Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-86

eOpintopalvelut – oppijoiden sähköinen asiointipalvelu

  XMLWordPrintable

Details

  Description

   Tutustu Ideapankki-palveluun osoitteessa ideapankki.csc.fihttps://ideapankki.csc.fi/

   Idea: eOpintopalvelut – oppijoiden sähköinen asiointipalvelu
    

   Statuspäivitykset idean nykytilanne ja ratkaisu kohtien alla

    
   Nykytilanne: Oppijoille ei ole sähköisiä asiointipalveluja opiskelun aikana.

   Tällä hetkellä korkeakouluissa ei ole sähköistä asiointipalvelua, jota kautta opiskelijat voisivat hoitaa opintoihin liittyviä asioita sähköisesti läpi opiskeluajan (vrt. OPI-viitearkkitehtuuri, oppijan polku/ palvelut). Joissain korkeakouluissa on käytössä Chat ja tikettijärjestelmäpalvelut, mutta ne palvelevat pääsääntöisesti vain tutkinto-opiskelijoita.

   Tavoite: Sähköisten asiointipalvelujen kehittäminen oppijoille.

   Ratkaisu: eOpintopalvelut

   • Opiskelijoiden tai opiskelijaksi hakeutuvien tieto- ja neuvontapalvelut verkossa (fi/en)
   • Opiskelijalähtöinen yhden luukun palvelumalli kaikille korkeakoulun oppijoille ja koulutuspalveluiden asiakkaille
   • Vahva tunnistautuminen (yksillä tunnuksilla)
   • Vaihtoehtoinen asiointipalvelu toimistopalveluille

   eOpintopalvelut on osa OPI-viitearkkitehtuurityössä tunnistettua ohjauspalvelujen kehittämistarvetta, oppijan sähköiset asiointipalvelut läpi opiskeluprosessin.

   Tavoite ja hyöty:

   Toteutetaan kaikille korkeakouluille yksi yhteinen opiskelijoiden sähköinen asiointipalvelu, jossa hyödynnetään myös kansallisia opintotietovarantoja. Huomioidaan saavutettavuus ja toimivuus teknisesti eri laitteilla esim. mobiilisti. Osaan palveluista tarvitaan tunnistautuminen ja osa kaikille avoimia, kuten ohjeet, oppaat, videot.

    
   eOpintopalvelut rakenne:

   1. Oma asiointipalvelu

   • opiskelija saa itsepalveluperiaatteella opiskelijatodistuksen ym. opintoihin liittyviä dokumentteja korkeakoulun opintohallintojärjestelmästä tai kansallisesta tietovarannosta /-järjestelmästä. (vrt. https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/)

   2. Vuorovaikutuspalvelu

   • neuvontapalvelu verkon välityksellä: chat, etäneuvonta-ajan varaaminen
   • sähköinen asiointipalvelu, johon voi liittää tarvittaessa liitteitä
   • verkkomaksumahdollisuus: maksulliset palvelut ja koulutukset

   3. Informatiivinen palvelu

   • ohjeet, oppaat, videot, podcastit ym. kohderyhmittäin vastaamaan usein kysyttyihin kysymyksiin

    

   2020-01-21  Yliopistojen ja AMK:n OHA-forumien yhteinen seminaaripäivä, Haaga-Heliassa

   • Idean esittely ja keskustelu, e113406

    

   2019-11-22 Taustamateriaalia eAMK-hankkeelta

   eAMK_eOpintopalvelut_malli.pptx

   eOpintopalvelut_kysely_opintoasiainpäälliköille_16_vastausta.pdf

    

   2019-11-22 Ideatoimikunnan kokous

   Annettiin tiedoksi uusi idea. Anitta Kääriäinen, JAMK, alusti.

   eAMK-hankkeessa on pohdiskeltu sähköisiin oppimisympäristöihin liittyviä seikkoja vuodesta 2017 lähtien. Työryhmässä on eri AMK toimijoita, lisäksi JAMK on toteuttanut kyselyn tukipalveluista ja sähköistämisen tasosta. JAMK työpajoissa selvitetty opiskelijoiden asiointi tarpeita. Selvitystöiden tuloksena päädytty kolmitasoiseen eOpintopalvelut rakenteeseen (tiketillä). Olemassa olevat palvelut on suunnattu pääsääntöisesti tutkinto-opiskelijoille, eAMK-hankkeessa asiaa on lähestytty laajempaa asiakasjoukkoa miettien. Työstön tukena on toiminut OPI-viitearkkitehtuurin Oppijan polku.

   Keskustelu:

   • DigiCampuksen toteutukset opettajien tukipalveluista saattaisivat tarjota teknologiatasolla ratkaisuja myös tähän asiaan.
   • Digivision tulevaisuudessa toteuttamat ja itse tekemisen väliset asiat olisi hyvä selkeyttää päällekkäisyyksien välttämiseksi.
   • Tukipalveluiden toteutus on hyvin eri tasolla korkeakoulujen välillä ja myös korkeakouluissa sisäisesti: käytössä niin sähköisiä kuin paperin tuella tarjottavaa palvelua.
   • Erilaisille oppijaryhmille on rakennettu erilaisia palveluita ja systeemejä - näin ollen korkeakoulujen palveluportfoli/-kartta on erittäin laaja.
   • Tietohallinnon työtä helpottaisi, jos saataisiin aikaan vähintään periaatteellisia linjauksila, joihin korkeakouluyhteisöt olisivat valmiit sitoutumaan.

   Päätös: Asiaan palataan myöhemmin kun selviää mille palvelunkehittämislinjalle asiaa ehdotettaisiin tarjottavaksi.

    

    

   Huomioitavaa ideaan liittyen:

   Opiskelijoiden tukipalvelut (tieto- ja neuvontatyö) palvelevat myös opiskelijoita, joilla ei ole enää korkeakoulun tunnuksia käytössä, esim. opiskeluoikeuden menetys/hakemus opiskeluoikeuden palauttamiseksi sekä valmistuneita, tietopalvelupyyntö. Molemmat esimerkkitapaukset ovat maksullisia palveluja.

    
   #visio2030 #digivisio #eOpintopalvelut #oppijanpalvelut #jatkuvaoppiminen #opiviitearkkitehtuuri #ohjausyhteistyö #ristiinopiskelu #digipalvelulaki #tiedonhallintalaki

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       e172766 Faiz Alsuhail
       e113406 Anitta Kääriäinen
       Votes:
       38 Vote for this issue
       Watchers:
       6 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated: