Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-44

Tutkimustietojärjestelmän perusversio

  XMLWordPrintable

  Details

   Description

   Tutustu Ideapankki-palveluun osoitteessa ideapankki.csc.fi

    

   Idea: Tutkimustietojärjestelmän perusversio

   Status: Muutama korkeakoulu on edistänyt omia tutkimustietojärjestelmiään, asia haluttiin tuoda muille tiedoksi. Idea on arkistoitu.

   Kuvaus: SoleCRIS-tutkimustietojärjestelmän käyttäjät (UEF, Oulu, VY) joutuvat joko vaihtamaan tai päivittämään järjestelmänsä, sillä nykyistä ei jatkokehitetä ja tuki on päättymässä.

   Vaihtoehtoina ovat mm. 1) tilata uusi "kevytversio", jonka nykyinen toimittaja koodaisi ilmeisesti täysin alusta lähtien 2) yhteiskilpailutus 3) erilliset kilpailutukset.

   Kevytversiolla tarkoitetaan minimitoiminnallisuutta, jonka perusteella voidaan toteuttaa julkaisutietojen raportointi virtaan.

   Kolmen yliopiston hankinta näyttää muotoutuvan varsin hintavaksi, ainakin tasamaksuin pienelle yliopistolle.

   Ehdotus: onko kiinnostusta selvittää mahdollisuuksia vielä useamman yliopiston ja CSC:n yhteistyöhön, jossa lopputuloksena toteutettaisiin kokonaan uusi järjestelmä tai tehtäisiin yhteiskilpailutus.

    

   2018-11-29 Ideatoimikunnan kokous

   Ehdotus tuotu Ideatoimikunnalle tiedoksi ja arkistoidaan.

   2018-11-29 Ideatoimikunnan kokous

   Konkreettista yhteistyötä tällä hetkellä edistetä.

   Ari Hovila (VY) taustoitti Ideapankkiin kirjaamaansa ehdotusta. Hovila totesi, että asiat ovat tämän osalta jo edistymässä muutaman korkeakoulun oman ratkaisun puitteissa, mutta tiedon jakamisen nimissä asia on hyvä käsitellä Ideatoimikunnassa. Kannattaisi harkita, että voitaisiinko näyttää vaatimusmäärittelyjä ohjelmistotaloille ja pyytää heiltä kustannusarvioita kokonaisuuden toteutuksesta. Juristien näkökulma palvelun uusimiseen on ollut se, että se voidaan tehdä suorahankintana. 

   Keskusteltua:

   • Olisi hyvä saada vaihtoehtoisia ratkaisumalleja vertailtavaksi. Rajapinta- ja tiedonsiirto-minimit olisi hyvä määritellä. Yhteensopivuus on avain
   • CSC:n ylläpitämä Justus on kevyt sovellus, mutta edullinen. Tehty sitä varten, että tarjoaa vaihtoehdon. Ei sisällä kaikki tutkimustietojärjestelmän ominaisuuksia. Pitkällä aikavälillä Justusta olisi mahdollista kehittää. Tutkimuslaitoksia on liittynyt Justuksen käyttäjiksi.
   • Tutkimustietovarannon ja Virran ohjausryhmät ovat kokoonpanoja, joissa tähän tapaukseen liittyvistä asioista keskustellaan

    

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       e131716 Maria Seppänen
       Reporter:
       e100735 Ari Hovila
       Votes:
       0 Vote for this issue
       Watchers:
       1 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated: