Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-100

Etätyöpöytäratkaisut erilaisten sovellusten etäkäytön mahdollistamiseen opiskelijoille ja tutkijoille

XMLWordPrintable

  • Icon: Story Story
  • Resolution: Unresolved
  • Icon: Major Major

   Tutustu Ideapankki-palveluun osoitteessa ideapankki.csc.fi

   Idea: Etätyöpöytäratkaisut erilaisten sovellusten etäkäytön mahdollistamiseen opiskeljoille ja tutkijoille

    

   Tunnistettu erityisesti COVID-19 poikkeustilanteen myötä nousseena tarpeena. https://wiki.eduuni.fi/x/chCpC 

    

   2020-04-02 Ideatoimikunnan kokous

   Microsoftin lisensseillä vaikutusta, myös Google aktivoitunut. Todettiin myös, että teema on hyvä varmistaa ja tämä voi myös synnyttää oman SIG:in. Korkeakouluyhteisölle mahdollista luoda näihin näkymää me.csc.fi -sivustolle. Tehdyistä ratkaisuista olisi hyvä saada tietoa jakoon, esim. Aallon VDI-toteutuksesta. Tietoturva-asiat nousevat korostetusti esiin, joten korkeakoulukohtaisesti päätetään mitä kunkin pilvipalvelun kanssa tehdään. Tärkeää kuitenkin tehdä yhteistyötä, koska tämä on laaja kokonaisuus. Päätettiin, että jokainen vie viestiä verkostoihinsa siiitä, että tähän liittyvää tietoa toivotaan jaettavaksi.

   CSC:n osallistumismahdollisuudet: https://wiki.eduuni.fi/x/jySpC

    

    

    

      e100325 Jussi Auvinen
      e105438 Outi Tasala
      Votes:
      1 Vote for this issue
      Watchers:
      1 Start watching this issue

       Created:
       Updated: