Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-17

Yhteisen kansallisen opintohallinnon järjestelmän tai ekosysteemin luominen

XMLWordPrintable

  • Icon: Story Story
  • Resolution: Unresolved
  • Icon: Major Major

   Tutustu Ideapankki-palveluun osoitteessa ideapankki.csc.fi**

    

   P0: Kuinka opintohallinnon palveluiden tukityötä tulisi tukea kansallisella tasolla? Tarvitaan lisätietoa ennen ideatoimikunnan käsittelyä.

    

   Miten CSC tukee kansallisella tasolla opintohallinnon palvelujen kehitystyötä?

   Idean ehdottaja:

   Terhi Yliniemi, TTY

      Unassigned Unassigned
      e104801 Terhi Yliniemi
      Votes:
      0 Vote for this issue
      Watchers:
      1 Start watching this issue

       Created:
       Updated: