Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-58

Tutkimuslupien kyselytyökalu

  XMLWordPrintable

  Details

  • Type: Story
  • Status: Arkisto: Ei toteutunut
  • Priority: Major
  • Resolution: Unresolved
  • Labels:

   Description

   Idea: Tutkimuslupien kyselytyökalu

   Kuvaus: Kyselytyökalusta keskusteltu 8.5.2019 AMK-päivillä Kuopiossa korkeakoulujen ja CSC:n edustajien kesken. Idean tavoitteena on, että kokonaisuus pystyttäisiin rakentamaan selkeäksi sähköiseksi prosessiksi; tapauskohtaisia luvituksia välttäen ja tietovaranto datalle jatkokäytön varmistamiseksi.

   2020-11-19 Ideatoimikunnan päätös arkistoinnista

   • Arkistoidaan ei toteutuneena
    "Esiselvitys on päättynyt" lukee päätöksenä. Esiselvitys ei ole jaossa

   2020-xx-xx

   • Status: Idea vaatii tarkennusta, CSC selvittää.

   2020-02-20 ideatoimikunnan kokous

   • Keskustelumuistiinpanot:
    • Voitaisiin ohjata Avoin-TKI-hankkeen Seliina Päällysaholle tarkasteluun. Heillä on työpaja tuloss, jossa voisivat miettiä haluavatko ottaa kantaa. 
    • Tulisi tarkentaa tarkoitetaanko tutkimuslupia, käyttölupia, käyttöoikeuksia, suostumuksen hallintaa GDPR-hengessä.
   • Päätös:
    • Esiselvitys on päättynyt, tulos tiketillä alla olevassa päivitykessä. Riihimaa vie asiaa eteenpäin Avoin-TKI-hankkeelle.

   2020-02-20 - CSC selvityksen tulos

   • Tarvitaan yksi ideaa selventävä use case korkeakouluilta!
   • Aineistoja voidaan luvittaa (arkaluonteinen data)
    • Sensitiivisen datan hallintaohjelmisto (pilottivaihe)
    • REMS on luvitusmoottori, joka on integroitu nyt ePoutaan, jatkossa muihin ympäristöihin
    • Soveltuu myös yritysdatan käyttöön luvitettuna (Intellectual Property -suojattua)
     • Huom. Jos yritysyhteistyökin on salaista - aineisto ei voi olla luvituksen piirissä
   • Suostumusten hallinta (henkilötiedot) - ei työvälineitä CSC:llä

   2019-09-13 Ideatoimikunnan kokous

   • Idea ohjataan CSC:n asiantuntijoille esiselvitettäväksi. CSC:n olemassa olevista Fairdata palveluista voi löytyä ratkaisu kehitysidean tarpeeseen.

    

   2019-05-23 Täydennystä

   Suostumuksenhallinta Tutkimustietovarannossa, Harri Hongon raportti (https://docs.google.com/document/d/1nZyvQQkBz7NxKuMqkQNUWXT0DaIhsxS24fwX-qMM6w0/edit?usp=sharing

    

   2019-05-16 Ideatoimikunnan kokous

   Keskustelussa todettiin:

   • Idean taustalla on avoimen TKI-toiminnan projektiryhmän kanssa pohdittu suostumuksen antamisen, luvitukseen liittyvä pohdinta. Kokonaisuus pitäisi pystyä rakentamaan selkeäksi sähköiseksi prosessiksi: ei tapauskohtaisia luvituksia ja tietovaranto datalle jatkokäytön varmistamiseksi
   • Tällä hetkellä toimintaprosessit ovat pitkälti korkeakoulukohtaisia
   • Biopankki-toiminnasta on löydettävissä vastaava toiminnallisuus https://www.biopankki.fi/mika-on-biopankki/
   • EuroCRIS luvitusratkaisuihin olisi myös hyvä perehtyä. CSC selvittää tätä

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       e144978 Heidi Laine
       Reporter:
       e131716 Maria Seppänen
       Votes:
       0 Vote for this issue
       Watchers:
       2 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated: