollistaa laissa kuvatuin reunaehdoin mm. sote-rekisteridatan hyödyntämisen tutkimuksessa. Findata on antanut asiasta määräyksen: https://www.findata.fi/uutiset/findata-on-antanut-maarayksen-tietoturvallisten-kayttoymparistojen-vaatimuksista/

   Findata toimii tietolupaviranomaisena eli käsittelee mm. tietolupahakemukset silloin kun yhdistetään useamman viranomaisen tuottamaa dataa. Ensisijaisesti Findatan myöntämien tietolupien tarjoamien aineistojen tietojenkäsittely tapahtuu Findatan tietojenkäsittely-ympäristössä, mutta luovutus saattaa olla mahdollista myös muuhun "tietoturvalliseen käyttöympäristöön".

   HY:ssä tutkijoiden näkemys vaikuttaa olevan, että Findatan käyttöympäristö ei riitä kattamaan kaikkia tutkimuksen tarpeita, ja näin ollen on mietittävä myös HY:n oma palvelu tämän tietoturvallisen käyttöympäristön aikaansaamiseksi. Sama tarve vaikuttaisi olevan ainakin joillakin muilla yliopistoilla, joten yhteispohdinnasta voisi olla hyötyä. Yhtenä vaihtoehtona on pohdittu mm. sitä, onko Findatalle teetetty tekninen ratkaisu monistettavissa korkeakoulukohtaiseksi palveluympäristöksi.

   2020-01-15 Kokousajankohtaa haetaan

   • Tapaamisajankohtaa haetaan tammi-helmikuun taiteeseen.
   • Osallistuisi Findatasta Heikki Lanun (Findatan ICT-päällikkö) lisäksi lakimies Kirsi Talonen.
   • Findatan kontaktointi takkuaa.

   2020-11-06 FUCIOn etenemismalli

   • FUCIO on muodostanut keskusteluryhmän jonka on tarkoitus kokoontua Findatan kanssa.
    Minna Harjuniemi (pj.), Marko Holmavuo (UEF), Kari Kienänen (OY), Jussi-Pekka Pispa (TAU)
   • Tavoitteena on korkean tason palaveri Findatan kanssa. Palaverissa on tavoitteena valtuuttaa asiantuntijakerros selvittämään asiaa läheisessä ja lämpimässä yhteistyössä. Asiantuntijat työskentelee ratkaisuehdotuksen eteen.

   2020-10-29

   • CSC:n vetämän kokouksen pohjalta FUCIO täydennettynä AAPA-edustajalla lähtee kokoamaan pientä ryhmää joka keskusteleee Finndatan kanssa. Koollekutsujana ainakin aluksi Minna Harjuniemi, HY

   2020-10-26

   • Korkeakoulujen keskustelun ajakohdaksi valittu päätetty doodle-kyselyn perusteella 29.10. klo 14.30-15.30

   2020-10-22 Ideatoimikunnan kokous

   • Vastatkaa Doodlekyselyyn korkeakoulujen keskustelun ajankohdasta 23.10. mennessä. Kysely jaettu AAPA- ja FUCIO-verikostojen kautta. 

    

   2020-10-09 Ideatoimikunnan kokous

   • Asia koskettaa myös muita kuin lääketieteellistä koulutusta antavia yliopistoja: tutkimusta mahdolliseti toisiolain piirissä olevalla materiaalilla tehdään muissakin yliopistoissa ja melkein kaikissa ammattikorkeakouluissa on sote-alan koulutusta ja TKI-toimintaa. Korkeakoulujen on investoitava asiassa ratkaisuihin siten, että toimivat ratkaisut on auditoitu 1.5.2021 mennessä.
   • Tarpeena käsitellä dataa tutkimuksessa ja TKI-toiminnassa, hyödyntää laskentaympäristöjä ja paikallisia datasettejä. Yhteistyökumppaneina myös yrityksiä.
   • Synergiaa voitaisiin löytää CSC:n palveluista Findatalle sekä CSC:n tuottamista datanhallinnan ja laskennan palveluista yleensä.
   • Ohjattiin CSC:n palvelukehityslinjalle, CSC:n Datan palveluiden asiakasratkaisupäällikkö Heidi Laine järjestää korkeakoulujen IT-johdolle kokouksen asiasta mahdollisimman pian. 

    

   2020-10-05 Findatan määräys
   https://www.findata.fi/uutiset/findata-on-antanut-maarayksen-tietoturvallisten-kayttoymparistojen-vaatimuksista/

    

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       e144978 Heidi Laine
       Reporter:
       e100064 Minna Harjuniemi
       Votes:
       2 Vote for this issue
       Watchers:
       11 Start watching this issue

        Dates

        Due:
        Created:
        Updated: