Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-99

Sähköiset allekirjoitusratkaisut (yli organisaatioiden)

  XMLWordPrintable

  Details

  • Type: Story
  • Status: Ideapankissa
  • Priority: Major
  • Resolution: Unresolved

   Description

   Tutustu Ideapankki-palveluun osoitteessa ideapankki.csc.fi

   Idea: Sähköiset allekirjoitusratkaisut (yli organisaatioiden)

   Tunnistettu erityisesti COVID-19 poikkeustilanteen myötä nousseena tarpeena. Taustaa "Asianhallinta, tiedonohjaus, sähköinen allekirjoitus ja arkistointi" https://jira.eduuni.fi/browse/CSCIDEAPANKKI-2

    

   2021-05-06 Ideatoimikunnan kokous

   • Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen asiakirjahallinnan verkoston (https://jira.eduuni.fi/browse/CSCIDEAPANKKI-2) aikaisempia keskustelutilaisuuksia tästä teemasta jatketaan, ja tällä kertaa aihetta käsitellään laajasti sekä asiakirjahallinnan että muiden toimialueiden näkökulmista. Kaikki aiheesta kiinnostuneet korkeakoulujen edustajat ovat tervetulleita mukaan.
   • Tulisiko perustaa korkeakouluille SIG-ryhmä (Special Interest Group) sähköisiä allekirjoituksia varten?
   • sähköiset allekirjoitukset e-underskrifter 6.5.2021.pdf

   2020-05-14 Ideatoimikunnan kokous

   • TUNI tiedotti, että heillä projekti vietiin läpi kiireestä johtuen kolmessa viikossa: kustannukset eivät ole merkittäviä edes itse tehtynä

   2020-05-04 Tilannetieto

   • CSC teki sähköisen allekirjoituksen ratkaisusta markkinakartoituksen, joka toteutettiin avoimena tietopyyntönä Hilmassa. Tietopyynnön päätavoitteena oli sopimusten sähköinen allekirjoitusratkaisu. Vastauksia tuli yhteensä 10. Joukossa oli kattava valikoima kotimaisia, pohjoismaisia ja globaaleja allekirjoitusratkaisuja.  CSC alkaa valmistella tarjouspyyntöä sähköisen allekirjoituksen ratkaisun hankkimiseksi. 

    

   2020-04-02 Ideatoimikunta

   Pohdittu käyttötapauksia ja todettu,  että moni organisaatio kasaa näitä vauhdilla. Merkittäviä organisaatioiden rajoja ylittäviä tarpeita vielä tunnistettava. Sähköinen allekirjoitus jo osalla käytössä ja kiinnostusta asiaan löytyy (esim. TuAMKIssa demo Visma Sign:ista). Mahdollisen yhteiskilpailutuksen osalta todettiin, että se ei välttämättä ehdi tuomaan apuja akuuttiin tilanteeseen. Idea jätetään hautumaan ja siihen voidaan palata myöhemmin.

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       e100325 Jussi Auvinen
       Reporter:
       e105438 Outi Tasala
       Votes:
       0 Vote for this issue
       Watchers:
       6 Start watching this issue

        Dates

        Due:
        Created:
        Updated: