Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-48

Kustannustenjakomalli

  XMLWordPrintable

  Details

  • Type: Story
  • Status: Esiselvityksessa
  • Priority: Major
  • Resolution: Unresolved
  • Labels:

   Description

   Tutustu Ideapankki-palveluun osoitteessa ideapankki.csc.fi

   Idea: Kustannustenjakomalli

   Kuvaus: Kustannustenjakomalleja on käytössä erilaisia. Aiheesta keskusteltiin yhteispalvelumallin yhteydessä ideatoimikunnassa, ja yhteispalvelumallia varten koottiin taustaksi tietoja ja kustannusten jakautumista eri mallien kesken.

   Esiselvitys yleisestä kustannustenjakomallista: https://wiki.eduuni.fi/x/uRdXBQ 
   Esimerkkejä jakotavoista korkeakoulujen kesken: https://wiki.eduuni.fi/x/05v6B 

   Tiketin liitteenä kolme erilaista laskuria.

    

   2019-09-24 AAPA ja FUCIO verkostojen yhteiskokous Tampereella

   Kustannustenjakomallista sovittiin muotoiltavan pääsihteereiden avustuksella muutamia malleja keskusteluun 13.11. työvaliokuntien ja CSC:n yhteiskokoukseen.  

    

   2019-09-13 Ideatoimikunnan kokous

   • Erilliset kustannustenjako pohdinnat palvelujen tiimoilta kuluttavat resursseja. Aiemmin ehdotettu jakomallia (Funetin käyttämän mallin perusteella), ja todettiin että vaihtoehtoisia malleja tarvitaan lisää
   • Asiasta on keskusteltu kesällä 2019 AAPAn kokouksessa
   • Tuodaan AAPA-FUCIO työvaliokuntien yhteiskokoukseen 13.11.
   • Ehdotettiin 11.10. ideatoimikunnan kokoukseen "kustannustenjakomalli-teema sessiota"

    

   2019-01-31 Ideatoimikunnan kokous

   Esiselvitys: https://wiki.eduuni.fi/x/uRdXBQ

   Esiselvitystä päätettiin jatkaa. Vaihtoehtoisia kustannustenjakomalleja pyritään esittelemään.

   Esiselvityksen pohjalta yleisen kustannustenjakomallin ehdotukseksi nousi jo valmiiksi laajalti käytössä oleva Funetin malli. Mallin etuna mm. vuosittain päivitettävä laskelma, suhteellisen hyvä reagointi mahdollisissa muutostilanteissa sekä mahdollisuus toteuttaa jako myös erikokoisille osallistujamäärille. Esiselvityksessä kuvattua hyväksymisprosessia pidettiin hyvänä. Todettiin, että mallin käyttämä henkilömäärän laskutapa on tarkennettava. Esiselvityksessä ei otata kantaa kuinka kiinnostuminen osallistumiseen selvitettäisiin, mutta todettiin, että myös tämän prosessin selventäminen olisi tarpeellista.

   Keskustelussa nousi esiin tarve esitellä vertailukohdaksi useampia malleja, ja todettiin, että vertailun helpottamiseksi tulisi tehdä analyysi eri malleista todellisella esimerkkitapauksella, joka lisäksi laskettaisiin vain osittaiselle osallistujajoukolle. Todettiin, että kaikkiin tapauksiin täydellisesti sopivaa ja kaikkia täydellisesti tyydyttävä kustannustenjakomallia lienee mahdotonta löytää. Eri kehitysvaiheisiin voitaisiin myös miettiä ehdotettavaksi erilaisia kustannusjakomalleja, esimerkiksi niin, että kehityshankkeeseen voisi tarpeen mukaan osallistua suuremmalla osuudella kuin muun tyyppisiin hankkeisiin.

   2019-01-17 Ideatoimikunnan kokous

   Esiselvitys päätettiin aloittaa ehdotuksen mukaan. Ensimmäiset vaihtoehdot kustannustenjakomalleista pyritään esittelemään tammikuun aikana. Ehdotuksissa kiinnitetään huomioita kustannusmallien kykyyn reagoida muutoksiin, päivitystapoihin ja itse käsittelyprosesseihin. Todettiin, että osa kysymyksistä tulee jäämään selvitettäväksi varsinaisessa selvityksessä.

   Keskustelussa todettiin, että kustannuksenjakomallissa on huomioitava osuuksien tasapaino, sekä rehtori- ja tietohallintojohtajien verkostojen roolit. Poikkeuksena muihin ideapankissa oleviin tiketteihin, idean omistajaksi merkitään toistaiseksi CSC.

    2018-12-13 Ideatoimikunnan kokous

   • Mäki esitteli kustannustenjaon mallia edellisessä kokouksessa keskustellun pohjalta: 

   2018-11-29 Ideatoimikunnan kokous

   • Keskusteltiin eri kustannusjakomalleista korkeakoulujen yhteisesti rahoittamiin palveluihin, ml. opiskelija FTE-kerroin ja Funetissa käytetty taitettua kerroin. 
   • CSC tuottaa ehdotuksen periaatteista ja eri kustannusjakomalleista korkeakoulukohtaisine summineen

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       e105438 Outi Tasala
       Reporter:
       e105438 Outi Tasala
       Votes:
       0 Vote for this issue
       Watchers:
       2 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated: