Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-42

Ammattikorkeakoulun tietovarastopalvelun kehittäminen CSC:n ympäristöön

  XMLWordPrintable

Details

  Description

   Tutustu Ideapankki-palveluun osoitteessa ideapankki.csc.fi

   Idea: Ammattikorkeakoulun tietovarastopalvelun kehittäminen CSC:n ympäristöön

   Kuvaus: Ammattikorkeakoulun tietovarastopalvelun kehittäminen CSC:n ympäristöön, jotta korkeakoulu voisi hyödyntää opetushallinnon yhteistä analytiikan, tiedon esittämisen ja raportoinnin tietoalustaa entistä tehokkaammin oman toiminnan kehittämisessä ja tiedolla johtamisessa.
    

   2018-11-15 Ideatoimikunnna kokous

   Uuden idean esittely ideatoimikunnalle. Tällä hetkellä idean alkuperäinen ehdottaja DIAK etenee asiassa oman konsultin kanssa. Idealle on tarkennettava sen omistaja. Idean yhteisen edistämisen tärkeys mutta samalla myös haasteet yhteisen tietomallin luomiseen tunnistettiin. Kustannukset yksittäisen korkeakoulun edistäessä asiaa todettiin korkeiksi. Tiketille lisätyt alustavat arkkitehtuurikuvat on tehty DIAK:in esimerkkitapauksen perusteella. Jutta Virolainen ja Timo Leinonen CSC:ltä esittelivät arkkitehtuurikuvat.

   Keskutelussa tarkennettavaksi jääneisiin kysymyksiin lisätty vastaukset, kommenteissa.

   2018-11-14 Päivitetty tieto

   Lisätty tiedoksi kaksi arkkitehtuurikuvaa, joissa on hyvin alustavasti hahmoteltu mahdollista tietovarastopalvelua ja sitä miten se jäsentyisi osaksi Vipusen ja Alasimen muodostamaa kokonaisuutta.

    

   Idean esittäjä: Mari Nyrhinen, DIAK
    

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       e172766 Faiz Alsuhail
       e110990 Mari Nyrhinen
       Votes:
       0 Vote for this issue
       Watchers:
       3 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated: