Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-30

Arkistojärjestelmän käyttöpalvelu kolmelle yliopistolle

  XMLWordPrintable

  Details

   Description

   Idea: Arkistojärjestelmän käyttöpalvelu kolmelle yliopistolle

   Kuvaus: TY, UEF ja OY ovat lähetämässä tarjouspyynnön CSC:lle em. yliopistoille arkistoratkaisun toteuttavan valmisohjelmiston käyttöpalvelusta. Kyseiseen hankkeeseen ei kuitenkaan voida ottaa muita tässä vaiheessa enää mukaan, joten pitäydytään hankkeen etenemisesestä tiedottamisessa sekä hyödyllisen tiedon jakamisessa yhteistyön edistämisessä.

   2018-09-11 Palvelun toteuttamisesta on sovittu CSC:n ja asiakkaan kesken.

   2018-06-14 Ideatoiminkunta

   • Esiteltiin arkistojärjestelmän toteutettu hanke SAUX_esittely_CSC.PPTX
   • Hanna Knuuti (TY), Katariina Alha (OY)
    • yliopistot miettineet keskipitkänajan arkistoinnin hoitamiseen liittyvistä seikoista, miten selvitään esim. 20-vuotta säilytettävien tietojen hallinnasta, kilpailutus tehty kolmen (OY, UEF, TY) yliopiston kesken, tuote on jo valittuna ja jokainen organisaatio muodostaa oman asiakkuutensa-arkiston muodostajan roolin
    • tarjouspyyntö CSC:n suuntaan
     • käyttöpalvelu = palvelin, levytila, tunnistus, pääsynhallinta, käyttöjärjestelmä, valvonta, yms. palvelut. Asiakasorganisaatiot vain järjestelmän käyttäjinä, arkistointi- ja asianhallintaosaaminen pyritään säilyttämään yliopistoissa, käyttöpalvelun osalta roolia CSC:lle
    • vuodenvaihteessa esitelty tulevaa hankintaa myös ammattikorkeakouluille, päädytty siihen, että korkeakouluista vain TY, UEF ja OY voivat osallistua (pl. OAMK)
   • käyttöpalvelusuunnitelmat ja asiakirjat hankinnasta ovat arvokasta yhteistyötä lisäävää
   • AAPA-verkosto: Ari Ilkka (JAMK) on tehnyt kattavan selvityksen asianhallintaan, arkistointiin ja sähköisen allekirjoitukseen. Kypsyystaso arkistoinnin osalta on erilainen ja sähköinen allekirjoitus kiinnostaa useampia. Kaivataan arkkitehtuurimäärittelyä kokonaisuudelle, yhtenäisemmän kypsyystason tavoittelua
   • Päätös: asian tiimoilta ei tarvita erillistä esiselvitystä, tiedon jakaminen hankkeen taholta riittää

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       e105438 Outi Tasala
       Reporter:
       e100132 Antti Mäki
       Votes:
       0 Vote for this issue
       Watchers:
       1 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated: