Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-37

Pepin raporttipankki hallinnointisääntöineen

  XMLWordPrintable

  Details

  • Type: Story
  • Status: Esiselvityksessa
  • Priority: Major
  • Resolution: Unresolved
  • Labels:

   Description

   Tutustu Ideapankki-palveluun osoitteessa ideapankki.csc.fi

   Idea: Pepin raporttipankki hallinointisääntöineen

   Kuvaus: Kerätään raportteja samaan paikkaan ja hallinnoidaan niitä mukanaolijoiden voimin (mukaillen Turun esimerkkiä). Kaikki korkeakoulut tekevät nykyisin raporttinsa itse, eikä mahdollisia yhteisiä raporttimäärityksiä ja malleja hyödynnetä. Yhteistyö toisi kustannussäästöjä.

    

   2018-11-26 Päivitys 

   Maria Seppänen keskusteli Peppi-konsortion toiminnanjohtajan Tuomas Oraman kanssa, joka lupasi viedä asian keskusteltavaksi konsortion koordinaatioryhmälle.

    

   2018-10-18 Ideatoimikunnan kokous

   • Ideatoimikunta pohti, että vastaanvanlainen yhteistyö olisi järkevää toteuttaa sekä Peppi- että Sisu-ekosysteemien sisällä. Valtakunnallisesti yhteisiäkin toimia voisi olla esimerkiksi tiedonkeruiden näkökulmasta, mutta tärkeimpiä toimijoita olisivat Peppi-konsortio ja Funidata
   • Kaikki korkeakoulut tekevät nykyisin raporttinsa itse, eikä mahdollisia yhteisiä raporttimäärityksiä ja malleja hyödynnetä. Pahimmillaan sama työ toistuu 30-40 kertaa ja samoin työstä muodostuu alihankkijoiden laskuttamat kustannukset moneen kertaan. Tämän järkeistäminen olisi kannattavaa, mutta on otettava huomioon mm. alihankkijoiden IPR-oikeudet ja se, että korkeakoulukohtaiset tarpeet voivat olla erilaisia.
   • Aihetta liippaa Aallon opintohallinnon perusjärjestelmäselvityksen 2. vaiheen tulokset (Aalto&CSC 17.10.2018: https://wiki.eduuni.fi/x/zxcvB)

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       e172766 Faiz Alsuhail
       Reporter:
       e100501 Jukka Ivonen
       Votes:
       2 Vote for this issue
       Watchers:
       5 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated: