Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-82

Färdigt designade tilläggstjänster som optioner - Optioina valmiiksi muotoiltuja lisäpalveluita

  XMLWordPrintable

Details

  • Story
  • Status: Tarkennettavana
  • Major
  • Resolution: Unresolved

  Description

   Tutustu Ideapankki-palveluun osoitteessa ideapankki.csc.fi

    

   Idea: Färdigt designade tilläggstjänster som optioner - Optioina valmiiksi muotoiltuja lisäpalveluita

   Kuvaus suomeksi alla.

   Kuvaus: Under mötet mellan Arcada och CSC den 16.10 föddes idén om att CSC kunde erbjuda färdigt designade (och eventuellt också färdigt prissatta) tilläggstjänster som optioner till befintliga tjänster som högskolorna antingen själva betalar för eller som högskolorna utnyttjar inom ramen för avtalet mellan CSC och OKM. Idén med att ha färdigt utformade tilläggstjänstepaket skulle underlätta både för beställaren (högskolorna) och leverantören (CSC) när beställningsförfarande skulle vara mycket enklare än vad det nu är. Dessutom skulle CSC sannolikt enklare få sålt tilläggstjänster när det finns en färdigt utformad produkt och ett koncept samt pris.

   Ett exempel på en tilläggsfunktion som skulle kunna utformas som en färdig option är sammanställningen av datafilen för karriärsuppföljningen (uraseuranta). I nuläget gör CSC ett plock från VIRTA som högskolorna sedan själva skall berika med både e-postadress och telefonnummer. Problemet är att högskolorna rätt så ofta har väldigt föråldrade uppgifter, när det har gått minst 5 år sedan alumnerna har utexaminerats. Förslaget är att CSC kunde erbjuda en tilläggsoption för ett färdigt fastslaget pris som skulle innehålla att CSC gör merparten av jobbet. Till exempel kunde CSC köpa in uppdaterade telefonnummer från Fonecta och själva berika datafilen med telefonnummer (e-postadresserna behöver troligen fortfarande komma från högskolorna själva) samt sedan importera datafilen till ARVO. Priset skulle vara en fixerad fast avgift + ett visst pris per alumn. Tjänsten kunde även innhålla hela hanteringen av datafilen så att högkolorna enbart behöver leverera en egen t.ex. Excel-fil med studerandenummer och e-postadress till CSC för alla utexaminerade alumner under uppfölningsåret, därefter skulle CSC ta hand om allt annat.

   Karriärsuppföljningen är ett enkelt och konkret exempel där en färdigt designad tilläggstjänst som option skulle fungera bra, vara enkel att beställa och som troligen även skulle utnyttjas av flera högskolor. Konceptet som sådant fungerar däremot på väldigt många av CSC:s tjänster, det kräver bara att man gör lite service design och identifierar och utformar tilläggstjänster som är återförsäljningsbara samt prissätter dem och gör en enkel process för att beställa optionerna. En annan lämplig option skulle vara kvalitativa analyser av t.ex. AVOP-data som en sorts standard rapport som jämför utvecklingen under flera år och visar på trender, svagheter och styrkor (också i jämförelse mot andra högskolor).

   Beklagar att förslaget är skrivet på svenska, men både Antti Mäki och Outi Tasala känner på förhand till innehållet i mitt förslag.

   Kuvaus: Arcadan ja CSC:n välisessä kokouksessa (16.10) syntyi ajatus siitä, miten CSC optioina voisi tarjota valmiiksi muotoiltuja (ja hinnoiteltuja) lisäpalveluita korkeakoulujen jo käyttämiin palveluihin, joko sellaisiin joista maksetaan tai niihin jotka jo ovat osaa OKM:n ja CSC:n välistä sopimusta. Valmiit lisäpalvelupaketit helpottaisivat sekä tilaajan että tuottajan tilausprosessia. Lisäksi CSC:n olisi helpompaa myydä lisäpalveluita, jos olisi olemassa valmis tuote, konsepti sekä sille hinta.

   Esimerkki tällaisesta lisätoiminnallisuudesta jota voisi kehittää valmiiksi optioksi olisi uraseuranta tiedoston koostaminen. Nykyään CSC tekee poiminnan VIRTA:sta joiden sisältämät tiedot kk:t sitten itse joutuvat rikastamaan sekä s-postilla että puh.numeroilla. Ongelmana on, että kk:n tiedot usein ovat vanhoja, kun valmistumisesta on kulunut enemmän kuin 5 vuotta. Ehdotus on, että CSC lisäoptiona ja kiinteällä hinnalla voisi tarjoutua tekemään tätä, ainakin pääasiallisesti. CSC voisi Fonectalta ostaa voimassa olevat puhelinnumerot ja itse rikastuttaa ko. tiedot (s-postit voisi kk:t edelleen toimittaa), ja lopuksi viedä tiedot ARVO:on. Hinta olisi kiinteä maksu + tietty maksu/alumni. Palvelu voisi myös olla laajempi, kk toimittaa ainoastaan Excelinä opiskelijanumerot ja s-postit kaikista tarkasteluvuonna valmistuneista, ja CSC hoitaa loput.

   Uraseurantapalvelu on yksinkertainen ja konkreettinen esimerkki siitä miten valmiiksi määritelty ja tuotettu lisäpalvelu optiona voisi toimia hyvin, helppo tilata ja varmasti monien kk:n käyttämä. Konsepti itsessään voisi toimia moneen muuhun CSC:n palveluista, Tarvitaan ainoastaan vähän palvelumuotoilua ja tunnistetaan ja tuotetaan lisäpalveluita jotka ovat ”jälleenmyyntikelpoisia” ja määritellään niille hinta ja helppo ja yksinkertainen tilausprosessi. Toinen sopiva optio voisi olla AVOP-datan analyysi jonkinlaisena standardiraporttina, joka vertaisi useamman vuoden kehitystä ja osoittaisi trendejä, heikkouksia ja vahvuuksia (myös verrattuna muihin kk:in).

    

   2019-11-08 Ideatoimikunnan kokous

   Tiedoksi uusi idea, alustaja Krister Karlström, Arcada.

   Alustus: Pienen organisaation haaste ja toive: ulkopuolista apua saataville. Ulkopuolisen konsultaatiotyön tilaamisessa on aina kynnys, mutta korkeakoulujen ja CSCn välinen kahdensuuntainen puitesopimus mahdollistaa kevyemmän sopimisen.

   Tunnistettiin ideaan liityvän kaksi puolta, varsinainen palveluaihio sekä yleisempi pohdinta siitä, miten ratkaisuja kehitetäisiin ja tuotteistettaisiin.

   Palveluaihion esimerkkinä käytettiin alumnien tietojen hallintaa ja täydentämistä toteutettavia kyselyjä varten sekä tulosten vertailun mahdollistavaa raportointia suhteessa muihin korkeakouluihin. Idean esittäjä tiedusteli, voisiko CSC toteuttaa palvelun joka ratkaisisi tämän useampia korkeakouluja koskevan palvelutarpeen. Toteutettuna laajalle joukolle saavutettaisiin kustannussäästöjä. 

   Todettiin, että opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelun Arvon ohessa on tehty käytettyjen tietojen rikastamista Tampereen yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun uraseurantoja varten. 

   Todettiin, että täydennetään idealle tietoa uraseurantaan liittyvästä jo tehtävästä työstä. CSC pohtii voisiko ottaa asian omalle palvelukehityskaistalle esiselvitykseen ja palataan asiaan Ideatoimikunnassa tämän jälkeen.

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       e172766 Faiz Alsuhail
       e105411 Krister Karlström
       Votes:
       0 Vote for this issue
       Watchers:
       1 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated: