Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-93

Korkeakoulussa opinnäytetyötään tekeville pääsy soveltuviin CSC:n datanhallinnan työkaluihin sekä ohjeet niiden käyttöön

  XMLWordPrintable

  Details

   Description

   Tutustu Ideapankki-palveluun osoitteessa ideapankki.csc.fi

   Idea: Korkeakoulussa opinnäytetyötään tekeville pääsy soveltuviin CSC:n datanhallinnan työkaluihin sekä ohjeet niiden käyttöön

   Kuvaus: Ammattikorkeakouluissa opinnäytetyötään (AMK/YAMK) tekeville tarvittaisiin 1) pääsy soveltuviin CSC:n datanhallinnan työkaluihin sekä 2) ohjeet niiden käyttöön. Mahdollisesti myös yliopistoissa pro gradu -työtään tekevillä on samantyyppisiä tarpeita.

   Ammattikorkeakoulussa TKI-hankkeen ulkopuolella opinnäytetyötään tekevä opiskelija tarvitsee välineitä

   • aineistohallintasuunnitelman laatimiseen
   • lomakepohjia: tutkimustiedote, tietosuojailmoitus ja suostumuslomake
   • datan, erityisesti sensitiivisen datan, tallentamiseen, säilyttämiseen ja määräajan kuluttua myös tuhoamiseen
   • tiedostojen ja datan jakamiseen sekä tiedostojen yhteistyöstämiseen.

   Tarve on yhteinen koko AMK-kentälle. Tietosuojalainsäädännön muutos on synnyttänyt tarpeen uusille aineistonhallinnan käytänteille, ja monessa ammattikorkeakoulussa työstetään siihen liittyviä ratkaisuja, joista keskeisimmät on mainittu edellä. Nämä asiat on useimmiten ratkaistu organisaation taholta, mikäli opiskelija tekee opinnäytetyötään osana jotakin tki-hanketta, mutta yksittäisen opiskelijan tai opiskelijaryhmän kohdalla tilanne on toinen ja tarve on olemassa.

    

   2020-03-05 Ideatoimikunnan kokous

   Idea alustettu ideatoimikunnan kokouksessa. Ei vielä ehdotusta idean ohjaamisesta.

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       e144978 Heidi Laine
       Reporter:
       e164051 Ilona Tanskanen
       Votes:
       1 Vote for this issue
       Watchers:
       2 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated: