Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-64

eduVPN palveluna korkeakouluille

  XMLWordPrintable

Details

  • Story
  • Status: Esiselvityksessa
  • Major
  • Resolution: Unresolved

  Description

   Tutustu Ideapankki palveluun osoitteessa ideapankki.csc.fi

   Idea: eduVPN-palveluna korkeakouluille

   Ohjausyhteistyö: Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmä (KOOTuki)
   Asiakasohjaus: Funet-ohjausryhmä

   Kuvaus: eduVPN on osa GÉANT:n palvelutarjoomaa. CSC ja TUNI ovat pilotoineet eduVPN 1.0 versiota paikallisesti. Tuotantoon ei voida vielä edetä, koska palvelun kehitystyö on vielä kesken. Markkinoille on tullut eduVPN 2.0, ja tämän palvelun asentaminen ja testaaminen aloitetaan. **EduVPN-palvelusta keskustellessa, tunnistettiin tarve uudelle idealle:

   CSC tarjoaisi palvelua, jossa korkeakoulujen IP-osoitteet siirretään CSClle, eli CSC tarjoaa hosting-palvelua korkeakouluille.

    

   2020-02-19 Ideatoimikunnan kokous

   • Siirrettiin tilaan Esiselvityksessä CSC:n palvelukehityslinjalla, Funet-yhteisössä. Tämä idea on tarkentunut on tarkentunut toisen, totetuksessa olevan Idean myötä: CSCIDEAPANKKI-59
   • Ideassa-59 toteutettu EduVPN:n paikallisen käytön pilotti on käynnissä toukokuun 2020 loppuun asti. Kokeilukäytössä on siis palvelun ensimmäinen osa/vaihe, jossa loppukäyttäjä saa muodostettua CSC:n keskitettyyn eduVPN-palvelimeen turvallisen VPN-yhteyden. Kevään 2020 aikana päätetään siirretäänkö paikallisen käytön mahdollistava palvelu tuotantoon osaksi Funet-palveluita.
   • Jos ensimmäinen Idean-59 pilotti onnistuu ja otetaan tuotantoon, voidaan jatkaa palvelun kehittämistä tämän Idean-64 "eduVPN palveluna korkeakouluille" mukaisella pilotilla. Pilotointi ei luultavasti ole kuitenkaan realistista, sillä riittävä tason SLA:n (24/7) varmistaminen tulisi liian kalliiksi.
   • Toisessa pilottivaiheessa testatattaisiin keskitetysti ylläpidetyn eduVPN-palvelun luomista, jossa Funet-jäsenorganisaatioiden loppukäyttäjät saisivat muodostettua Funetin keskitetyyn eduVPN-palvelimeen turvallisen VPN-yhteyden ja saisivat samalla käyttöönsä organisaation omia dedikoituja IP-osoitteita päästäkseen sisälle organisaation sisäisiin intra-palveluihin. 

    

   2019-11-22 Ideatoimikunnan kokous

   Annettiin tiedoksi, tiketille päivitetty tilannetietoa. Kokeilukäytössä (kokeilujaksoja tarjolla rajoitetusti), tuotantoon 2020. 

    

   2019-11-21 Päivitys

   • Käyttökelpoinen koulutus- ja tutkimuskäyttöön kehitetty open source VPN -ratkaisu, mutta virallisesti tuotannossa 2020
   • Funet on pystyttänyt palvelun ja tarjoaa siihen kuuden kuukauden mittaisen kokeilujakson rajalliselle määrälle Funet-jäsenorganisaatiota. Tarvittava VPN-sovellus löytyy https://www.eduvpn.org/apps.html -sivulta ja palvelun käyttö edellyttää Haka-kirjautumista. Valitsemalla sovelluksen vaihtoehdon "Safely use the Internet" saa turvallisen nettiyhteyden joko Suomeen tai haluttuun maahan.
   • eduVPN:n käyttökokemuksista toivotaan saatavan mahdollisimman paljon palautetta osoitteeseen funyht(at)funet.fi.
   • https://www.eduvpn.org[https://www.eduvpn.org/apps.html]
   • Tiketille lisätty eduVPN-esitys Digisfäärin esipäivältä 30.10.2019

    

    update 2019-08-06: Teknisesti on mahdollista, että CSC tarjoaa eduVPN-hosting palvelua korkeakouluille. Eli CSC ylläpitäisi korkeakoulujen eduVPN-palvelimia ja niihin on allokoitu korkeakoulujen IP-osoitteita.

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       e105097 Janne Oksanen
       e108889 Matti Tiainen
       Votes:
       0 Vote for this issue
       Watchers:
       3 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated: