Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-66

Matlab-ohjelmiston lisenssien hallinnointi

XMLWordPrintable

   Tutustu Ideapankki-palveluun osoitteessa ideapankki.csc.fi

   Idea: Matlab-ohjelmiston lisenssien hallinnointi

   Kuvaus: MATLAB on monipuolinen numeeriseen laskentaan tarkoitettu ohjelmisto MathWorks yhtiöltä. Peruslisenssi (Matlab/Simulink) on edullinen, mutta usein välttämättömät vaihtoehtoiset "toolbox"-lisätyökalut nostavat yhden lisenssin hintaa useisiin tuhansiin euroihin eikä se sisällä opiskelijalisenssejä. Useat korkeakoulut ovat neuvotelleet ”Campus Wide”-kampussopimuksia, jotka kattaa kaikki mahdolliset toolboxit (92) ja opiskelijalisenssit, mutta vuosilisenssimaksut nousevat tällöin kymmeniin tuhansiin euroihin korkeakoulun suuruudesta riippuen. MathWorksin globaali lisenssointimalli vaatii korkeakouluja hankkimaan omat "katto"lisenssinsä, jotta voivat käyttää CSC:n tarjoamia Matlab-lisenssejä akateemiseen käyttöön.

   Asia päätettiin tuoda Ideapankkiin lisenssiringin tapaamisessa 27.8.2019. Lisenssien keskitetyllä hallinnoinnilla toivotaan kustannussäästöjä.

   2020-03-31 Päivitys

   Tunnistettu erityisesti COVID-19 poikkeustilanteen myötä nousseena tarpeena. https://wiki.eduuni.fi/x/chCpC 

   2019-09-30 Ideatoimikunnan kokous

   Ideatoimikunta keskusteli yksittäisen palvelun brokerointiin liittyvistä seikoista vs. Ideatoimikunnan ajankäytön priorisoinnista. Ideapankin yhtenä tehtävänä on jakaa tietoa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen palveluista ja tämän tehtävän myötä voidaan jatkossakin nostaa Matlabin tyyppisiä asioita laajemman tiedotuksen merkeissä.

    

      e105097 Janne Oksanen
      e101499 Kirsi Laaksonen
      Votes:
      0 Vote for this issue
      Watchers:
      3 Start watching this issue

       Created:
       Updated: