Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-72

Tekoälyllä viittomakieli

  XMLWordPrintable

Details

  Description

   Tutustu Ideapankki-palveluun osoitteessa ideapankki.csc.fi

    

   Idea: Tekoälyllä viittomakieli

   Kuvaus: Tehtäisiin tekoälyllä ohjelma, jonka voisi liittää esim. videoihin. Ts. normaalivideoon saisi mukaan animaatioviittojan, joka viittoisi puhutun asian. Toisinpäin: Viittomakielellä esitettyyn videoon voisi liittää äänen viittomasta ja/tai tekstin.

   Siis sovellus, joka oppisi tulkkaamaan viittoman ääneksi ja jonka voisi helposti liittää videoon mukaan.

   2020-10-22 Ehdotus idean raportoijalta (Ari Savander, HUMAK)

   • ehdotuksen voi arkistoida, palataan asiaan kun saadaan teknologia ja valmiudet lisääntyvät

   2019-10-11 Ideatoimikunnan kokous

   • Tiedoksi uusi idea, alustajina Ari Savander ja Päivi Rainò, HUMAK
   • Idea syntynyt AAPAn 20-vuotisjuhlassa tekoälyn mahdollisuuksista keskustellessa: pystyisikö sovelluksen opettamaan siten, että sovellus toimisi tulkkina?
    • Olisiko mahdollista toteuttaa kaksisuuntaisesti: puhe-viittomatulkkaukseksi / viittomatulkkaus-puheeksi?
    • Tulkki olisi hyvä saada liitettyä erilaisiin kanaviin: verkko-opetusmateriaaleihin, verkkokokouksiin, jne.
   • Viittomakieli on kolmiulottesta ja aiheuttaa haasteita nykytekniikalle: pitäisi ottaa huomioon käsien liikeiden lisäksi kasvojen ja vartalon liikkeet/eleet
   • Viittomakielen kielipankkeja on vähän, poikkeuksena Saksa ja Amerikka. Suomessa materiaalia on erittäin vähän
   • Teeman edistämiseen on rahoituslähteitä mm. Horizon 2020 ICT 57
   • Yksi mahdollisuus lähestyä ratkaisua on puheesta-tekstiksi palvelun hyödyntäminen. Tämänhetkiset ratkaisut sisältävät paljon tulkintavirheitä, joten olisi mukauduttava epätäydelliseen lopputulokseen, ks. alla 
   • Idea odottaa tarkennusta mahdollisten etenemistapojen tunnistamiseksi

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       e100325 Jussi Auvinen
       e113883 Ari Savander
       Votes:
       0 Vote for this issue
       Watchers:
       5 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated: