Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-54

KA-SIG-yhteistyössä käytettävien sopimusten organisointi

XMLWordPrintable

   Tutustu Ideapankki-palveluun osoitteessa ideapankki.csc.fi

    

   Idea: KA-SIG-yhteistyössä käytettävien sopimusten organisointi

   Kuvaus: KA-SIG-yhteistyössä on keskusteltu mahdollisuudesta käyttää Arterin ARC:ia viitearkkitehtuuri yms. yhteisessä työssä (ei siis korkeakoulun omassa KA-työssä). Tästä on olemassa alustava sopimusluonnos, jota KA-SIG:ssä tarkastellaan.

   Pohdinnassa on tämän sopimuksen allekirjoittajataho. Voisiko CSC olla näiden SIG-ryhmien sopimuksissa allekirjoittajana? Tuntuu näet kovin työläältä, jos sopimuksia lähdetään kaikkiin ko. SIGin toiminnassa mukana oleviin korkeakouluihin laittamaan allekirjoituskierrokselle. Tässä tapauksessa sopimuksessa ei liikkuisi rahaa, mutta sopimus silti tarvitaan.

   Kaipaisin siis selkeää konseptia, yleisesti näitä voisi hoitaa ja toisaalta mahdollisesti ratkaisun tähän nimenomaiseen tapaukseen.

    

   2019-04-11 Ideatoimikunnan kokous

   Arterilta on saatu sopimusehdotus, jossa tarjosivat veloituksetta korkeakoulujen yhteisen KA-SIGin käyttöön välinettä arkkitehtuurikuvausten tekemiseen ja yhteiseen viitearkkitehtuurityöhön (nyt tehty yhteisesti Eduunin Sharepointissa, monissa korkeakouluissa puolestaan on käytössä omiin tarpeisiin Arterin ARC).

   • Sopimusten tekniseen organisointiin kaivataan tahoa, mikäli tähän tarjoukseen tartutaan.
   • Sopimuksessa ei liiku rahaa, mutta toimittajalla voi haluta sitouttaa korkeakouluja palveluun myöhemmässä vaiheessa
   • Tunnistettiin, että tarjouksen ongelmana on käytön rajoittaminen max. yksi käyttäjä per korkeakoulu
    • Kataja ehdottaa Arterille, että tarjottavan järjestelmän tulee olla KA-SIG verkoston kaikkien jäsenten käytettävissä, jolloin se palvelisi korkeakoulujen yhteistyötä paremmin.
   • Pohjadatan siirrettävyys jatkossa on tärkeä ominaisuus, jotta palvelu ei sido käyttäjiä liian tiukasti.
   • Tunnistettiin, että yksi yhteinen instanssi mahdollistaisi yhteisen metadatan luonnin ja käsitteistä sopimisen paremmin. 

   Asia jätettiin tarkennettavaksi.

      e105438 Outi Tasala
      e100606 Kari Kataja
      Votes:
      0 Vote for this issue
      Watchers:
      3 Start watching this issue

       Created:
       Updated: