Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-43

Datavarasto korkeakoulujen keräämälle datalle käytettäväksi esim. Power BI-työkalun avulla

  XMLWordPrintable

Details

  Description

   Tutustu Ideapankki-palveluun osoitteessa ideapankki.csc.fi

   Idea: Datavarasto korkeakoulujen keräämälle datalle käytettäväksi esim. Power BI-työkalun avulla

   Kuvaus: Korkeakoulut ovat nyt useamman vuoden keräänneet kattavaa benchmarking dataa.

   Dataa on esim. kustannustietojen osalta yli 28000 riviä ja teknologiakysymysten osalta numeerista dataa yli 16000 riviä. Data Excel-tauluissa mutta normalisoituneena relaatiotietokannan tapaan.

   Tämän datan hyödyntäminen toimii tällä hetkellä vain yhden ihmisen (minä) rakentamien yksittäisten Excel-analyysien (sisältäen pivot-laskelmia) kautta. Tilanne ei ole optimaalinen ylläpidon, pitkäaikaisen kehittämisen ja toisaalta datan monipuolisen käytön suhteen.

   Ehdotus: Data pitäisi voida taltioida keskitettyyn tietovarastoon ja siihen luodaan rajapinta. Ne joilla on oikeus datan hyödyntämiseen, voivat tehdä monipuolisia datahakuja ja vertailuja esim. Power BI-työkalun kautta.

   Jos tähän samaan dataan voitaisiin tuoda mukaan vielä Vipusen, Systeemikyselyn, ECAR-kyselyn dataa, tarjoisi se aika hyvän pohjan aidosti kerättyyn tietoon pohjautuvan raportioinnin välineeksi laajemmallkin kuulijakunnalle.

    

   2018-11-15 Ideatoimikunnan kokous

   Idea jätettiin tarkennettavaksi. Metropolia valmistelee muutoksia "Jonnisen Exceliin", jota suurin osa ammattikorkeakouluista käyttää rahoitusmallin perusteella ennakointiin. Tunnistettiin asianyhteys ideaan CSCIDEAPANKKI-42 - Ammattikorkeakoulun tietovarastopalvelun kehittäminen CSC:n ympäristöön.

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       e172766 Faiz Alsuhail
       e100282 Teemu Seesto
       Votes:
       1 Vote for this issue
       Watchers:
       3 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated: