Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-88

Yhteinen API Gateway -ratkaisu

  XMLWordPrintable

Details

  • Task
  • Status: Ideapankissa
  • Major
  • Resolution: Unresolved

  Description

   Tutustu Ideapankki-palveluun osoitteessa ideapankki.csc.fi

    

   Idea: Yhteinen API Gateway - ratkaisu

   Kuvaus: Korkeakoulut ja CSC luovuttavat henkilötietoja useille viranomais- ja muille tahoille teknisen rajapinnan kautta. EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja tiedonhallintalaki velvoittavat tiedon luovuttajan vastaamaan siitä, että vain ne tiedot luovutetaan, joihin vastaanottavalla taholla on oikeus. Tietojen luovuttamista tulisi siis pystyä hallitsemaan yksityiskohtaisella tasolla järjestelmäkohtaisesti. Tämä tuottaa ongelmia erityisesti vanhemmille rajapintaratkaisuille.

   Tulisi kartoittaa mahdollisuus käyttää yhteisiä API Gateway ratkaisuja asian hoitamiseksi.

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       e100325 Jussi Auvinen
       e131363 Jukka Kohtanen
       Votes:
       0 Vote for this issue
       Watchers:
       3 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated: