Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-81

Lokitietojen hallintapalvelun yhteishankinta, kokeilu

  XMLWordPrintable

Details

  Description

   Tutustu Ideapankki-palveluun osoitteessa ideapankki.csc.fi

   Idea: Lokitietojen hallintapalvelun yhteishankinta, kokeilu

   Tämä idea arkistoitu - voimassa CSCIDEAPANKKI-40.

   Kuvaus: Kartoitetaan kiinnostusta yhteistyölle ja mahdolliselle esiselvitykselle lokipalveluun/lokien hallintajärjestelmän hankintaan liittyen. Taustalla on suomalaisen start up -yrityksen tarjoama palvelu, joka pystyy tarjoamaan palvelua asiakkaan tiloissa tai keskitetyissä tiloissa. Keskitetyssä ratkaisussa alusta sijoitettaisiin mahdollisesti CSClle. Toiminnalla tavoiteltaisiin tiedonhallintalain minimivaatimusten täyttämistä

   Korkeakoulujen tietojärjestelmien tuottamien lokitietojen hallinta määritetään uudessa lainsäädännössä (voimaan 1.1.2020), ainakin niiltä osin missä henkilötiedot ovat kyseessä. Tästä syystä korkeakoulujen on pyrittävä löytämään tekninen lokitietojen hallintaratkaisua mahdollisimman nopeasti.

   Tällä hetkellä osassa korkeakouluja on käytössä eri tyyppisiä ratkaisuja lokitietojen hallintaan, mutta nyt tavoitteena on löytää ratkaisu, joka voisi toimia yhteisenä alustana usealle korkeakoululle lokitietojen hallintaan. Yhteisen ratkaisun kautta uskotaan asiaan liittyvien korkeakoulujen määrän olevan merkittävä.

   Tiedonhallintalain toimeenpanon ideamuotoilussa tunnistettiin tarvittaviksi tehtäviksi ja jatkotoimenpiteiksi:

   • Tiedonhallintalain korkeakouluille asettamien vaatimusten tunnistaminen yhdessä (v. 2020)
   • SIEM-suunnittelu, hankinta ja käyttöönotto (v. 2021-2022)
   • Asianhallintajärjestelmän ja sähköisen arkistoinnin saattaminen ajantasalle (v. 2021-2022)

   Ideamuotoilun loppuraportti: Tiedonhallintalaki, ideamuotoilu 2019 tiivis kooste kaikista tuloksista.pptx

   https://jira.eduuni.fi/browse/CSCIDEAPANKKI-63

   ______________________________________________________________

    

   2019-12-05 Ideatoimikunnan kokous

   Muutettiin idean otsikko Lokitietojen hallintapalvelun yhteishankinta, kokeilu -muotoon.

   Kokouksessa kartoitettiin kiinnostusta yhteistyölle ja mahdolliselle esiselvitykselle lokipalveluun/lokien hallintajärjestelmän hankintaan liittyen.

   Lokitietoihin liittyvillä ideoilla on pitkä historia:  CSCIDEAPANKKI-10 - Korkeakoulujen lokitietojen hallinnan osaamisen kehittäminen Esiselvityksessa osalta päädyttiin vaihtoehtoon, että lisätään yhdessä toteutettavaa lokitietojen käsittelykoulutusta.  CSCIDEAPANKKI-40 - Kokeilu lokirekisteripalvelusta Tarkennettavana yhteydessä on keskitytty Peppi-palvelun lokien off-site tallentamiseen.

   Keskustelu:

   • HY on tehnyt kolme vuotta lokipalveluihin liittyvää kehitystyötä ja tämä työ jatkuu. Tarvittavan kapasitetin ja työn määrä on ollut haastava arvioida; dataa kertyy valtavasti ja vaadittavat henkilötyöresurssit aiheuttavat myös haasteita. Kokemuksien perusteella ajatus korkeakoulujen yhteisestä palvelusta ei ole realistinen jos puhutaan kaiken käsiteltävän tiedon lokittamisesta. HY on valmis jakamaan kokemuksiaan muille korkeakouluille.
   • Tiedonhallintalaki määrittää, että lokitietoihin liittyvät hallinnalliset asiat on toteutettu 2024 mennessä
   • Kaiken tiedon lokitus ja lokihallinta on raskasta, kaivataan yhdessä toteutettavaa perusasioiden määrittelyä joihin lokitoimenpiteet kohdistetaan. Tietoturvamielessä laajojen datamassojen tallennus on tärkeää
   • Taustalla on suomalaisen start up -yrityksen tarjoama palvelu, joka pystyy tarjoamaan palvelua asiakkaan tiloissa tai keskitetyissä tiloissa. Keskitetyssä ratkaisussa alusta sijoitettaisiin mahdollisesti CSClle. Toiminnalla tavoiteltaisiin tiedonhallintalain minimivaatimusten täyttämistä
   • Asiaa on edistetty SIEM-verkostossa, mikäli joku korkeakoulu ei ole vielä SIEM-yhteistyössä mukana, ilmoittakaa henkilö sähköpostilla tuukka @ utu .fi
   • OY, OAMK, LUC, HAMK, Seamk, HY, DIAK, Turkuamk, LAB ja TUNI ovat kiinnostuneita yhteistyöstä/-hankinnasta. Mahdollisesti myöhemmin mukaan lähteviä ovat Novia, TY ja ÅA

   Todettiin, että kokeillaan tietyn toimittajan lokitietoratkaisua, Oulun yliopiston Kaarlo Määttä toimii yhteyshenkilönä korkeakoulujen yhteishankinnalle. CSC toimittaa hinta-arvion alustan sijoittamisesta. 

    

   2019-10-25 Ideatoimikunnan kokous

   Tilannetietoa on täydentynyt tälle tiketille CSCIDEAPANKKI-81 - Lokitietojen hallinta korkeakouluissa. Todettiin, että duplikaatti tiketit (IP81 ja IP40) tulee yhdistää ja täydentää IP40 tiketille lisätietoa.

   *Ideoista jää voimaan  CSCIDEAPANKKI-40 - Kokeilu lokirekisteripalvelusta tilaan 'Tarkennettavana'. Tämä CSCIDEAPANKKI-81 arkistoidaan.

    

    

    

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       e105097 Janne Oksanen
       e103032 Kaarlo Määttä
       Votes:
       0 Vote for this issue
       Watchers:
       9 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated: