Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-77

Yliopistojen yhteinen kurssipalautejärjestelmä

  XMLWordPrintable

  Details

   Description

   Tutustu Ideapankki-palveluun osoitteessa ideapankki.csc.fi

    

   Idea: Korkeakoulujen yhteinen kurssipalautejärjestelmä

   Kuvaus: Korkeakoulukohtaisesti räätälöitävissä oleva järjestelmä joka mahdollistaa yliopistojen omiin tietovarastoihin tallentamisen ja analytiikan tehokkaampaan opetuksen kehittämiseen. Keskeisimmät ominaisuudet:
   • yliopistokohtaiset yhteiset kysymykset
   • koulu-/laitoskohtaiset kysymykset
   • opettajan omat kysymykset
   • kurssitiedot opintotietojärjestelmästä tai vastaavasta, (esim. Oodi, SISU, Peppi...)
   • rajapinta LMS:ään (paikallinen tai yhteinen Moodle tms.)
   • rajapinta tietovarastoon

   Ideasta on alustavasti keskusteltu Marjut Andersonin kanssa.

    

   2019-10-25 Ideatoimikunnan kokous

   • Idean taustalla on ajatus keskitetystä korkeakoulujen kurssipalautejärjestelmästä, joka toisi monia etuja niin paikallisesti kuin kansallisesti. Kun tieto olisi yhdessä paikassa, mahdollistaisi se yhteisen analytiikan hyödyntämisen, joka toisi tärkeää lisäarvoa. Yhteinen kurssipalautejärjestelmä mahdollistaisi anonyymisoidun tiedon kansallisen analysoinnin (esimerkiksi oppilaiden hyvinvointitieto). Keskitetty ratkaisu toisi säästöjä myös juridisiin kustannuksiin, ja lisäksi saataisiin yhteiset juridiset linjaukset toimintamalleista.
   • Haasteena tunnistettiin yhteisten pohjien toimivuus usealle korkeakoululle ja niiden yksilöllisiin tarpeisiin. Paikallinen muokattavuus nähtiin erittäin tärkeäksi.
   • Ratkaisun tulisi palvella mahdollisimman laajaa käyttäjäjoukkoa. Idea on kirjoitettu nyt jättäneen korkeakoulun näkökulmasta (tunnistetut rajapinnat eri järjestelmiin), mutta näitä on muitakin.
   • Peppi-palveluekosysteemissä on toteutettu liitännäisenä kurssipalautemoduuli, joka ainakin osin vastannee ideassa esitettyyn tarpeeseen näissä korkeakouluissa.
   • Tunnistettiin, että ehdotus on linjassa Korkeakoulujen Digivisiossa esitettyjen ajatusten kanssa. Todettiin, että vaikka idea on osa kansallista tekemistä, asiaa voisi yrittää esiselvittää ja viedä näkyväksi tiekartoille.
   • Idea siirrettiin tilaan 'Ideapankissa'. CSC selvittää sisäisesti mahdollisuutta toteuttamiseen.

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       e149442 Aki Reinimäki
       Reporter:
       e114528 Henri Rämä
       Votes:
       2 Vote for this issue
       Watchers:
       4 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated: