Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-88

Yhteinen API Gateway -ratkaisu

  XMLWordPrintable

  Details

  • Type: Task
  • Status: Ideapankissa
  • Priority: Major
  • Resolution: Unresolved
  • Labels:

   Description

   Tutustu Ideapankki-palveluun osoitteessa ideapankki.csc.fi

    

   Idea: Yhteinen API Gateway - ratkaisu

   Kuvaus: Korkeakoulut ja CSC luovuttavat henkilötietoja useille viranomais- ja muille tahoille teknisen rajapinnan kautta. EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja tiedonhallintalaki velvoittavat tiedon luovuttajan vastaamaan siitä, että vain ne tiedot luovutetaan, joihin vastaanottavalla taholla on oikeus. Tietojen luovuttamista tulisi siis pystyä hallitsemaan yksityiskohtaisella tasolla järjestelmäkohtaisesti. Tämä tuottaa ongelmia erityisesti vanhemmille rajapintaratkaisuille.

   Tulisi kartoittaa mahdollisuus käyttää yhteisiä API Gateway ratkaisuja asian hoitamiseksi.

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       e100325 Jussi Auvinen
       Reporter:
       e131363 Jukka Kohtanen
       Votes:
       0 Vote for this issue
       Watchers:
       1 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated: