Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-8

GPU avusteinen virtuaalinen käyttöympäristö

   Idea: GPU avusteinen virtuaalinen käyttöympäristö

   Kuvaus: Keskitetty, raskaampaa GPU laskentaa vaativa työpöytäympäristö. Joko dedikoituja työasemia tai sitten skaalautuen käytön mukaan.

   Nyt ammattikorkeakoulut sitovat pääomaa kalliisiin työasemiin, jotta voidaan käyttää AutoCAD tai pelikehitysympäristöjä (GPU). Voisiko ympäristöt virtualisoida ja vapauttaa opetuksen kaikkiin atk-luokkiin / jopa opiskelijan kotiin. Laitteisiin investoitavaa rahaa voisi ohjata ostopalveluun CSC:lle

   CSC esiselvittää Idean toteuttamista KAMK:n kanssa.

   Loppukäyttäjä: Opiskelijat / TKI henkilöt / Opetushenkilökunta

    

   2020-11-19 Ideatoimikunnan päätös arkistoinnista

   • Arkistoitu ei toteutuneena.
    Selvityksen raportissa todetaan ettei edellytyksiä nykyisellään pelikehitystyöhön

   2020-09-22 Päivitys

   CSCideapankki8_VDI_Koontaraportti.pdf lisätty tiedoksi tiketille.

    

   2020-02-17 Päivitys

   PoC on päättynyt. Lainapalvelimen konfiguraatio puretaan viikolla 8. Testaajataho toimittaa raportin CSC:lle.

    

   2020-01-29 Päivitys

   • Kajaanin ammattikorkeakoulu on aloittanut varsinaisen VDI-PoC -alustan testaustyön. Alusta on Espoon konesaliin pystytetty ympäristö Dell:in syksyllä lainaamaan VXRail-palvelimeen. Käyttöliittymänä toimii KAMK:in toimittama WIN10-käyttöjärjestelmän image, vastaten melko tarkkaan heidän nykyistä opetusympäristöään.
   • KAMK on suunnitellut CSC:n pyynnöstä testitulosten arviointilomakkeen (MS Forms-lomake) pelinkehittäjäopiskelijoille. Lomakkeen avulla saadaan CSC:lle formaalia ja pisteytettyä palautetta jatkoa ajatellen. Tarkoituksena on myös kokeilla testaamisen aikana resurssien säätöä siten, että löydetään järkevä kombinaatio, millä alusta olisi taloudellisesti kannattava ja samalla vastaisi KAMK:in tarpeita.

    

   2019-08-23 Päivitys

   • ÄlyOppi-hanke (Aalto, LUT, TAU, UEF) kehittää ja laajentaa sähköisiä yliopistokohtaisia oppimisympäristöjä  korkeakoulujen väliseen käyttöön. Asiasta lisätietoja: hankejohtaja Lauri Malmi (Aalto) ja tietotekniikan osahankkeen projektipäällikkö Ari Korhonen (Aalto).

   2019-06-06 Päivitys

   • CSC:llä oli tavoitteena testata demopalvelua Euroopassa sijaitsevassa konesalissa. Testaaminen epäonnistui verkkoyhteyden aiheuttamista viiveistä johtuen ja palvelun toimittaja lupaili aiemmin keväällä mahdollisuutta demo-laitteisto sijoittamisesta Suomeen.
   • CSC tapasi toimittajan kesäkuussa ja sai tietää, että demo-laiteen osalta asia etenee. Aikataulullisesti tämä tarkoittaa sitä, että laitteen kansallinen asennus ja pilottiympäristön rakentaminen ajoittunee syksyyn. Pilotoinnin kautta mahdollistetaan toimintaympäristön mitoitus ja kustannuslaskelmien tuottaminen todellisen tarpeen mukaisesti.

    

   2018-11-21 Päivitetty tieto

   • CSC on keskustellut kertaalleen laitetoimittajan kanssa mahdollisesta toteutustavasta. Ensimmäinen ehdotus oli liian järeä ja kallis käyttötapaukseen. Nyt jatketaan keskusteluja mahdollisesta toisesta toteutustavasta. 

    
   2018-08-29 Päivitetty tieto

   • On tehty selvitystä KAMK:in kanssa budjetista sekä laitteisto- ja ohjelmistotarpeista. Seuraavaksi CSC keskustelee laitetoimittajan kanssa siitä, millaisella laitteistolla tätä ympäristöä voitaisiin mahdollisesti pyörittää.
   • Jos kaikki elementit saadaan kohtaamaan aloitetaan tekemään teknologiapilottia.

    

   2018-06-14 Ideatoiminkunta

   • Esitetään esiselvitetäväksi CSC:n toimesta, CSC:n pääomalla

    

    2018-05-31 Ideapankkitoimikuntakokous

   • Tuodaan käsittelyyn ilman ehdotusta mahdollisesta esiselvittäjästä. Ideatoimikunta ratkaisee mahdollisen esiselvittäjä, asia palaa tarkennettavaksi ja tuodaan käsittelyyn, kun CSC:llä on ehdotus asiasta taikka päätetään sulkea idea arkistoon.
   • Tarkennetaan ideaa, asialle ei ole tunnistettu selvää esiselvittäjätahoa

    

   2018-05-08 AAPA-FUCIO ideapankkitoimikuntakokous

   • tarpeita niin ammattikorkeakoulu- kuin yliopistosektorillakin
   • monet korkeakoulut etsivät ratkaisuja ongelmaan
   • ehdotettiin virtuaalipuistoa/-alustaa, jonne korkeakoulut voisivat sijoittaa resurssinsa

    

      e101986 Jari Miettinen
      e104016 Joona Tolonen
      Votes:
      1 Vote for this issue
      Watchers:
      2 Start watching this issue

       Created:
       Updated: