Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-41

Tallenteiden yleiskäyttöisyys, kokoaminen ja jakaminen alustoista riippumatta

  XMLWordPrintable

Details

  • Story
  • Status: Tarkennettavana
  • Major
  • Resolution: Unresolved

  Description

   Tutustu Ideapankki-palveluun osoitteessa ideapankki.csc.fi

   Idea: Tallenteiden yleiskäyttöisyys, kokoaminen ja jakaminen alustoista riippumatta

   Lisätietoja: https://wiki.eduuni.fi/x/tQr0Aw

   Kuvaus: Miten eri alustoilla syntyvät tallenteet muunnetaan yleiskäyttöiseen muotoon, rikastetaan metatiedoilta, saadaan talteen ja jakoon ja tarvittaessa yhdeltä alustalta pois. Huomioitava asianhallinnan haasteena, koska näihin liittyvät säilytysajat, tekijänoikeudet ja tietosuojakysymykset.

   Ajankohtaisesti on käynnistynyt OKM:n Avointen oppimateriaalien käytön edistäminen -hanke, joka ratkoaa asiaa oppimateriaalien ja niiden avoimeksi tarkoitetun osajoukon osalta. Idea koskee kuitenkin myös muita tallenteita kuin oppimateriaaleja. 

   Moni on siirtymässä Connectista Zoomiin tai vastaavaan, jolloin tarvitaan ratkaisu, jolla kaikki vanhat tallenteet a) saadaan siirrettyä järkevään formaattiin talteen. Jotta uutta voi ottaa käyttöön ja vanha alusta lopettaa b) talteen otettuja tallenteita pitäisi pystyä käyttämään/selaamaan. Idea https://jira.eduuni.fi/browse/CSCIDEAPANKKI-39 

   Asiaan liittyy Zoomin ominaisuus, jossa tallenteet menevät tallentajan paikalliselle laitteelle.

    

   2020-03-26 Ideatoimikunnan kokoukset

   • Asiaan liittyy Zoomin ominaisuus, jossa tallenteet menevät tallentajan paikalliselle laitteelle. Syntyykö Zoomin laajentuneesta käytöstä erityisiä tarpeita edistää tallenteiden siirtomahdollisuutta? 
   • COVID-19 aiheuttamasta poikkeustilanteesta johtuen oppimateriaaleja luodaan nyt eri paikkoihin erittäin paljon ja voi nousta tarpeita siirtää niitä alustalta toiselle. Lisäksi oppimateriaaleja haluttaneen avata laajempaan käyttöön aiempaa enemmän.
   • Korkeakouluissa on osin toteutettu tai toteutetaan integraatioita eri järjestelmien välillä 
   • Teknisen toteutuksen sijaan akuutein tarve on korkeakoulujen ohjeistusten tarkistaminen ja yhteisen prosessiohjeen toteutus.
   • Päätettiin ohjata idea esiselvitykseen Avointen oppimateriaalien kirjaston toteutukseen CSC:n palvelukehityskaistalle

    

   2020-03-19 Päivitetty tieto

   Avointen oppimateriaalien kirjasto on opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja CSC:n tuottama maksuton palvelu avoimia oppimateriaalien jakamiseen ja käyttämiseen kaikilla koulutusasteilla. Avointen oppimateriaalien kirjastoon jaetut oppimateriaalit voi myös upottaa oppimisalustaan, jossa materiaalit toimisivat luontevasti osana opetusta, mutta ovat edelleen käytettävissä aoe.fissä oppimisalustoista riippumattomasti esimerkiksi alustojen saatavuuskatkotilanteissa.

    

   2019-04-05 Päivitetty tieto

   Avointen oppimateriaalien käytön edistäminen -hanke tiedottaa, että ko. palvelun käyttöliittymä on tuotannossa vuoden loputtua ja tällöin kuka tahansa voi tallentaa omia avoimia oppimateriaalejaansa palveluun. Palveluun voi tallentaa eri videoformaatteja, joista yleisimmät (esim. mp4) on suoraan käytettävissä palvelusta. Jotta oppimateriaalin voi tallentaa palveluun tulee materiaalin olla lisensoitu cc-lisenssillä ja niihin tulee liittää kuvailutietoja. Palvelun oppimateriaaleja voi käyttää myös rajapintojen kautta vuodesta 2020 eteenpäin. Lisätietoja: anna.lindfors@csc.fi

    

   2018-11-15 Ideatoimikunnan kokous

   Idea jätettiin tarkennettavaksi.

   Avointen oppimateriaalien käytön edistäminen -hankkeen projektipäällikkö Anna Lindfors (CSC) esitteli hankkeen. Hankkeessa on mahdollista säilyttää opetuskäyttöön tehtyjä, kaikille avoimia tallenteita. Hankkeessa pyritään siihen, että kaikki materiaalit ovat muokattavissa niiden ajantasaisuuden takaamiseksi. Tallenteiden osalta suunnitteilla useiden eri tiedostomuotojen tukeminen, mutta tämänhetkisten suunnitelmien mukaan ei ole tulossa ominaisuutena tallennusmuodon muokkausmahdollisuutta. Ensimmäisen osan kehitysmalli valmis 2019. Lisätietoa hankeesta: https://wiki.eduuni.fi/x/-k-VAw

    

   2018-11-01 Ideatoimikunnan kokous

   Mahdollisesti sopiva aloite käynnissä olevan OKM:n Avointen oppimateriaalien käytön edistäminen -hankkeen yhteyteen. Pyydetään esittely seuraavaan toimikunnan kokoukseen.

   Laajempana keskusteluna (idean https://jira.eduuni.fi/browse/CSCIDEAPANKKI-39 yhteydessä): keskitetty varasto tallenteiden säilyttämiselle tai/ja kansallinen videojulkaisupalvelu puuttuu Suomesta. Tämä nähdään erillisenä ja laajempana kokonaisuutena alkuperäisestä ideasta, joten avattu ideana

   Asianhallinnan haaste:

   • Huomioitava yhteensopivuus myös mahdollisten tulevaisuuden tallennetyyppien kanssa, ei ainoastaan nykyisten ACP-tallenteiden osalta, sekä yhteensopivuus eri alustojen kanssa.
   • Vanhoille tallenteille mahdollisesti mietittävä luokituksia
   • Nykyinen portfolio käytettävissä olevista työkaluista puutteellinen, näistä voisi olla tarpeellista laatia yhteinen suosituslista. Mahdollisesti Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisoitumisen tiekartalle (ka.csc.fi)
   • Tekijänoikeuskysymykset ja käyttöoikeudet (avoimia / suljettuja materiaaleja)
   • Keskeistä miettiä omistajuus (koko korkeakoulusektori, opetuksen ala

   Huomioita kentältä: Esimerkiksi Arcada julkaisee jo tärkeät tallenteet YouTubessa, ja harkittu myös eTuubin tulevien päivitysten hyödyntämistä. eAMK-hanke olisi hyvä osallistaa ja saada tietoiseksi eri tallennemuotojen jatkokäytön mahdollisuuksista.

   Mahdollisesti sopiva aloite käynnissä olevan OKM:n Avointen oppimateriaalien käytön edistäminen -hankkeen yhteyteen. Pyydetään esittely seuraavaan toimikunnan kokoukseen.

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       e105438 Outi Tasala
       e105438 Outi Tasala
       Votes:
       1 Vote for this issue
       Watchers:
       4 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated: