Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-14

Tietoliikennelaitepalveluja

XMLWordPrintable

  • Icon: Story Story
  • Resolution: Unresolved
  • Icon: Major Major
  • None

   Tutustu Ideapankki-palveluun osoitteessa ideapankki.csc.fi

    

   30-04-2018 P0: jo kehityksessä

   CSC:n tuki korkeakoulujen tietoliikennelaitepalveluihin, mitä löytyy, mitä mahdollisuuksia yhteistyön kehittämiseen on olemassa?

   Idean ehdottaja:

   Mats Lindfelt, Äbo Akademi

      Unassigned Unassigned
      e105416 Mats Lindfelt
      Votes:
      0 Vote for this issue
      Watchers:
      1 Start watching this issue

       Created:
       Updated: