Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-92

Kansallisen Ristiinopiskelupalvelun ylläpito jatkuvana palveluna

XMLWordPrintable

   Idea: Kansallisen Ristiinopiskelupalvelun ylläpito jatkuvana palveluna 

   Ristiinopiskelun kehittäminen -hankkeen tuotoksena syntyy korkeakoulujen tietojärjestelmien välillä ristiinopiskeluprosessin edellyttämiä tietoja välittävä kansallinen Ristiinopiskelupalvelu. Tällä toteutetaan Visio2030 tavoitteita joustavasta opiskelusta korkeakoulujen välillä. Hankkeen aikana tekninen toteuttaja ja hankkeen jälkeen ylläpitäjä on CSC.

   2022-04-25 Ristiinopiskelun palveluväylän käyttöönoton tilanne

   Tällä hetkellä palvelutilauksen on tehnyt 17 korkeakoulua 35:stä. Odotetaan että nyt keväällä kun Pepin super merge -version (sisältää ristiinopiskelun toiminnot) asennukset etenevät niin korkeakoulut pääsevät liittymään Ripan testikantaan ja voivat testata ja myöhemmin alkaa pilotoida ristiinopiskelun toimintoja. Todennäköisintä on, että suurinosa pilotoinneista tapahtuu syksyllä -22 ja loput keväällä -23. Laajamittaisemmat tuotantokäyttöönotot sijoittunevat keväälle ja syksylle -23.

   2021-03-17 Ristiinopiskelun kehittämishanke on päättynyt ja tuotantovaihe alkanut

   Ristiinopiskelupalvelu on luovutettu Tieteen tietotekniikan keskus CSC:lle, joka edelleenkehittää palvelua yhteistyössä ohjausryhmän kera.

   Lue ristiinopiskelun kehittämishankkeen viimeisestä tiedotekoosteesta hankkeen tulokset, askelmerkit siirryttäessä hankkeesta tuotantoon sekä hankkeeseen osallistuneiden pilottien loppukatsaukset:
   https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=58185207&preview=/58185207/197677699/20210316%20Etenemistiedote.pdf

   Jatkossa ristiinopiskeluasioista kiinnostuneet ovat tervetulleita seuraamaan CSC:n tiedotuskanavia:
   https://wiki.eduuni.fi/display/Ristiinopiskelupalvelu/Korkeakoulujen+ristiinopiskelupalvelu
   **

   2021-01-20 Tilannetieto, AAPA ja FUCIO verkostojen ja CSC:n yhteiskokous

   2020-09-08 Käsittely KOOTuki-ryhmän kokouksessa

   • KOOTuki-ryhmän kokouksessa esiteltiin tilannekatsaus Ristiinopiskelupalveluun jatkuvana palveluna ja ohjausryhmän toimintaan
   • Sovittiin, että järjestetään esittelykierros palvelusta eri verkostoille
   • Keskustelussa KOOTuki-ryhmä olisi jatkossa kiinnostunut kuulemaan esim. palvelun käyttömääristä ja kehityssuunnista.
   • https://wiki.eduuni.fi/x/SrI0CQ

    

   2020-08-27 Tilannetieto

   • Korkeakoulujen kiinnostusta Ristiinopiskelu-palveluun ja valmiutta ottaa palvelu käyttöön kartoittaneessa kyselyssä K33 korkeakoulua ilmaisi kiinnostuksensa palveluun https://wiki.eduuni.fi/x/Sqc0CQ
   • Käyttöönoton aikataulun suhteen vastauksissa oli hajontaa kevät2021/syksy2021
   • Seuraavaksi vastataan kyselyssä esitettyihin huomioihin ja kysymyksiin, tiedustellaan käyttöönotosta kevään 2021 aikana kiinnostuneilta  tarkempaa aikataulua sekä järjestetään palvelun esittelemiseksi kierros verkostoissa

    

    

   2020-08-21 Ristiinopiskelupalvelun ohjausryhmän kokous

   Ensimmäinen kokous, ohjausryhmän kokoonpano: https://wiki.eduuni.fi/x/YARtCQ

   Ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin Marko Holmavuo, FUCIO/UEF, ja varapuheenjohtajaksi Marko Wilen, AMK opintoasiainpäälliköiden verkosto / Laurea AMK

    

   2020-06-11 Ideatoimikunnan kokous

   • Kysely korkeakoulujen kiinnostuksesta ja valmiudesta ottaa palvelu käyttöön. Kysely on lähetetty korkeakoulujen virallisiin sähköpostiosoitteisiin: https://wiki.eduuni.fi/x/Sqc0CQ

    

   2020-05-13 KOOTuki-ryhmän kokous

   KOOTuki-ryhmälle päätösesitykset palvelukuvauksesta, toimittajasta ja ohjausryhmän kokoamisesta: https://wiki.eduuni.fi/display/CSCKOOTUKI/2020-05-13+KOOTuen+kokous

   Palvelukuvauksen luonnos https://wiki.eduuni.fi/display/Ristiinopiskelupalvelu/Palvelukuvaus

   Päätösesitykset hyväksyttiin:

   • Palvelukuvaus
   • Valittiin palvelun toimittajaksi CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
   • Verkostoja pyydettiin nimeämään jäsenet Ristiinopiskelupalvelun ohjausryhmään

   2020-04-23 KOOTuki-ryhmän kokous

   KOOTuki-ryhmälle esitellään ensimmäinen versio palvelukuvauksesta https://wiki.eduuni.fi/x/himpC

   2020-03-30 Valmisteluryhmän kokous II**

   • Jatkettiin palvelukuvauksen valmistelua
   • Määriteltiin ohjausrakennetta
   • Sovittiin asian esittelemisestä KOOTuki-ryhmälle
   • https://wiki.eduuni.fi/x/IROpC

   2020-03-20 Valmisteluryhmän kokous

   • Käsiteltiin palvelukuvauksen 1. luonnosta
    • SaaS-mallisen ratkaisun kuvaaminen
    • Eri tahojen vastuut
    • Ohjausrakenne + asiantuntijaryhmä
    • Lisätyöt
   • Valmistellaan eteenpäin seuraavaan kokoukseen
   • Kokousmuistio https://wiki.eduuni.fi/x/2Ml2C
   • Seuraava kokous 30.3.

   2020-02-24 Valmisteluryhmän aloituskokous

   • Sovittiin, että pyritään SaaS-malliin
   • Aletaan valmistelemaan palvelukuvausta korkeakoulujen toiminnallisten vaatimusten pohjalta
   • Ohjausrakenteiden osalta huomioidaan nykyiset sekä digivision mukanaan tuomat ohjausmallit
   • Muistiinpanot kokonaisuudessaan https://wiki.eduuni.fi/x/A4xjC

   2020-02-20 ideatoimikunnan kokous

   • Tiedoksi uusi idea, Sami Hautakangas alusti idean: RIKE_ideapankki.pptx
   • Päätös: Todettiin Ideapankin ohittaneena ideana ja siirretään tilaan Esiselvityksessä.

   2020-01-30 KOOTuki-ryhmän kokous: https://wiki.eduuni.fi/x/txueBw

   • KOOTuki-ryhmässä perustettiin ryhmä valmistelemaan Ristiinopiskelupalvelun tuotantoonviemistä.
   • Valmisteluryhmässä mukana:
    • AAPA: Kari Helenius
    • FUCIO: Jussi-Pekka Pispa
    • OHA: Erja Widgrén-Sallinen
    • AMK-Oha: Marko Wilén
    • Asiantuntijoina mukana:
     • Sami Hautakangas TAU, Ristiinopiskelun kehittäminen hanke
     • Jukka Kohtanen, CSC
   • Ristiinopiskelun kehittäminen -hankkeen tuotoksena syntyy korkeakoulujen tietojärjestelmien välillä ristiinopiskeluprosessin edellyttämiä tietoja välittävä kansallinen Ristiinopiskelupalvelu. Tällä toteutetaan Visio2030 tavoitteita joustavasta opiskelusta korkeakoulujen välillä. Hankkeen aikana tekninen toteuttaja on ollut CSC. Vuoden 2020 tulee ratkaista ylläpidon järjestäminen jatkuvana palveluna hankkeen jälkeen.**

      e103706 Minna Pylkkönen
      e144948 Sami Hautakangas
      Votes:
      1 Vote for this issue
      Watchers:
      3 Start watching this issue

       Created:
       Updated: