Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-30

Arkistojärjestelmän käyttöpalvelu kolmelle yliopistolle

XMLWordPrintable

   Tutustu Ideapankki-palveluun osoitteessa ideapankki.csc.fi

   Idea: Arkistojärjestelmän käyttöpalvelu kolmelle yliopistolle

   Kuvaus: CSC tuottaa TY:n, UEF:in ja OY:n pyynnöstä yhteisen palvelinympäristön näiden hankkimalle ja ylläpitämälle arkistoratkaisulle. TY, UEF ja OY eivät voineet tarjota mahdollisuutta yhteistyöhön muille korkeakouluille, mutta tarjoutuivat tiedottamaan hankkeen etenemisestä ja jakamaan hyödyllistä tietoa.

   Asiakasohjaus: OY, TY, UEF

   2018-09-11

   • Palvelun toteuttamisesta on sovittu CSC:n ja asiakkaan kesken.

   2018-06-14 Ideatoimikunta

   • Esiteltiin arkistojärjestelmän toteutettu hanke SAUX_esittely_CSC.PPTX
   • Hanna Knuuti (TY), Katariina Alha (OY)
    • yliopistot miettineet keskipitkänajan arkistoinnin hoitamiseen liittyvistä seikoista, miten selvitään esim. 20-vuotta säilytettävien tietojen hallinnasta, kilpailutus tehty kolmen (OY, UEF, TY) yliopiston kesken, tuote on jo valittuna ja jokainen organisaatio muodostaa oman asiakkuutensa-arkiston muodostajan roolin
    • tarjouspyyntö CSC:n suuntaan
     • käyttöpalvelu = palvelin, levytila, tunnistus, pääsynhallinta, käyttöjärjestelmä, valvonta, yms. palvelut. Asiakasorganisaatiot vain järjestelmän käyttäjinä, arkistointi- ja asianhallintaosaaminen pyritään säilyttämään yliopistoissa, käyttöpalvelun osalta roolia CSC:lle
    • vuodenvaihteessa esitelty tulevaa hankintaa myös ammattikorkeakouluille, päädytty siihen, että korkeakouluista vain TY, UEF ja OY voivat osallistua (pl. OAMK)
   • käyttöpalvelusuunnitelmat ja asiakirjat hankinnasta ovat arvokasta yhteistyötä lisäävää
   • AAPA-verkosto: Ari Ilkka (JAMK) on tehnyt kattavan selvityksen asianhallintaan, arkistointiin ja sähköisen allekirjoitukseen. Kypsyystaso arkistoinnin osalta on erilainen ja sähköinen allekirjoitus kiinnostaa useampia. Kaivataan arkkitehtuurimäärittelyä kokonaisuudelle, yhtenäisemmän kypsyystason tavoittelua
   • Päätös: asian tiimoilta ei tarvita erillistä esiselvitystä, tiedon jakaminen hankkeen taholta riittää

      e105438 Outi Tasala
      e100132 Antti Mäki
      Votes:
      0 Vote for this issue
      Watchers:
      1 Start watching this issue

       Created:
       Updated: