Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-61

Lisenssitukkurin kilpailuttaminen

  XMLWordPrintable

Details

  Description

   Tutustu Ideapankki-palveluun osoitteessa ideapankki.csc.fi

    

   Idea: Lisenssitukkurin kilpailuttaminen

   Kuvaus: Adobe ETLA kilpailutus idean käsittelyn yhteydessä esitettiin toive, että CSC kilpailuttaisi korkeakouluille lisenssitukkurin. Kilpailutuksella haettaisiin kustannustehokasta mallia erilaisten ohjelmistojen hankintaan. Lisenssitukkuri-asiaa selvitellään yhdessä Lisenssi-SIGin kanssa.

    

   2020-03-31 Päivitys

    

   2019-06-13 Ideatoimikunnan kokous

   TJ Hämäläinen, lisenssi-SIG:n puheenjohtaja, HY alusti ideaa.

   HY kilpailutti 2017 yleisen lisenssitukkurin, sopimuksessa on mukana 12 korkeakoulua. Kyseisessä lisenssitukkuri-sopimuksessa on optio 2/2022 saakka. Lisenssi-SIG välttää ylimääräistä työtä ja näin ollen uusi idea ja lisenssitukkurin kilpailuttaminen ei ole sopimuksessa mukana oleville korkeakouluille ajankohtaista.

   Yhteisessä keskustelussa todettiin:

   • Idea jätetään avoimeksi, ja tarkennettavaksi tulevaisuudessa.
   • Lisenssi-SIG voi konsultoida muita korkeakouluja mahdolliseen lisenssitukkuri-kilpailutukseen liittyen.
   • Tulevaisuudessa on mahdollista, että kilpailutus ja hankinta toteutetaan brokerointi-mallilla, jossa CSC ostaa ja välittää palveluita korkeakouluille. Brokerointi-mallia kehitetään GEANTin OCRE-pilvikilpailutuksen ohessa.

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       e100319 Harri Kuusisto
       e100325 Jussi Auvinen
       Votes:
       0 Vote for this issue
       Watchers:
       2 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated: