Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-62

Ryhmäkeskustelu-/yhteisöviestintätyökalu kansallisia forumeita varten

  XMLWordPrintable

Details

  Description

   Tutustu Ideapankki-palveluun osoitteessa ideapankki.csc.fi

   Idea: Ryhmäkeskustelu-/yhteisöviestintätyökalu kansallisia forumeita varten

   2023-11-09 Korkeakoulujen IT-päivät, Eduuni Cloud

   • e100001 päivitätkö IT-päivillä esitellyn pohjalta yhteisestä kokeilustamme  ja kehityslinjoista

   Kuvaus: Aallon sisäisessä keskustelussa on tullut vastaan useampia käyttötapauksia kansallisille korkeakoulutason keskustelufoorumeille (esimerkkeinä Moodlerinki, Pedaforumin digiopetus-ryhmä, KOOTuki, DigiCampus ym.), joissa usein on kiertävä vastuu korkeakouluittain. Tämä tarkoittaa sitä, että ensiksi vastuussa oleva taho luo foorumia varten keskustelukanavan tai sähköpostilistan omassa ympäristössä ylläpidettävään palveluun tai oman organisaationsa kustantamaan / hallinnoimaan pilvipalveluun.

   Ongelma tästä muodostuu vetovastuun vaihtuessa, ja monissa nykyisin käytetyissä palveluissa edellämainitun kaltaisen keskustelu-/verkostoinstanssin siirtäminen organisaatiolta toiselle ei ole kovin yksinkertainen ja joissain tapauksissa edes mahdollinenkaan tehtävä.

   Ehdotus: Asian voisi ratkaista CSC:n tarjoamalla työkalulla, jossa itse ratkaisu sijaitsee CSC:n instanssissa. Tällöin mahdolliset omistaja-/vetovastuumuutokset voidaan tehdä vain käyttäjäoikeuksia hallinnoimalla. Konkreettisesti tämä voisi tapahtua esimerkiksi hyödyntämällä eDuuni Workspaces -ratkaisussa käytettyä konseptia ja tuoda ryhmäkeskustelut mahdollistava teknologia osaksi sitä (Teams, Yammer yms.) tai sitten tarjota toista konseptia keskusteluille, jolloin työkalullekin aukeaa enemmän valinnanvaraa. Aikaisemmin mainittujen forumien nykyisessä toiminnassa on havaittu ongelmia myös kirjautumisen ym. suhteen. CSC:n ylläpitämänä palvelussa voitaisiin todennäköisesti käyttää myös Eduuni ID:tä, joka ratkaisisi kyseiset haasteet tekniseltä kantilta.

   Eduunia täydentävänä osaratkaisuna ideassa https://jira.eduuni.fi/browse/CSCIDEAPANKKI-122  Kansallisesti saatavilla oleva on-premise RocketChat-ratkaisu

   • On tarve organisaatiorajat ylittävissä tapauksissa käytettävälle on-premise viestivälineelle, jonka käyttö ei myöskään katkea, vaikka vastuuorganisaatio esimerkiksi hankkeessa tai verkostossa muuttuu. CSC valmistelee mm. korkeakouluasiakkaiden tarpeeseen CSC:n chat.csc.fi -RocketChat ratkaisun käyttömahdollisuuden laajentamista.

    

   2020-12-17 Ideatoimikunnan kokous

   • Todettiin, että idealle ei tällä hetkellä ole omistajaa eikä tarvetta edistää. Tarvittaessa asiaan palataan.
   • Idea arkistoidaan ei-toteutuneena

   2020-12-15 vastaus kyselyyn

   • Digiopetusryhmän (Pedaforum) mukaan tarvetta ei enää ole idean jatkamiselle.

   2020-12-03 päivitys

   • Vastuuhenkilö on sairausvapaalla, lykättiin vastausta seuraavan kokoukseen 17.12. saakka.

   2020-11-27 Päivitys

   • Aallon saama hintatarjous on Slack Enterprise Gridin education hinnoittelun mukainen ja CSC ei ole saanut parempaa hintatarjousta neuvotteluissaan Slackin edustajien kanssa. CSC on nostanut neuvotteluissa esiin sen, että palvelussa on mukana ominaisuuksia, joille korkeakouluilla ei ole käyttöä - mutta tämä ei ole muuttanut esitettyä hintatarjousta.

   2020-11-19 päätös

   • Käsitellään 3.12.2020 ideapankissa Irma Mänty vastauksen pohjalta. Seesto on yhteydessä Irmaan.

   2020-11-12 Anni Rytkösen (Aalto) viestin pohjalta

   Siirretty Digipeda-verkoston puheenjohtajalle (irma.manty@laurea.fi) DL 19.11.2020

   2020-04-29 Ideatoimikunnan kokous

   CSC on selvittänyt mahdollisuutta Slackin laajempaan yhteiskäyttöön Eduuni-palveluna, mutta tämä tarkoittaisi Slack Enterprise Grid plania, joka on yli kaksi kertaa kalliimpi kuin esim. Plus plan. Kalliimpi hinta johtuu monista intranet käyttöön liittyvistä Enterprise toiminnallisuuksista, joita tällaisessa usean organisaation yhteiskäyttöisessä Slackissä ei voitaisi hyödyntää. CSC ehdottaa kahta vaihtoehtoa, joiden tuotteistusta edistetään.

   • Eduuni Slack lisäpalvelu verkostoasiakkaille on Eduunin ylläpitämä Slack-workspace, jonne luodaan verkostoille/projekteille/hankkeille oma yksityinen kanava ja kirjautuminen tapahtuu Eduuni-ID:llä.
   • Eduuni-ID for Slack organisaatioasiakkaille on asiakkaan itse hankkimaan Slackiin liitetty Eduuni-ID kirjautuminen - Slackin ylläpito säilyy asiakkaalla. Ehtona tässä on, että asiakkaan Slack plan on Plus tai Enterprise Grid.

   Lisätietoja: customerservice@eduuni.fi

    

   2020-04-02 Ideatoimikunnan kokous

   • DigiPeda muistutti kokouksessaan 1.4.2020 tiketistä. "CSC ei ole suunnitellut sen tarjoamista palveluna asiakkaille. Chat.csc.fi työkalu on kuitenkin sellaisenaan käytettävissä "as is", mutta on syytä huomioida, että "palvelulle" emme takaa mitään tiettyä palvelutasoa, eikä sen käytöstä sovita CSC:n ja asiakkaan välillä. Näin työkalulle ei taata mitään tiettyä tietoturvatasoa." Oltiin hämmentyneitä siitä, tuliko tämä nyt siis tehdyksi.

    

   2020-03-26 Ideatoimikunnan kokous

   • Onko alustalle erityistä tarvetta nykyisessä virtualisoidussa tilanteessa?
   • Chat.csc.fi "palvelussa" on kyseessä CSC:n omien palveluiden toimittamiseen ja niihin liittyvään rajattuun viestintään käytettävästä työkalusta. CSC ei ole suunnitellut sen tarjoamista palveluna asiakkaille. Chat.csc.fi työkalu on kuitenkin sellaisenaan käytettävissä "as is", mutta on syytä huomioida, että "palvelulle" emme takaa mitään tiettyä palvelutasoa, eikä sen käytöstä sovita CSC:n ja asiakkaan välillä. Näin työkalulle ei taata mitään tiettyä tietoturvatasoa. Mikäli työkalua käytetään osana jotain muuta palvelua, noudatamme kyseisen sopimuksen ehtoja.
   • Todettiin, että Aalto esiselvittää Eduuni-Slack yhdistelmän toimivuutta.
   • Korkeakouluissa käytetään monia eri pikaviestipalveluita, eikä uudesta välineestä välttämättä ole hyötyä 
   • Korkeakouluissa kaivattaisiin erityisesti ohjeistusta eri järjestelmien käyttöön ja siihen, mikä sopii mihinkin käyttöön 
   • Päätettiin palata ideaan tarvittaessa Ideatoimikunnan seuraavissa kokouksissa.

    

    

   2020-03-20 Ideatoimikunnan kokous

   • Onko alustalle erityistä tarvetta nykyisessä virtualisoidussa tilanteessa

   2019-10-11 Ideatoimikuntakokous

   • Ideaa tarkennettu sovitusti CSC:n ja Aallon kesken ja ehdotetaan kokeilua keskustelutyökalun (Slack) käyttöönotosta osaksi Eduuni-kokonaisuutta (Eduuni-ID)
   • Ideatoimikunnan keskustelussa tunnistettiin tarve useammassa korkeakoulussa Slackin käyttöönottoa eri tarkoituksiin.
   • Todettiin että asia on edennyt kokeiluun ja idea siiretään esiselvitys statukselle

   2019-10-01 Tilannepäivitys

   Palaveri aiheesta, paikalla:

   • CSC:ltä Eduuni-tiimin Sami Saarikoski, Katja Laitila, Marko Tikkanen, Arto Vainionpää ja Mariel Malinen
   • Aallolta Ville Rintala

   Sami Saarikoski esitteli POCin ideasta, missä Slackiin kirjauduttaisiin Eduuni-ID:tä käyttäen.

   POC-dokumentti (Osa sisällöstä vielä tarkennettavana): Eduuni-ID_for_Slack.docx

   Seuraavat stepit:

   • Testaus Slack ideasta Aallon projektissa – Ville etsii sopivan projektin testiin.
   • Tapaaminen Slack edustaja Sebastian Sundewallin kanssa, kun hän saapuu Slushiin (21.-22.11.2019). Sami järjestää yhteisen tapaamisen.
    • Kerätään ennen tätä kaikki mieltä askarruttavat kysymykset. Ville kerää kysymyksiä Aallon päästä ainakin IT Security –tiimiltä ja muilta asiaan kuuluvilta henkilöiltä.
   • Tehdään ohjeistus Eduuni-ID for Slack -käyttöönottoon, otetaan huomioon Aallon testauksessa ilmenneet seikat. (Eduuni-tiimi)
     

   2019-06-18 Tilannepäivitys

   Palaveri aiheesta, paikalla Eduunilta Sami Saarikoski ja Mariel Malinen, Aallolta Ville Rintala.
   Palaverissa todettiin, että resursseja tarvitaan lisää Eduuni-tiimiin, jotta voidaan toteuttaa. Voisiko Aalto olla avuksi? Syksyllä lomien jälkeisen ruuhkan jälkeen voisi kehitellä POCin. Slack kokeilu Eduuni ID:llä, Aallolla on n. 200 Slack-käyttäjää, voisivat toimia koekaniinina kokeilussa. Tämän suhteen täytyy vielä selvittää Slackin turvafeaturet (hävitysominaisuudet, salaukset, saako hävitettyä esim. Jira tiketit).
   Miten jatketaan?

   • Syyskuulle etappi, suunnitellaan tarkemmin
   • Seuraava palaveri sovittu CSC:llä 1.10.2019
   • Läpikäynti Slackin kanssa ennen sitä ja tekninen POC

    

   2019-06-13 Ideatoimikunnan kokous

   Ville Rintala, asiantuntija, Aalto alusti ideaa.

   Tarve ryhmäviestintätyökalulle on tunnistettu Aallon sisäisissä keskusteluissa. Henkilöt, jotka ovat vastuussa tai osallisina useiden korkeakoulujen välisissä ryhmissä mm. moodle-rinki, pedaforum digiopetusryhmä, kokevat viestinnän nykyisellään haastavaksi. Nykyisin ryhmän vastuutaho luo keskustelukanavan korkeakoulunsa hallinnoiman pilvipalvelun alle. Ongelma muodostuu kun ryhmän vetovastuu vaihtuu ja lupien antaminen organisaation ulkopuolelle on haastavaa. Usein käytetyt Office 365 Teams ja Yammer ovat ongelmallisia "projektin"-omistajuutta vaihdettaessa.

   Ehdotettiin, että CSC osallistuisi ongelman ratkaisuun esimerkiksi eduuni-kirjautumisella. Idean tavoitteena on, että jatkossa projekti ei ole korkeakoulun alla, ja näin omistajuuden vaihtaminen on helppoa.

   Yhteisessä keskustelussa todettiin:

   • Eri työkalut eri projekteissa on yleinen ongelma ja raskas systeemi.
   • Tahtotilana on kehittää jo olemassa olevia palveluita, jotta toimintaympäristömme tukevat yhteisiä linjauksia työkalujen käytöstä
    • eDuuni Wiki on koettu parhaaksi kanavaksi dokumentointiin, mutta siihen kaivataan mm. Teams kaltaisia keskusteluominaisuuksia.
   • Päätettiin, että Ville Rintala (Aalto) ja CSCn eduuni-tiimi keskustelevat asiasta, ja ideaa tarkennetaan Ideapankissa 8/2019, syyskauden käynnistyessä.

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       e100001 Sami Saarikoski
       e104183 Irma Mänty
       Votes:
       10 Vote for this issue
       Watchers:
       15 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated: