Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-6

Todistusten säilytys ja autentikointipalvelu

XMLWordPrintable

  • Icon: Story Story
  • Resolution: Unresolved
  • Icon: Major Major

   Todistuksen dokumenttimuodon kansallinen sähköinen säilytys ja sen oikeellisuuden digitaalinen autentikointipalvelu, esim. lohkoketjutekniikkaa hyödyntäen

   Idean ehdottaja:

   Markku Närhi, JY

   2019-03-28 Ideatoimikunnan kokous

   • Ehdotetaan ideaa arkistoitavaksi. Idean ehdottajataho JY on pohtinut ehdotusta omasta näkökulmastaan ja opintorekisteriyhteistyön näkökulmasta, mutta ei ole vielä tehneet päätöksiä etenemismallista. Jos yhteinen tja laaja-alaisempi tahtotila löytyy, niin idea voidaan avata uudelleen käsittelyyn.

    

   2018-05-08 AAPA-FUCIO Ideatoimikuntakokous

   • palvelu voisi olla osa CSC:n palveluvalikoimaa

    

   2018-04-30 Ideapankkitoimikunnan kokous

   Ideatoimikunta: palautetaan täydennettäväksi business casen osalta

    

    
   P0: 2018-04-30

    • Todettu, että idea vaatisi esiselvityksen.

    

   Todistuksen dokumenttimuodon kansallinen sähköinen säilytys

   OPH:n KOSKI-palvelu sisältää tiedot opinto-oikeuksista sekä suoritettujen tutkintojen keskeisistä sisällöistä ja osaamisvaatimuksista. Rekisteröity voi palvelussa antaa yksilöidyn suostumuksensa tiedon luovuttamiseen sähköisessä muodossa viranomaiselle tai muulle taholle opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelun avulla. YTL puolestaan ylläpitää rekisteriä ylioppilastutkinnon suoritustiedoista.

   Koski-palvelussa pystytään näyttämään seuraavat tiedot:

   • vuoden 2018 tammikuun jälkeen kirjatut peruskoulun, lukion ja ammattikoulun suoritukset ja opiskeluoikeudet
   • vuoden 1990 jälkeen suoritetut ylioppilastutkinnot
   • korkeakoulutusuoritukset ja opiskeluoikeudet ovat näkyvissä pääsääntöisesti vuodesta 1995 eteenpäin, mutta tässä voi olla korkeakoulukohtaisia poikkeuksia

   Oikeellisuuden digitaalinen autentikointipalvelu

   Opintohallinnon tietojärjestelmät:
   Oodin on toteutettu varmennepalvelu, joka allekirjoittaa sähköisesti suoritusotteet ja opiskelutodistukset, jotka opiskelija itse tilaa Oodin kautta.
   Peppi-palveluekosysteemissä on/tulossa? myös sähköinen allekirjoitus (toteutettu Winhaa vasten).

   eSuomi-palvelut:
   Suomi.fi-tunnistus mahdollistaa Suomen ja EU-kansalaisen sähköisen tunnistamisen tietoturvallisesti erilaisia tunnistusvälineitä, kuten pankkitunnistusta ja mobiilivarmennetta hyödyntäen. Suomi.fi-tunnistuksen tuotantoympäristö on tarkoitettu valtion hallintoviranomaisten, virastojen ja laitosten, liikelaitoksien, kunnallisien viranomaisten, tuomioistuinten ja muiden lainkäyttöelinten käyttöön.

   Suomi.fi-tunnistusta voi hyödyntää julkishallinnon palveluissa allekirjoittajan sähköiseen vahvaan tunnistamiseen ja tahdonilmauksen talteen ottamiseen. Tunnistamisen yhteydessä on mahdollista toteuttaa erilaisia ratkaisuja, joissa tahdonilmaus talletetaan koneellisesti kehittyneeksi sähköiseksi allekirjoitukseksi viranomaisen tietojärjestelmiin.
   (https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/tunnistus/ https://esuomi.fi/sp_faq/toteutetaanko-suomi-fi-tunnistamisessa-kehittynytta-sahkoista-allekirjoitusta/)

    

      e131716 Maria Kiviniemi
      e100089 Markku Närhi
      Votes:
      5 Vote for this issue
      Watchers:
      4 Start watching this issue

       Created:
       Updated: