Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-5

Opintotietojen lakisääteinen pitkäaikaissäilytys

   Idea: Suoritusten, tutkintojen, opinnäytteiden kansallinen pitkäaikaissäilytys niin, että toteutuu saavutettava tietovaranto sekä arkistovelvollisuus ja tekninen PAS vaatimus

    

   2020-11-19 Ideatoimikunnan päätös arkistoinnista

   • Arkistoitu ei toteutuneena.
    Voi hoitua tulevaisuudessa Digivisio 2030 myötä

   2018-11-19 Päivitetty tieto

   Koulutuksen toiminnan ohjausjärjestelmiä (Oodi, Peppi, Sisu) koskevan selvityksen ("Opintohallinnon perusjärjestelmäselvitys") toisen vaiheen tulokset ja raportti julkaistu lokakuussa, saatavissa: https://wiki.eduuni.fi/x/zxcvB. Selvityksen kolmannen vaiheen suunnitelmaa ei ole vielä julkaistu.
    
   2018-11-01 Päivitetty tieto 

   Ideatoimikunnan kokouksessa päätetty muuttaa idean nimeksi paremmin kuvaavana "Opintotietojen lakisääteinen pitkäaikaissäilytys" (ent. "Lakisääteisen tiedon pitkäaikaissäilytys")

    

   2018-10-15 Päivitetty tieto

   Koulutuksen toiminnan ohjausjärjestelmiä (Oodi, Peppi, Sisu) koskevan selvityksen toinen vaihe vielä kesken, kolmannen vaiheen suunnitelma ei vielä valmistunut.

    

   2018-09-06 Ideatoimikunan kokous

   Ideaa ehdotettu Aalto-yliopistolle esiselvitettäväksi koulutuksen toiminnan ohjausjärjestelmiä (Oodi, Peppi, Sisu) koskevan selvityksen mahdollisessa syksyllä alkavassa kolmannessa vaiheessa.

    

   2018-05-08 Ideoiden käsittely verkostojen kokouksessa

   Asia tunnistettu olevan koulutuksen toiminnanohjauksen järjestelmien (Oodi, Peppi, Sisu) ytimessä. Asiaa selvennetään Aalto yliopiston CSC:ltä tilaamassa Opintohallinnon selvityksessä.

    

   Idean ehdottaja:

   Markku Närhi, JY

   Kannatus:

   1

      e172766 Faiz Alsuhail
      e100089 Markku Närhi
      Votes:
      1 Vote for this issue
      Watchers:
      5 Start watching this issue

       Created:
       Updated: