Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-80

Open notebooks.csc.fi to eduGAIN via REMS

  XMLWordPrintable

Details

  • Story
  • Status: Ideapankissa
  • Minor
  • Resolution: Unresolved

  Description

   Tutustu Ideapankki-palveluun osoitteessa ideapankki.csc.fi

    

   Idea: Open notebooks.csc.fi to eduGAIN via REMS

   Kuvaus: Notebooks.csc.fi ("NB") only works with Haka at the moment. For courses with international users this is inconvenient, users need to be invited indivudually and create local accounts.

   To not open up NB to the whole world but make access easier NB could be opened up to eduGAIN and require authorization via REMS. As a first step we could use Kielipankki's "Language Bank Rights" to test this, since the request came from FIN-CLARIN.

   See also: https://jira.csc.fi/browse/KP-2613

    

   2019-11-22 Ideatoimikunnan kokous

   Annettiin tiedoksi uusi idea. Martin Matthiesen, CSC, alusti.

   Ideassa pohditaan haluammeko laajentaa tunnistamista ja ekosysteemiämme eurooppalaisittain.

   Kielipankki on Fin-Clarin konsortion palvelu, jossa on mukana yliopistoista mm. HY, VY, OY ja myös CSC. Notebooks puolestaan on CSC:n tuottama palvelu, jonka kautta kursseja voi tarjota Suomen rajojen ulkopuolelle kutsumalla heitä mukaan (ulkomaalaisella tutkijalla tulee kuitenkin olla affiliaatio Suomeen). Idea on tullut Fin-Clarin konsortiolta, mutta Kielipankki ei voi itse päättää Notebooksin avaamisesta Hakan lisäksi myös Edugain-tunnuksilla käytettäväksi ja olisiko sisällöllistä omistajuutta (aineisto) myös avata laajemmin. Nykyisellään liittyminen on mahdollista, mutta haastavaa, joka saattaa vaikuttaa ulkomaalaisten tutkijoiden halukkuuteen liittyä mukaan suomalaisiin tutkimuksiin. Tekninen toteutus on vain osa tarvittavaa kehitystä, kyse on myös siitä halutaanko mahdollistaa osallistuminen Suomen ulkopuolelta.

   Identiteettien ja tunnistautumisen hallinta noussut esiin myös ICT-ohjausyhteistyön ryhmien yhteisseminaarissa.

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       e100325 Jussi Auvinen
       e102761 Martin Matthiesen
       Votes:
       0 Vote for this issue
       Watchers:
       1 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated: