Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-90

Vaatimuksenmukaisuus ja korkeakoulut: webinaarit

  XMLWordPrintable

Details

  Description

   Tutustu Ideapankki-palveluun osoitteessa ideapankki.csc.fi

   Idea: Vaatimuksenmukaisuus ja korkeakoulut: webinaarit

   (oli ennen: Korkeakoulujen ja VM:n yhteinen työpaja tiedonhallintalakiin liittyen)

   Ohjausyhteistyö: Finn-ARMA verkosto, Ammattikorkeakoulujen opintohallinnon verkosto (amk-OHA), OHA-forum

   Kooste tiedonhallintalain toimeenpanosta korkeakoululaitoksessa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisaation tiekartalla (ka.csc.fi): https://wiki.eduuni.fi/x/Wh7TB

   2020-06-24 Työpajan seurantakokous https://wiki.eduuni.fi/x/17w0CQ

   • Jatkossa puhutaan vaatimustenmukaisuudesta eikä tiedonhallintalaista erikseen: "vaatimustenmukaisuus ja korkeakoulut"
   • Vaatimustenmukaisuus ja korkeakoulut -yhteistyöaluetta, (https://wiki.eduuni.fi/x/ngltCQ alueella me.csc.fi) voidaan käyttää matalalla kynnyksellä tiedon jakamiseksi. Toiveena on, että kesän aikana työhön osallistuvat tahot kävisivät lisäämässä alueelle relevanteiksi katsomiaan dokumentteja ja koottaisiin konkreettisia näkökulmia siihen, miten yksittäisissä korkeakouluissa toimitaan.

    

    

   2020-05-14 Ideatoimikunnan kokous

   2020-05-14 Yhteenveto työpajasta

   Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) järjesti korkeakoululaitoksen ja valtiovarainministeriön (VM) työpajan

   OKM:n asettama korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmä toimii korkeakoululaitoksen kokonaisarkkitehtuurin ohjausryhmänä (OKM/21/040/2014). Tiedonhallintakiin (https://wiki.eduuni.fi/x/Wh7TB) liittyy korkeakoulutusta ja tutkimusta koskevia erityiskysymyksiä ja korkeakoululaitoksen piirissä on vahvistunut käsitys siitä, että pyrkisimme soveltamaan tiedonhallintalakia ja liittyvä säädöskehikkoa yhteisillä tulkinnoilla ja toimilla. Työpajassa pohdittaisiin korkeakoulutuksen ja tutkimuksen erityiskysymyksiä ja erityisesti sitä, miten soveltaisimme 3. luvun asioita, vaikka ne eivät koskekaan korkeakouluja.

   Työpajassa päätettiin:

   A) Tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmä edistää korkeakoulujen yhteistä tiedon ja dokumenttien jakamiseen tarkoitettua alustaa, esimerkiksi ka.csc.fi-portaalissa.
   B) Jatkokokous valmistelun edistymisestä pidetään kesäkuussa.

   Yhteistä suunnittelua jatketaan käytännön työn näkökulmasta lähtökohtina oppijan ja tutkijan polut, työ jatkuu näihin liittyvissä verkostoissa (OHA-forum, KOOTuki, FinARMA, TKI-verkosto).

   Käytännön nostoja keskustelusta:

   • Datainvenraatio oppijan/tutkijan roolien muutosvaiheessa
   • Jos on tarpeen ottaa yhteyttä tiedonhallintalautakuntaan, korkeakoulujen kannattaa koordinoida yhteisesti viesti etukäteen.
   • Korkeakoulut ovat eri vaiheissa tiedonhallintalain soveltamisessa, joten tiedon jakaminen, sparraus ja vertaistuki korostuvat.
   • Pragmaattinen käytännön työn taso pidetään valmistelussa mukana kohderyhmäkohtaisen (oppijat/tutkijat) rinnalla.

   Muistio työpajassa käydystä keskustelusta: https://wiki.eduuni.fi/x/wax2C

   Lisää työpajasta CSC blogissa: https://www.csc.fi/en/-/pyk%C3%A4liin-tuijottamisesta-k%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4n%C3%A4k%C3%B6kulmaan

    

   2020-04-29 Ideatoimikunnan kokous

   • Työpajan tavoitteena:
    • Tunnistaa yhteisten suositusten ja tulkintojen kohteita sekä mahdollisia toimijoita näitä korkeakoululaitoksen puolesta edelleen valmistelemaan
    • Käynnistää työ, joka johtaisi korkeakoululaitoksen yhteiseen tiedonhallintamalliin:  !https://jira.eduuni.fi/secure/viewavatar?size=xsmall&avatarId=11015&avatarType=issuetype!CSCIDEAPANKKI-91 - Yhteisen tiedonhallintamallin luominen Tarkennettavana
   • Nimetään ja täydennetään kyselyä varten lista työpajan osallistujien edustamista näkökulmista
   • Työpajan sisällöllisen valmistelun järjestäminen

    

   2020-03-20 Tilannetieto

    

   2020-03-05 Päivitys

   • OKM\KTPO, korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmä korkeakoululaitoksen kokonaisarkkitehtuurin ohjausryhmänä järjestää työpajan Ideatoimikunnassa työvaliokuntien kesken 23.1. sovitula tavalla 

    

   2020-01-23 Ideatoimikunnan kokous

   • Järjestetään työpaja yhdessä AAPA-FUCIO-CSC-VM
   • Tunnistettu mahdollisia osaamisryhmiä: tietohallintojohdon verkostot, opintohallinnon edustajat, tietosuojavastaavat, juristit, TKI-toimijat, tietoturvahenkilöt
   • Toiveissa fokusoitu työpaja, noin 20 henkilöä

    

   2019-12-03 Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän kokous

   • Idea yhteisestä työpajasta Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän kokouksessa, jossa vieraana oli VM:n hankepäällikkö Tanja Stormbom https://wiki.eduuni.fi/x/MhxXBQ
   • Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tietohallintojohdon verkostot AAPA ja FUCIO sekä CSC valmistelisivat yhdessä seuraavat askeleet tiedonhallintalain osalta, ainakin VM:n ja korkeakoululaitoksen yhteisestä työpajasta. Työpajassa voidaan käydä korkeakoulujen ja valtiovarainministeriön yhteistä keskustelua mm. lain 3. luvun osalta.

    

    

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       e144978 Heidi Laine
       e105438 Outi Tasala
       Votes:
       0 Vote for this issue
       Watchers:
       2 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated: