Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-105

Zoom opiskelijavalintojen käytössä

  XMLWordPrintable

  Details

  • Type: Story
  • Status: Arkistoitu
  • Priority: Major
  • Resolution: Unresolved
  • Labels:

   Description

   Syksyllä 2020 alkavan korkeakoulutuksen opiskelijavalintojen toteutuksessa saatetaan hyödyntää Funet Miitti Zoomia eri valintayhteistyörakenteiden tai valintayksiköiden päätöksin. Millä edellytyksellä korkeakoulu voi valintayhteistyössä muiden korkeakoulujen kanssa tai valintayksikkönsä myötä hyödyntää Zoomia, mikäli korkeakoululla ei ole palvelua muutoin käytössään. Opiskelijavalintojen 2. vaiheen toteuttaminen luonee merkittävän lisäpaineen Zoomin kapasiteetille Suomessa ja haasteita myös käytön tukemiselle.

   2020-09-10 Ideatoimikunnan kokous**

   • **Idea päätettiin arkistoida.

    

   2020-04-29 Ideatoimikunnan kokous

   • Idean ohjaaminen jatkotoimien selvitystä varten CSC:n palvelukehityslinjalle
   • On mahdollista, että ammattikorkeakoulut ja yliopistot toteuttavat laajamittaisesti opiskelijavalintojen toista vaihetta mm. Zoomiin tukeutuen

   2020-04-15 Päivitys

   • Funet Miitti (Zoom) -palvelu on saatavilla kaikille Funet-jäsenorganisaatiolle, mm. korkeakouluille.
   • Funet Miitti -palvelussa ulkopuoliset voivat osallistua kokouksiin, kunhan kokousta järjestävällä organisaatiolla (puheenjohtajalla/hostilla) on käytössä Zoom-lisenssi. Muille kuin saman organisaation työntekijöille tai opiskelijoille ei ole sallittua luoda Zoom-tilejä lisenssiehtojen puitteissa.
   • Palveluun liittyviä vikailmoituksia käsittelee Funet-verkkopäivystys arkisin klo 8.30-16.00. Lisätietoa Funet Miitti -palvelusta voi kysyä osoitteesta funet-zoom@csc.fi

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       e105097 Janne Oksanen
       Reporter:
       e103015 Manu Pajuluoma
       Votes:
       0 Vote for this issue
       Watchers:
       1 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated: