Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-78

CSC:n hostaama GitLab

XMLWordPrintable

   Tutustu Ideapankki-palveluun osoitteessa ideapankki.csc.fi

   Idea: CSCn hostaama GitLab

   Kuvaus: Täällä Itä-Suomen yliopiston Tietojenkäsittelytieteen laitoksella nousi esille, voisiko CSC järjestää GitLabin avulla Suomen laajuisen kevyen, ketterän ja ilmaisen GitHub-tyylisen palvelun versionhallinnan repositoryille. Helpottaisi yhteistyökuvioita projekteissa yhteisen koodin jakamisessa ja kehittämisessä eri korkeakoulujen ja myös yhteistyöyritysten välillä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Palveluun pitäisi pystyä perustamaan privaattirepositoryja sekä julkisia repositoryja. Privaattirepositoryt soveltuisivat hyvin kehitysvaiheeseen ja niihin pitäisi pystyä antamaan helposti oikeudet yhteistyökumppaneille - semmoisillekin, jotka eivät ole Haka-tunnistautumisen piirissä. Julkiset repositoryt soveltuisivat valmiiden tuotosten jakamiseen maailmalle. Kasvaessaan tästä voisi parhaillaan tulla Suomen laajuinen lähdekoodiarkisto ja jaettaviin koodeihin voisi luoda DOI-tunnisteita, joita voi käyttää lähdeviitteissä. Reporitoryjen luomisen sekä käyttäjähallinnan olisi hyvä olla itsepalveluna tai hyvin kevyellä menettelyllä.

   GitHubin privaattirepositoryt ovat maksullisia ja ei niin houkuttelevia, koska sisältö on kaupallisen ulkomaalaisen toimijan hallussa. Julkiset repositoryt taas ovat ilmaisia mutta julkiset eivät sovellu kehitysvaiheeseen, koska kilpailevat tahotkin pääsevät sillon käsiksi kaikkeen.

   GitLabin avulla on mahdollista pystyttää ja hostata GitHubin tyylistä palvelua. CSC voisi olla tässä Suomen laajuinen kokoonpanija.

   Löysin EDEN-palvelun mutta se tuntuisi kaikkine palveluineen turhan järeältä ja kalliilta.

   Taustoittava kysely: https://wiki.eduuni.fi/x/wSI8C

    

   2020-03-18 Tilannetieto

   • kyselyyn vastasi 11 korkeakoulua
    • 6/11 ilmoitti tarpeesta
    • 2/11 ilmoitti tarpeen olevan pieni tai kiinnostuksen kansallista ratkaisua kohtaan

   2020-03-05 Ideatoimikunnan kokous

   • Esiselvityksessä AAPA:n ja FUCIO:n toimesta: e148959, e156761
   • Korkeakoulujen muotoilema kysely lähetettiin pääsihteerien toimesta IT-johdon verkostoille 20.2.2020, ja vastauksia toivottiin pe 6.3.2020 mennessä. https://wiki.eduuni.fi/x/wSI8C
   • Yhteispohjoismainen NeIC:n CodeRefinery projekti tunnistettu yhdeksi mahdolliseksi välineeksi.
   • Ohjataan esiselvitykseen, oikeammin on jo siellä.
   • Todetaan kyselyn tulokset seuraavassa tai sitä seuraavassa toimikunnan kokouksessa. Pääsihteerit hoputtavat vastaamaan jos haluavat,

    

   2019-10-25 Ideatoimikunnan kokous

   • Esitetty toive järjestää kansallinen GitLab ratkaisu. Etuina Suomessa tuotettujen koodien "pysyminen omissa käsissä" ja jakaminen kansallisen palvelun kautta, korkeakoulujen ja yritysyhteistyön helpompi mahdpllistaminen private repositoryjen kautta, hallittu kirjautumisen järjestäminen ja pääsyoikeuksien myöntäminen esim. Hakalla, pysyvämmän tunnisteen saaminen (viittaus tieteellisessä artikkelissa), keveys ja ketteryys. Soveltuisi myös julkisuuden säätelyyn luonnosvaiheessa oleville materiaaleille, joita tutkijat eivät haluta vielä julkaistavan.
   • Korkeakouluissa on tehty ja tehdään nykyisin ratkaisuja laitos- tai jopa projektiryhmä tasolla. Nykyisin käytettävien palvelujen kirjo on laaja.
   • Pääsyy kansalllisen palvelun tarpeen taustalla on se, että GitLab pohjaa kaupalliseen toimintaan. Arvellaan, että kansallisesti keskitetylle palvelulle voisi löytyä kiinnostusta. 
   • RDA-konferenssissa on 10/2019 keskusteltu aiheen tiimoilta
   • Todettiin, että tarvetta tulisi selvittää niiden korkeakoulujen kesken, joissa GitLab on käytössä - haetaan näkemystä siihen, onko laajempaa tarvetta kansalliselle palvelulle. Ehdotettiin, että Jukka PItkänen (UEF) ja Juha Nisso (TAU) muotoilevat taustoituksen ja kyselyn AAPA- ja FUCIO-verkostojen kautta edelleen lähetettäväksi korkeakouluille. Mikäli kiinnostusta löytyy, tulisi myös selvittää paljonko tämä maksaisi kansallisella tasolla toteutettuna.
   • Idea siirrettiin tilaan 'Tarkennettavana'. 

    

    

      e101986 Jari Miettinen
      e156761 Jukka Pitkänen
      Votes:
      12 Vote for this issue
      Watchers:
      14 Start watching this issue

       Created:
       Updated: