Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-101

Etäopetukseen ja etätyöhön liittyvä tukikokonaisuus

  XMLWordPrintable

  Details

  • Type: Story
  • Status: Ideapankissa
  • Priority: Major
  • Resolution: Unresolved
  • Labels:

   Description

   Yhteinen tuki yhteisten ja paikallisten ICT-palveluiden hyödyntämiseen parhaalla tavalla etäopetuksessa, etäoppimisessa ja etätyössä.

   • Etäpedagogiikan tukipalveluita opettajille, esim. osaamisen jakaminen korkeakouluilta toisille
   • Media-assistentteja opettajien tueksi, mm. opetusvideoiden tekemisen tuki, editointi
   • opetuksen digimentoritoiminta
   • Kesäopetuksen tuki, opetuksen ja opetusmateriaalien ristiinhyödyntäminen korkeakouluissa keventämään yhden korkeakoulun ja yhden opettajan kuormaa
   • Sähköisten palvelukanavien kehittäminen etätyön ja etäopetuksen tukipalvelun skaalaamiseksi. (Chat - Chatbotit) eikä vain teknisenä ratkaisuna, vaan myös yhteisen sisällön tuottamisen näkökulmasta, myös yli organisaatioiden.
   • Asiakaspalvelun tuen skaalaaminen

   Tunnistettu erityisesti COVID-19 poikkeustilanteen myötä nousseena tarpeena ja nostettu esiin UNIFIn OKM:lle toimittamassa ehdotuksessa:  https://wiki.eduuni.fi/x/chCpC

    

   2020-04-02 Ideatoimikunta

   Idean osalta todettiin sen olevan nykyisellään liian iso kokonaisuus, joka olisi hyvä purkaa osiin ja tunnistaa uusille ideoille omistajat. Edellisen viikon kokouksessa tunnistettiin, että on olemassa tarve neuvonnalle työkalujen fiksusta hyödyntämisestä ja siitä miten tallenteet ja materiaalit saadaan siirrettyä avoimen oppimateriaalien palveluihin. Parhaita käytäntöjä on hyvä jakaa edelleen.

   Digicampuksessa Moodleen rakennettu jo palveluprosessia toiminnan pyörittämiseen. Jos löytyisi tapa, jolla kokonaisuutta viedä hallitusti eteenpäin korkeakoulukentässä, olisi tässä elementtejä yhteiseen tukipalvelukonseptin laajentamiseen.

   Fokus1 voisi olla esim: määritellään, viedään ohjeistukseen ja tukeen, joka huolehtii ettei materiaalit mene hukkaan.

   Ideassa on potentiaalia ideamuotoilulle, aika ei välttämättä ole paras tämän ratkaisemiseen.

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       e100325 Jussi Auvinen
       Reporter:
       e105438 Outi Tasala
       Votes:
       0 Vote for this issue
       Watchers:
       2 Start watching this issue

        Dates

        Due:
        Created:
        Updated: